Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Zálohovanie dát

Správnym zabezpečením dát a ich pravidelným zálohovaním sa predíde strate dát v prípade zlyhania hardwaru alebo prevádzkovanej aplikácie. Z týchto dôvodov vykonávame pravidelné replikácie dát a ponúkame ďalšie možnosti ich zálohovania.

Zálohování dat

U cloudových služieb sú vykonávané automatické replikácie dát diskových úložísk. Pre samotné zálohovanie dát ponúkame zákazníkom dve služby s rozdielnym prístupom ich správy. Služba Záloha 7/14 ponúka plne automatické zálohovanie všetkých dát servera a so službou Cloud Disk si zálohy kontroluje plne zákazník.

Replikácia dát

Vnútri našej infraštruktúry dochádza neustále k replikácii dát medzi primárnym a sekundárnym diskovým poľom Dell EqualLogic v rámci jedného datacentra. Týmto riešením sa zamedzí akejkoľvek strate dát a nefunkčnosti v prípade HW kolízie jedného z diskových polí. Tento typ zabezpečenia ale nemožno jednoznačne považovať za plnohodnotné spätné zálohovanie osobných dát, k tomu slúžia až nižšie uvedené platené služby.

Záloha 7/14

V prípade voľby tejto služby zaistíme plne automatickú a pravidelnú zálohu všetkých dát. Pri služby Cloud Server VPS bez našej SW administrácie sa v nočných hodinách vykonáva záloha celého IMG obrazu virtuálneho servera a v prípade našej SW administrácie servera sa zálohujú všetky dôležité dáta (FTP, DB, logami, nastavenie i.). Udržiavaných je spätne 7 záloh po dobu 14 dní. Na požiadanie prevedieme kompletnú obnovu z vybranej zálohy, alebo obnovíme iba požadovaný súbor, adresár apod.

Cloud Disk

Ak chcete mať zálohovanie dát plne pod svojou kontrolou, je možné využiť našu službu Cloud Disk, ktorá slúži nielen pre umiestnenie záloh, ale svoje uplatnenie nájde predovšetkým v zdieľaní a archivácii dát. Po zriadení služby si cez rôzne protokoly (FTP, SFTP, FTPS, SMB) môžete na dátový disk zasielať potrebné dáta v ľubovoľných intervaloch.