Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Porovnanie výkonu našich serverov s konkurenciou

Cloudové služby ponúka mnoho firiem, napriek tomu nie každý poskytovateľ vo výsledku dosiahne požadovaný výkon serverov. Vykonali sme objektívne porovnanie cloudových služieb ponúkaných poprednými poskytovateľmi v Českej republike aj v zahraničí.

Porovnanie výkonu VPS

Výber konkurenčných služieb

Aby bolo porovnanie úplne objektívne, pre otestovanie serverov sme vybrali spoločnosti, ktoré sú si podobné nielen z pohľadu ponúkaných cloudových služieb, technickým zázemím, ale aj z pohľadu servisu, podpory a v neposlednom rade cien ponúkaných služieb. Aby bolo porovnanie objektívne aj z geografického pohľadu, vybraná bola jedna slovenská a ďalšie 3 zahraničné spoločnosti. Samotné testovanie prebiehalo v termíne 08/2019.


Do porovnávacích testov boli vybrané nasledujúce spoločnosti:

• služba Cloud Server spoločnosti ZONER, s.r.o. (ZonerCloud)
• služba VPS spoločnosti Active24, s.r.o. (Active24)
• služba FORPSI Cloud VPS spoločnosti INTERNET CZ, a.s.(ForpsiCloud)
• služba VPS ON spoločnosti WEDOS, a.s (Wedos)
• služba VPS spoločnosti Váš Hosting s.r.o. (Váš Hosting)
• služba VPS spoločnosti COOLHOUSING s.r.o. (Coolhousing)
• služba VPS spoločnosti HOSTING90 systems s.r.o. (Hosting90)
• služba Cloud Server spoločnosti CE ONLINE SYSTEMS S.R.O.(Snackhost)
• služba Virtuálny server spoločnosti Websupport s.r.o. (Websupport)
• služba Standard Plans spoločnosti Linode, LLC (Linode)
• služba VPS SSD spoločnosti OVH (OVH)
• služba Droplets spoločnosti DigitalOcean Inc. (DigitalOcean)

Parametre serverov

Pri každej z vybraných spoločností bola vykonaná bežná objednávka virtuálneho servera s plným administratívnym prístupom bez ďalších dodatočných služieb. Pre objektívnosť výsledkov bol hlavný dôraz kladený na to, aby boli základné parametre (CPU a RAM) služieb úplne totožné.

Ako operačný systém bola zvolená Linuxová distribúcia Debian 10 - Buster (prípadne Debian 9), na ktoré boli vykonané všetky aktualizácie.

Metodika a typy testov

Phoronix Všetky výkonnostné porovnania boli uskutočnené na otvorenej testovacej platforme Phoronix Test Suite, ktorá produkuje celosvetovo uznávané sady komplexných testov pre platformu Linux, Windows a Apple OS X.

Phoronix Test Suite je prijatý IT odborníkmi aj verejnosťou ako spoľahlivý nástroj pre nezávislé výkonnostné testy HW. Tento testovací SW je používaný aj nezávislými dodávateľmi hardwaru (IHV), ktorí svoje výsledky spolu s koncovými užívateľmi uvádzajú na OpenBenchmarking.org. Testy boli vykonané na verzii Phoronix Test Suite 8.8.1.

Testovanie bolo rozdelené do 4 skupín, kedy sme zisťovali výkon pri prevádzke základného webového servera, beh webových aplikácií, kernel kompiláciu a kompresiu dát.


Vykonané testy:

• Prevádzka webového servera (Apache Benchmark - Web Page Serving)
• Prevádzka aplikačných skriptov (PHP Benchmark)
• Kernel kompilácia (Linux Kernel Compilation)
• Kompresia dát (Zip Compression)

Namerané hodnoty

Z vykonaných testov sme zo všetkých štyroch skupín získali nasledujúce výsledky:

Prevádzka webového servera

(požiadaviek za sekundu - viac je lepšie)

Prevádzka aplikačných skriptov

(skóre - viac je lepšie)

Kernel kompilácia

(sekundy - menej je lepšie)

Kompresia dát

(MIPS - viac je lepšie)

ZonerCloud 8188 502295 796,57 3790
Active24 * N/A 316267 78,91 N/A
ForpsiCloud 4277 304392 1259,31 2800
Wedos 6187 421693 849,38 3647
Váš Hosting 2734 413485 1092,95 3374
Coolhousing 2573 188641 2198,26 1942
Hosting90 2886 236041 1983,20 2353
Snackhost 3279 165412 2011,10 1819
Websupport 4025 343403 1357,69 3164
Linode 5270 314890 1193,10 2378
OVH 3991 274376 1470,76 2261
DigitalOcean 3394 N/A 1485,17 2178

* Pri službe VPS spoločnosti Active24 nie je porovnanie objektívne z dôvodu odlišnej virtualizačnej technológie a 32 CPU namiesto objednaných 1 CPU. Niektoré testy sa bohužiaľ nepodarilo dokončiť.

Výsledky porovnania

Výsledky porovnania

Záver testovania

Z výsledkov je jednoznačne zrejmé, že cloudové služby spoločnosti ZONER sú výrazne výkonnejšie ako konkurencia a naďalej si držíme pozíciu jednotky na trhu. Služba Cloud Server je postavená na veľmi výkonných dvadsiatich jadrových procesoroch Intel Xeon Gold 6148 (2,4 GHz), značkovom hardware DELL a kvalitných sieťových prvkoch Cisco. Oproti konkurencii sme jedni z mála, ktorí využívajú profesionálne technológie VMware a Hyper-V. V neposlednej rade garantujeme zriadenie servera do 55 sekúnd a dostupnosť služieb 99,99 %!

Zobraziť ponuku serverov