VMware Site Recovery

Technológia VMware Site Recovery umožňuje veľmi elegantným spôsobom zabezpečiť najvyššiu možnú dostupnosť služieb v čase náhlych výpadkov, napríklad pri živelných pohromách, keď príde ku kompletnému výpadku primárneho datacentra.

Site Recovery

Obnova, vykonaná na 100% v čo najkratšom čase, predstavuje pre množstvo firiem veľkú výzvu. Technológia VMware Site Recovery kompletne odstraňuje prekážky, súvisiace s plánovaním a zavádzaním obnovovacích plánov v prípade fatálneho výpadku primárneho datacentra a rieši správu a automatizáciu procesu pre obnovu po havárii. VMware Site Recovery ponúka rýchlu obnovu havarovaného primárneho dátového centra na záložnú lokalitu, teda funkcionalitu disaster recovery.Technológia VMware Site Recovery kompletne replikuje produkčné služby servera v inej lokalite a v prípade kompletného výpadku primárnej lokality nie je potrebné čakať na obnovenie dát zo zálohy. Všetky dáta servera sú neustále pripravené na sekundárnom poli v inej geografickej lokalite. Veľkou výhodou je zachovanie využívaných IP adries, takže zo strany zákazníka nie je potrebné v aplikácii alebo v DNS čokoľvek upravovať.

Podľa potreby je možné vykonávať viac kópií služby a týmto systémom zachrániť aj prípadné poškodenie filesystému služby Cloud Server z dôvodu chyby operačného systému a podľa potreby je následne možné vrátiť sa k poslednej funkčnej verzii. Služba Site Recovery je teda vhodná pre všetkých zákazníkov, ktorí chcú výrazne minimalizovať riziko výpadku služieb a získať výrazne vyššiu dostupnosť svojich dát.

Mám záujem o službu (kontaktný formulár):

VMware Site Recovery je možné nastaviť úplne individuálny podľa požiadaviek az tohto dôvodu nie je možné vopred určiť presnú cenu služby. Cenovú ponuku Vám po konzultácii oznámime, preto prosíme o zaslanie kontaktných údajov a spresnenie požiadavky.

Čo Vám prináša VMware Site Recovery

  • 1 Najvyššia možná dostupnosť služieb v čase náhlych výpadkov
  • 2

    Ideálne pri živelných pohromách, kedy dôjde k výpadku celého DC

  • 3

    Obnova servera vykonaná na 100% za čo najkratší časový úsek

  • 4

    Automaticky rieši správu v procese pre obnovu služieb po havárii

Súvisiace odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů