Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu
Virtualizácia sa v poslednej dobe stala kľúčovou súčasťou moderného IT prostredia. Pomáha organizáciám zvyšovať efektivitu aj znižovať náklady. Avšak, nedávna akvizícia spoločnosti VMware firmou Broadcom vyvolala medzi organizáciami neistotu. Tieto udalosti nútia organizácie hľadať nových partnerov, ktorí by im poskytli stabilné a konkurencie schopné riešenie.

Broadcom preberá VMware a mení pravidlá hry

Spoločnosť Broadcom sa akvizíciou VMware za 69 miliárd dolárov stáva dominantným hráčom, ktorý má pod kontrolou až 90 % firiem v oblasti virtualizácie po celom svete. Takí pozícia umožňuje Broadcomu silne ovplivniť ceny na celom trhu, či už priamo alebo nepriamo.

V súvislosti s touto akvizíciou a postupným odkrýváním informácii zo strany Broadcomu sa začali šíriť obavy, že ceny služieb VMware budú mnohonásobne rásť. To sa nakoniec potvrdilo. Náklady na virtualizáciu sa v novom partnerskom programe Broadcom navyšujú a to viac než 10x!

Ďalšou prekážkou je to, že Broadcom ruší súčasné zmluvy a 80 % firiem nebude ani pozvaných k ďalšej spolupráci. Táto situácia vyvolala kopu zásadných otázok a prinútila poskytovateľa cloudových služieb pripraviť sa na možné zmeny.

Podobné zmeny sú zo strany Broadcom bežné, nie je to prvý krát, keď použili tento obchodný model. Spoločnost v minulosti uskutočnila podobné akvizície firiem s veľkým trhovým podielom. Dalo sa preto očakávať, že sa bude spoločnosť snažiť kapitalizovať súčasných veľkých zákazníkov VMware, ktorí nemôžu jednoducho migrovať ku konkurencii a zároveň sa začne zbavovať menších zákazníkov, ktorí pre nich nie sú zaujímavý. Už v skôr tiež vypovedela zmluvy svojím distribútorom a teraz vyžaduje uzavrenie nových. Spoločnost tiež zrušila väčšinu trvalých licencii a previedla ich na predplatné. Aj na základě tohoto sme usúdili, že tento prípad nebude výnimkou a sústredíme sa od začiatku na vlastné riešenie.

Tento problém riešia cloudový poskytovatelia a ďalšie spoločnosti z rôzných IT odvetvý po celom svete. Veľa z nich stále nemá k dispozícii záložný plán.

Dôležité pre nás bolo tiež oficiálne rozviazanie spolupráce s VMware zo strany spoločnosti DELL, výhradného dodavateľa nášho hardwaru. DELL už nebude poskytovať VMware technológie vo svojich službách a zariadenia, čo pre VMware predstavovalo 30 % ich celkových tržieb.

Čo robíme pre udržanie stability a kvality našich služieb?

V ZonerCloude sa virtualizáciou zaoberáme už od roku 2009 a súbežne sme dlhú dobu využívali hlavne dve virtualizačné platformi VMware vSphere a Hyper-V od Microsoftu. Každá z nich mala svoje pre a proti. Pri výbere technológií hralo rolu niekoľko faktorov - hlavne obchodná stratégia, licenčné podmineky, nami preferovaný hardware, ale aj iné špecifické individuálne nároky.

Postupne nám k tomu pribudla ďalšia virtualizačná technológia Proxmox. Na nový cluster sme postupne presťahovali naše interné servery a úspešne pokračujeme aj so zákazníckymi virtuálnymi servermi.

„Naša hlavná priorita naďalej spočíva v poskytovaní najlepších riešení na trhu za pomoci najspolahlivejších technológií a najvýkonnejšieho hardwaru. Vždy sme smerovali skôr k tým zákazníkom, ktorí nehľadia výhradne na cenu a ocenia predovšetkým nekompromisný výkon a stabilitu. V tom samozrejme nehodláme polaviť, pretože práve to sú kľúčové faktory pre všetkých, ktorí sa nechcú uspokojiť s priemerom.“

hovorí Milan Behro, CEO spoločnosti ZONER, s.r.o.

Milan Behro

Ing. Milan Behro, CEO spoločnosti ZONER, s.r.o. Zdroj: https://www.zonercloud.sk/

Čo z toho vyplýva pre nás a načich zákazníkov

V ZonerCloude si dávame záležať na tom, aby sme aj naďalej využívali najlepšie dostupné nástroje a technológie a naše virtuálne servery zostali najvýkonnejšími na trhu. Preto pre nás bolo nutné sa týmto novým podmienkam čo najrýchlejšie prispôsobiť.

“V ZonerCloude na finálne vyjadrenie Broadcomu nečakáme. Celú situáciu od samého počiatku aktívne sledujeme a s našim tímom sme sa postupne pripravovali na všetky možné scenáre. Pre načich zákazníkov budeme aj naďalej zaisťovať všetky dôležité funkcie pre správu serverov a pokračovať v ďalšom rozvoji služieb. To by za súčasných podmienok nebolo možné a preto sme sa rozhodli zavčas začať presúvať na alternatívne virtualizačné platformi.”

uviedol Patrik Vaníček, vedúci projektu ZonerCloud

Zdražovanie nie je riešenie

Podľa nami dostupných ifnormácií je jasné, že pokiaľ by sme prešli na nový partnerský program Broadcomu, nevyhli by sme sa zásadnému zdražovaniu našich služieb, čo pre nás ani našich zákazníkov nie je prijateľné.

“S obchodnou politikou Broadcomu a jeho zneužívaním dominantného postavenia na trhu nesúhlasíme. Rozhodnutie neprejsť na nový partnerský program VMware je pre nás aj našich zákazníkov kľúčové, kvôli udržaniu súčasných cien.

Z našej strany túto situáciu nevnímame len ako výzvu, ale aj ako obrovskú príležitosť. Pozorujeme zvýšený záujem o naše služby zo strany firiem, ktoré sa chcú vyhnúť neistote spojenej s ich súčasnými poskytovateľmi.”

dodáva Patrik Vaníček

Stavte na najvýkonnejšie servery od ZonerCloudu

Zatiaľ čo nedávna akvizícia spoločnosti VMware firmou Broadcom vnáša na trh virtualizácie veľké zmeny a neistotu, v ZonerCloude je našim cieľom poskytnúť našim zákazníkom šetky dôležité funkcie pre správu serverov a pokračovať v rozvoji našich služieb, bez toho aby sme ich vystavili riziku nekontrolovatelných nákladov.

Sme pripravený stať sa aj vašim spoľahlivým partnerom v oblasti virtualizácie a poskytnúť nie len technologické riešenie, ale tie komplexnú podporu.

AMD EPYC Genoa