Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Cenník služieb

Ceny sú uvedené bez DPH. Ak nie je uvedené inak, jedná sa o cenu za 1 mesiac prevádzky služby.

Cenník príplatkov

Cloud Server VPS - Linux

Rozšírenie operačnej pamäte RAM o 1 GB 7,7 EUR
Rozšírenie diskového priestoru o 10 GB 4,4 EUR
Rozšírenie výkonu o 1 CPU 8,8 EUR
1x IPv4 adresa k základnej 4,4 EUR
Administratívny poplatok (úkony do 30 minút) 24 EUR
Individuálna administrácia na požiadanie 40 EUR / 1 hod.

Cloud Server VPS - Windows

Rozšírenie operačnej pamäte RAM o 1 GB 7,7 EUR
Rozšírenie diskového priestoru o 10 GB 4,4 EUR
Rozšírenie výkonu o 1 CPU 8,8 EUR
1x IPv4 adresa k základnej 4,4 EUR
SQL Server Express ZADARMO
SQL Server Web 27,5 EUR
SQL Server Standard 341 EUR
Windows Server RDP - terminálové CAL licencie 9 EUR
Ostatné Microsoft licencie podľa cenníka
Administratívny poplatok (úkony do 30 minút) 24 EUR
Individuálna administrácia na požiadanie 40 EUR / 1 hod.

Cloud Server Managed - Linux

Rozšírenie operačnej pamäte RAM o 1 GB 7,7 EUR
Rozšírenie diskového priestoru o 10 GB 4,4 EUR
Rozšírenie výkonu o 1 CPU 8,8 EUR
Navýšenie poštovej kvóty o 10 GB 4,4 EUR
1x IPv4 adresa k základnej 4,4 EUR
Administratívny poplatok (úkony do 30 minút) 24 EUR
Individuálna administrácia na požiadanie 40 EUR / 1 hod.

Cloud Server Managed - Windows

Rozšírenie operačnej pamäte RAM o 1 GB 7,7 EUR
Rozšírenie diskového priestoru o 10 GB 4,4 EUR
Rozšírenie výkonu o 1 CPU 8,8 EUR
Navýšení poštovní kvóty o 10 GB 4,4 EUR
1x IPv4 adresa k základnej 4,4 EUR
Administratívny poplatok (úkony do 30 minút) 24 EUR
Individuálna administrácia na požiadanie 40 EUR / 1 hod.

Cloud Server Ekonom

Rozšírenie operačnej pamäte RAM o 1 GB 7,7 EUR
Rozšírenie diskového priestoru o 10 GB 4,4 EUR
Rozšírenie výkonu o 1 CPU 8,8 EUR
Windows Server RDP - terminálové CAL licencie 9 EUR
Administratívny poplatok (úkony do 30 minút) 24 EUR
Individuálna administrácia na požiadanie 40 EUR / 1 hod.

Cloud Newsletter

Odstránenie z Blacklistu 20 EUR
Navýšenie maximálneho počtu odoslaných emailov individuálne