Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Chyba systému Windows 10 poškodzuje váš pevný disk

Neupravený Zero-Day v systéme Microsoft Windows 10 umožňuje útočníkom poškodiť pevný disk vo formáte NTFS pomocou jednorázového príkazu. Systém Windows následne vyzve uživateľov, aby reštartoval počítač a opravil poškodené záznamy na disku. Táto chyba sa stala použiteľnou od verzie Windows 10 build 1803, aktualizáciou Windows 10. apríla 2018, a pokračuje aj v najnovšej verzii.

Riziko je o to väčšie, pretože príkaz môže byť spustený aj štandardnými a nízko privilegovanými uživateľskými účtami v systémoch Windows 10. Na problém opakovane upozorňoval výzkumný pracovník spoločnosti Infosec Jonas Lykkegaard, naposledy v januári 2021.

Napr. po spustení príkazu cd c:\:$i30:$bitmap v príkazovom riadku systému Windows 10 a stlačením klávesy Enter sa užívatelovi zobrazí chybová správa s textom „Súbor alebo adresár je poškoený a nečitateľný.“

Windows 10 okamžite začne zobrazovať oznámenie vyzývajúce užívateľa k reštartovať počítače a k oprave poškodeného zväzku disku. Po reštarte sa spustí obslužný program Windows check disk a začne opravovať pevný disk.

Potom, čo dôjde k poškodeniu diskov, Windows 10 vygeneruje chyby v protokole udalostí o tom, že Master File Table (MFT) pre konkrétny disk obsahuje poškodený záznam. Podľa dostupných údajov je možné tento príkaz použíť na ľubovolnej jednotke (nie len na jednotke C:) a táto jednotka sa následne poškodí.

Společnost Microsoft aktuálne preveruje nahlásené problémi so zabezpečením a pre postihnuté zariadenia by mala poskytnúť aktualizácie čo najskôr.

Doplnenie z 6. 2. 2021: Mozilla v poslednej verzii prehliadača Firefox 85.0.1 zabraňuje užívateľom otvoriť link c:\:$i30:$bitmap a spuesteniu chyby poškodenia systému Windows 10 NTFS z adresného riadku prehliadača.