Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Životní prostředí

Budúcnosť našej planéty nám nie je ľahostajná

  • využívame výhradne energiu z obnoviteľných zdrojov
  • využívame výhradne elektromobily alebo autá s hybridným pohonom
  • svedomite znižujeme emisie CO₂
  • disponujeme vlastnou solárnou elektrárňou
  • čo doslúži, riadne recyklujeme

Naše poslanie a dlhodobé cieľe

Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme, preto sa jeho ochrana stala dôležitou súčasťou našej firemnej politiky. Sme si vedomí, že naša činnosť má dopad na klímu a životné prostredie, preto považujeme za svoju povinnosť akokoľvek redukovať dopady na minimum.

Udržateľnosť pre nás znamená to, že všetko čo plánujeme a vykonávame, je navrhnuté zodpovedne z dlhodobého hľadiska. To zahrňuje ekologické, finančné a sociálne aspekty našej činnosti, a ide ruku v ruke s dôrazom na využívanie tých najmodernejších technológií od najspolahlivejších dodavateľov, dostupnosť a výkon našich služieb.

Verime, že všetci, ktorí zmýšlajú podobne, nás podporia tým, že budú aktívne využívať naše služby a pomôžu nám znížiť dopad na klímu.

Ochrana životního prostředí

Zelená energia a znižovanie uhlíkovej stopy

Od januára 2020 využíváme pre napájanie serverov v našom datacentre výhradne 100% energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú nakupujeme od spoločnosti E.ON, ako dokazuje získaný Ekologický certifikát.

V ZONERu sme týmto společne vykročili na cestu užívania tzv. zelenej energie, ktorá nieje iba klišé, ale znamená celkovú zmenu v chápaní využívania zdrojov a pohľadu do budúcna.

V súlade s naším prístupom sa vždy snažíme udržateľne zlepšovať svoju vlastnú uhlíkovú stopu. V našom vozovom parku nájdete výhradne elektromobily, prípadne autá s hybridným pohonom.

Naši servisní a pohotovostní pracovníci využívajú pre transfer medzi datacentrami plugin hybrid Audi A3 e-tron a niekoľko automobilov Tesla model 3, tým zodpovedne znižujeme emisie CO₂.

Za účelom ich efektívneho dobíjania sme na pozemku nášho brnenského sídla vybudovali niekoľko výkonných dobíjacích staníc.

ZONER - vozový park
Milan Behro, CEO společnosti ZONER a.s.

"Zásadnou hodnotou našej spoločnosti je environmentálna
a sociálna zodpovednosť."

Milan Behro, CEO spoločnosti ZONER, s.r.o.

Vlastná solárna elektráreň

Popri našich konkurentoch, ktorí čistú energiu iba nakupujú, sa snažíme dbať na zelenú energiu v širších súvislostiach so zapojením vlastných síl.

Na streche nášho sídla sme vybudovali solárnu elektráreň o výkone 60 kWp, ktorú dodala odborná firma Prosolar, dodavateľ fotovoltaických elektrární a výhradný dodavateľ batériových úložísk Storion.

Celý jej výkon je nasmerovaný pre napájanie nášho dátového centra v klasifikácii TIER III.

Solární panely
Recyklace hardwaru

Recyklácia hardwaru

Akonáhle naše servery dosiahnu konca svojej životnosti, sú recyklované a zodpovedajúcim spôsobom zlikvidované.