Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Monitoring Windows serverov

Pre službu Cloud Server VPS - Windows a Cloud Server Ekonom nájdete novo v Centre administrácie monitoring servera - grafy vyťaženia jednotlivých komponentov, ako je využitie CPU, pamäte RAM, diskové I/O operácie a graf sieťového prenosu. Možno tak ľahko získať až jeden rok spätne prehľad o výpadkoch, prípadne vyťaženie prostriedkov, a ak je niektorá z nich limitujúcim faktorom, môžete ju po konzultácii s našou technickou podporou nechať navýšiť.

Základné informácie o serveri a kompletný monitoring HW prostriedkov nájdete v Centre administrácie v detaile servera, pod záložkou Grafy, kde možno meniť zobrazenie medzi hodinovým, denným, týždenným, mesačným a ročným.

Monitoring servera