Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

DKIM

U e-mailové služby Cloud Mail a Cloud Newsletter ponúkame zriadenie DKIM (Domain Keys Identified Mail), ktorá vďaka digitálnemu podpisu dokáže jednoznačným spôsobom overiť pravosť e-mailových správ. Používajú sa k tomu princípy elektronického podpisu, ktorého dôveryhodnosť sa zabezpečuje protokolom DNS. DKIM sa vyznačuje jednoduchým nasadením bez narušenia elektronickej pošty.

DKIM

Na čo DKIM slúžia

Ide o technológiu pre zvýšenie dôveryhodnosti e-mailov, ktorá napomáha odhalenie podvrhnutých správ. Odoslaná správa je SMTP serverom podpísaná privátnym kľúčom domény odosielateľa. Tento podpis je uložený v hlavičke e-mailu. Server príjemca porovná tento podpis s verejným kľúčom uloženým v DNS záznamoch domény. Tým, že podpis zodpovedá, je preukázané, že e-mail skutočne pochádza z odosielateľovou doménou a počas prenosu správy nedošlo k jej úprave.

Ako DKIM funguje a podmienky pre nasadenie

Technológia DKIM pochádza od spoločností Cisco a Yahoo a nijako nezasahuje do existujúceho e-mailového systému, je s ním plne kompatibilná. V správe sa prejavuje iba pridaním hlavičky DKIM-Signature, ktorá obsahuje elektronický podpis generovaný SMTP serverom odosielateľa. Výhodou DKIM je tiež to, že na rozdiel od elektronického podpisu nekladie nároky na koncového užívateľa, a preto u nej nie je nutné inštalovať privátny kľúč ani jeho funkciu nemusia podporovať klient odosielateľa a príjemcu. V prípade DKIM nemusí koncový užívateľ teda nič nastavovať a inštalovať.

Aby bolo možné DKIM nasadiť, podpisovanie doména musí využívať naše nameservery. Pre splnenie tejto podmienky je nutné, aby naša spoločnosť bola registrátorom domény alebo bola na doméne sprevádzkovaná platená služba.

Nasadenie DKIM

K prevádzkovanej službe Cloud Mail a Cloud Newsletter Vám technológiu DKIM sprevádzkujeme ZADARMO.