Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Software

Vysoko dostupné a flexibilné cloudové služby prevádzkujeme na najnovších operačných systémoch Linux a Windows. Podľa vybranej platformy sa služby zriaďujú vo virtualizačným prostredí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.

Linux

Zo širokej ponuky linuxových operačných systémov štandardne predinštalováváme stabilnej distribúcie Debian. Na základe upresnenie zákazníka zabezpečíme inštaláciu aj iných kompilácií.

Linux Distribuce

Operačný systém Linux

Systém Linux je Open Source operačný systém, založený na základoch operačného systému Unix. Linux je dostupný v mnohých distribúciách, grafických rozhraniach, inštaláciách a balíčkoch.

Operačný systém Linux
Inštalácia OS (Debian 64 bit., CentOS, Suse, Ubuntu ev. podľa dohody) ZADARMO
PHP 7.x a vyššia + MySQL 5.x ZADARMO

Vlastnosti OS Linux

Pre služby Serverhosting alebo VPS používame nekomerčnú distribúciu Linux Debian s podporou Apache, PHP a MySQL. Distribúcia Debian je jedna z veľmi dlho vyvíjaných distribúcií, úplne vychádzajúcich z myšlienky GNU resp. open source. Kompletná distribúcia Debian je veľmi rozsiahly a komplexný celok s univerzálnym použitím, bez ďalších znalostí je ale nevhodný pre úplných začiatočníkov - práve kvôli svojej rozsiahlosti.

Licencovanie VMware

VMware SPP (Service Provider Program) je rámec, ktorý umožňuje poskytovateľom služieb a hostingu konzumovať virtualizačné riešenia VMware spôsobom, ktorý je v súlade s jeho obchodným modelom. To vytvára nové príležitosti pre poskytovateľov ponúkať virtualizačné riešenia, aplikácie a služby pre svojich zákazníkov a stanovuje základ pre lepšiu ziskovosť a úspech.


Windows server

Na servery inštalujeme najnovší software od spoločnosti Microsoft. V rámci licenčnej zmluvy SPLA sme schopní zabezpečiť akúkoľvek inštaláciu podľa požiadaviek zákazníka.

Windows Server

Systém Windows Server predstavuje doteraz najpokročilejší operačný systém Windows Server, ktorý bol navrhnutý pre podporu novej generácie sietí, aplikácií a webových služieb.

Varianty a ceny inštalovaného OS Windows server a SQL server

Inštalácia a administrácia
Inštalácia OS a administrácia servera pre webové aplikácie ZADARMO
Prenájom OS Windows Server
Windows Server Standard 16,9 EUR
Prenájom SQL server
SQL Server Express ZADARMO
SQL Server Web 27,5 EUR
SQL Server Standard 341 EUR
Terminálové a klientske licencie
Windows Server Remote Desktop Services - terminálová CAL licencia 9 EUR
Windows Server Standard - CAL licencia 9 EUR
Ostatný software spoločnosti Microsoft
Ostatný software spoločnosti Microsoft na vyžiadanie

Ceny sú uvedené bez DPH. Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačné ceny. Software spoločnosti Microsoft je prenajímaný na základe SPLA zmluvy.

Vlastnosti OS Windows Server

Vďaka stovkám nových technológií a vylepšení definuje Windows Server úplne novú kategóriu v serverovom svete. Námatkovo možno menovať novinky v oblasti virtualizácie, práca s úložiskom, sieťovými prvkami, vysoké podpore automatizácie, vylepšené užívateľské skúsenosti a využiteľnosť v rámci cloud computingu. Stručne povedané vám Windows Server pri súčasnom znížení nákladov pomôže zmeniť vaše IT prostredie na úplne novú úroveň využiteľnosti.

Licencovanie SPLA

SPLA (Service Provider License Agreement) je zmluva, ktorá umožňuje dodávať softwarové riešenie tretím stranám, zákazníkom, ktorí ich od poskytovateľa získavajú ako servis, bez toho aby si museli kupovať vlastné licencie. Výhodou tohto typu zmluvy je to, že ako jediná umožní využívať rovnaké softwarové prostriedky niekoľkých na sebe navzájom nezávislým, nespolupracujúcim subjektom a tak efektívne zdieľať hardware, software a služby, ktoré sú na prevádzku oboch zvyčajne nevyhnutné.