vCloud Director

VMware vCloud Director umožňuje zriaďovanie verejných alebo hybridných cloudových služieb a kompletnú správu virtuálne dátových centier. Ponúka tak úplne nový spôsob využívania virtualizačné technológie, ktorá umožňuje veľmi rýchlu reakciu na úpravy cloudovej infraštruktúry.

vCloud Director

VMware vCloud Director ponúka veľmi rýchle zriaďovanie kompletných virtuálnych dátových centier ktoré poskytujú virtuálne servery s vysokým výpočtovým výkonom, ich sieťové služby, ukladanie a zálohovanie dát a všetky bezpečnostné nastavenia. Softvérovo definované dátové centrá a ich služby zásadne zjednodušujú zabezpečenie kompletnej cloudové infraštruktúry. To všetko v priebehu niekoľkých minút.


Virtuálne dátové centrum v minúte

vCloud Director umožňuje vytvorenie softvérového dátového centra (SDDC), ktoré sa navonok chová ako štandardné dátové centrum. To všetko behom pár minút.

Automatizuje služby datacentra

Sieťové služby, ukladanie dát alebo bezpečnostné nastavenia možno automatizovať, a preto je možné zabezpečiť kompletnú infraštruktúru bez obáv zo zdĺhavého nastavovania.

multiplatformový prenájom

Pomocou bezpečného virtuálneho dátového centra možno prenajímať servery viac zákazníkom na úplne odlišných platformách a tým výrazne znížiť prevádzkové náklady.

Podpora otvoreného API

Plný prístup ku všetkým nastaveniam cloudových služieb, aplikáciám, databázam a ďalším operáciám. pomocou API je možné rôznym zákazníkom ponúknuť odlišné služby.

Bezpečné a efektívne využívanie zdrojov

Ponúka efektívne využívanie serverov a nastavenie provisioningu, ktorý inteligentne riadi spotreby priradených zdrojov. Možno tak definovať zásady a správanie infraštruktúry.

Katalóg služieb

Pomocou rozsiahleho katalógu preddefinovaných akcií možno výrazne zjednodušiť publikovanie virtuálnych zariadení a služieb pre jednotlivé servery alebo celé farmy serverov.

Ako VMware vCloud Director funguje?

VMware vCloud Director aplikuje princípy združovania, abstrakcie a automatizácia všetkých služieb dátových centier, ako je ukladanie, sieťovanie a bezpečnosť. tým výrazne zjednoduší zabezpečovanie týchto služieb. VMware vCloud Director umožňuje úplnú a prevádzkovo pripravenú infraštruktúru bez starosti a konfigurácie fyzického hardvér.

vCloud Director urýchľuje a zjednodušuje prístup k celkovej infraštruktúre. Otvorený virtualizačné formát ponúka kompletnú správu cloudových vrstiev a prostredníctvom katalógov služieb veľmi rýchle nasadenie. Navyše táto správa umožňuje jednotlivé služby flexibilne prenášať medzi jednotlivými dátovými centrami.

vCloud Director využíva technológiu VMware vSphere® pre prepojenie VPS klonov alebo snapshotov a výrazne tak urýchľuje prístup k infraštruktúre. dané prepojenie je k dispozícii nielen pre VMware VPS ale aj ďalšie virtualizačnej technológie prostredníctvom rozšíreného API a SDK.

Detailné nastavenie vCloud Director umožňuje flexibilné riadenie a spotrebu jednotlivých zdrojov na základe modelu (RBAC), ktorý umožňuje rôznym užívateľom priraďovať rôzne úrovne funkčnosti.

Diskové pole Dell EqualLogic PS6010XV

Ako sa VMware vCloud Director používa?

Virtuálne dátové centrum je logický kontajner, ktorý poskytuje všetky služby v oblasti infraštruktúry vrátane virtualizovaných sietí, ukladanie a zabezpečenie. Poskytovatelia cloudových služieb čelia čoraz väčšiemu tlaku, aby reagovali veľmi rýchlo na všetky potreby koncových užívateľov. Fyzická infraštruktúra tieto požiadavky veľmi často obmedzuje a iba vďaka VMware vCloud Director a virtuálnym dátovým centrám možno zabezpečiť okamžitú reakciu, kontrolu a nastavenie.

Mám záujem o službu:

Vyplňte prosím kontaktný formulár, s prípadným upresnenie požiadavke, a po konzultácii vám oznámime cenovú ponuku.

Čo Vám prináša VMware vCloud Director

  • 1 Ponúka kompletné cloudovú infraštruktúru zriadenú v minúte.
  • 2

    Zaistí kompletnú bezpečnosť a automatické riadenie zdrojov.

  • 3

    Ideálne pre verejné alebo hybridné cloudy a virtuálne dátové centrá.

  • 4

    Veľmi rýchla reakcia na požiadavky úprav cloudovej infraštruktúry.

VMware Sales Profesional

VMware Profesional

VMware Service Provider

Související odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů