Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Microsoft licencie

Vzhľadom k rozsiahlej a niekedy aj zložité problematike licencovania softwaru spoločnosti Microsoft v prostredí cloudu uvádzame niekoľko príkladov, ako správne licencovať software pre prevádzku zákazníckych projektov v ponúkanom SPLA programe.

Microsoft

Licenčný program SPLA

Súčasťou našich cloudových služieb je licencovania formou SPLA. Sme partnerom spoločnosti Microsoft ako Microsoft Service Provider License Agreement, čo nám umožňuje licencovať produkty spoločnosti Microsoft za účelom poskytovania služieb a hosťovanie aplikácií.

Licencia operačného systému

Skupina produktov Windows Server 2016 poskytuje na výber dve edície, Datacenter Edition a Standard Edition. Licenčné modely sa líšia v úrovni virtualizačných práv. Základná edícia Standard poskytuje dve virtuálne inštancie.

Každá licencia zahŕňa maximálne dva fyzické procesory na jednom serveri. Minimálny počet licencií požadovaný pre každý server je určený počtom fyzických procesorov. Edícia Standard umožňuje pridať ďalšie virtuálne inštancie tak, že k serveru sa priradí ďalšie licencie. Pre každú licenciu sú pridané dve prírastkové virtuálne inštancie.

Ako náš zákazník máte k dispozícii v rámci cloudových služieb IaaS edícii Standard.

Príklady licencovanie Požadované licencie Standard
Jeden 1-procesorový nevirtualizovaný server 1
Jeden 2-procesorový nevirtualizovaný server 1
Jeden 4-procesorový nevirtualizovaný server 2
Jeden 2-procesorový server s 3 virtuálnymi prostrediami 2
Jeden 2-procesorový server s 12 virtuálnymi prostrediami 6

Licencie pre klientsky prístup

Edícia Windows Server Standard Edition a Windows Server Datacenter Edition vyžadujú licencie CAL pre Windows Server pre všetkých užívateľov alebo zariadenie, ktoré pristupuje priamo alebo nepriamo k serveru. Pre všetkých externých používateľov pristupujúcich k serveru je určená licencie External Connector, ktorá sa prideľuje na fyzický server a pokrýva všetky servery bežiace nad týmto hardwarom.

Vo verzii Standard má zákazník v základe k dispozícii jeden prístup na virtuálny server pre administrátora. Pre správne licencovanie je teda potrebné dodržať licenčný model: Procesor + CAL.

Prenos licencií pomocou License Mobility

V prípade, že chce zákazník používať na prenajatom virtuálnom serveri svoj software, ktorý je správne licencovaný a podporovaný (napr. SQL Server Standard, System Center Service Manager 2010 atď.), Môže využiť práva License Mobility. Zároveň musí mať aktívny program Software Assurance a svoje už zakúpené licencie následne môže preniesť na prenajatý virtuálny server. ZONER umožňuje maximálne využitie týchto výhod a je uvedený na zozname Authorized Mobility Partners List.

Licencie MS SQL databáze

Poskytujeme tri verzie databázového servera. Základné informácie o jednotlivých verziách:

Express edícia: Základná edícia, ktorá je zadarmo, ale poskytuje obmedzenú funkcionalitu. Konkrétne sa jedná o maximálnu veľkosť databáze 10 GB a počet procesorov je obmedzený na jeden.

Web edícia: Ide o variantu, ktorá je primárne určená pre prevádzku a podporu webových stránok, webových aplikácií a webových služieb. Všetok obsah musí byť verejne prístupný z internetu, zároveň nesmie byť obsah obmedzený na zamestnancov spoločnosti (Intranet, LOB). Táto edícia nesmie byť použitá na podporu business aplikácií (CRM, ERM apod.).

Standard edícia: Edícia určená pre obsluhu základných databázových funkcionalít, vrátane limitovaných možností BI.

Edíciu Standard je možné licencovať podľa dvoch modelov: Server + CAL alebo podľa počtu využitých jadier. V licenčnom modeli Server + CAL je nutné pokryť serverovou licencií všetky servery, na ktorých bežia inštancie SQL Servera. Počítanie potrebného množstva licencií v modeli podľa počtu využitých jadier sa líši v závislosti na tom, či bude inštancie SQL Servera prevádzkovaná vo fyzickom prostredí alebo v prostredí virtuálnom. Vo fyzickom prostredí je nutné licencovať všetky dostupné fyzické jadrá servera, najmenej však štyri jadrá na jeden fyzický procesor. Pri scenároch s nasadením vo virtuálnom prostredí je potrebné pokryť licencií všetky virtuálne jadrá, ktoré využíva daná inštancia virtuálneho stroja, minimum sú však opäť štyri licencie.

Podrobný popis rozdielov medzi jednotlivými edíciami sa nachádza na tomto odkazu.