Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Garancia vrátenia platby

Pri našich cloudových službách máte garanciu vrátenia platby do 14 alebo 365 dní od zriadenia. Do 14 dní vám bez udania dôvodu vrátime 100% uhradenej čiastky a do 365 dní vám vrátime za určitých podmienok pomernú časť platby.

Garancia vrátenia peňazí

Vrátenie platby do 14 dní

Pri cloudových služibách je možné do 14 dní od zriadenia požiadať o vrátenie zaplateného poplatku. Vrátime vám 100 % uhradenej čiastky a to bez udania akéhokoľvek dôvodu.

Podmienky vrátenia platby:

Vrátenie platby do 365 dní

Pri cloudových službách ďalej ponúkame do 365 dní od zriadenia zažiadať za určitých podmienok o čiastočné vrátenie zaplateného poplatku. Ak nebudete z jedného z nižšie uvedených dôvodov sa službou, spokojní, vrátime vám celú uhradenú čiastku, zníženú o pomernú časť za každý začatý mesiac prevádzky služby.

DÔVODY MOŽNÉHO VRÁTENIE ČIASTOČNEJ PLATBY:

DÔVODY, KTORÉ NEBUDÚ PRE VRÁTENIE ČIASTOČNEJ PLATBY akceptované:

Podmienky vrátenia platby: