Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Najpoužívanejšie programovacie jazyky pre backend webu

Vývoj webu je v zásade rozdelený na frontend a backend. Oba majú svoju príslušnú sadu nástrojov a technológií. Keď hovoríme napríklad o vývoji frontendu, vždy prichádzajú v prvej rade 3 mená - HTML, CSS a JavaScript. My sa v našom článku zameriame naopak na najčastejšie používané programovacie jazyky používané na strane serveru, ktoré pomáhajú budovať backendovú štruktúru zabezpečeného, rýchleho a uživateľsky prívetivého webu.

PHP

PHP je skúsený hráč vo svete webového vývoja a jednoznačne najpoužívanejší programovací jazyk súčasnosti. Tento skriptovací jazyk na strane serveru s otvoreným zdrojovým kódom bol vytvorený v roku 1994 a je používaný pre vývoj webových aplikácií. Keďže sa jedná o interpretovaný jazyk - nevyžaduje ani prekladač a tiež môže bežať na takmer všetkých hlavných operačných systémoch, ako sú Windows, Linux, macOS, Unix atď.

Medzi výhody PHP zaraďujeme zmieňovanú kompatibilitu naprieč platformami, podporu rôzných štandardných systémov správy databáz ako MySQL, SQLite, MariaDB atď., obrovskú podporu komunity a predovšetkým jeho ľahkú naučitelnosť. Okrem toho je PHP veľmi bezpečný, pretože je k šifrovániu užívateľských dát k dispozícií veľa hashovacích funkcií. Hlavne pokiaľ ste začiatočník - môžete sa rozhodnúť pre vývoj backendového webu práve v PHP.

Porovnanie využitia programovacích jazykov na strane serveru s viac ako 1% využitím. Zdroj: https://w3techs.com/

ASP.NET

ASP.NET je nástupcom technológie ASP a je súčássťou .NET Frameworku pre tvorbu webových aplikácií a služieb. Aj keď je názov ASP.NET odvodený od staršej technológie pre vývoj webov, obe technológie sú veľmi odlišné. ASP.NET je založený na CLR (Common Language Runtime), ktorý je zdilanýe všetkými aplikáciami postavenými na .NET Frameworku. Programátori tak môžu realizovať svoje projekty v akomkoľvek jazyku podporujúcom CLR, napr. Visual Basic .NET, JScript.NET, C#, Managed C++, ale aj mutácie Perlu, Pythonu a ďalšie.

Aplikácie založené na ASP.NET sú tiež rýchlejšie, pretože sú prekompilované do jedného či niekoľko málo DLL súborov, na rozdieľ od čisto skriptovacích jazykov, kde sú stránky pri každom prístupe znovu a znovu parsováné.

Ruby

Ruby je dynamický, objektovo orientovaný jazyk, ktorý su nuektoré svoje rysy vypožičal z jazykov LISP, Smalltalk, Perl, CLU a ďalších. Jazyk je široko používaný pre vývoj webových aplikácií po celom svete a je veľmi odporúčaný začaitočníkom, aby mohli začať s vývojom backendového webu, pretože je pomerne ľhké sa ho naučiť. Rovnako ako Python sa Ruby tiež zameriava na zvýšenie produktivity vývojárov, čo nakoniec urýchluje proces vývoja webu. Konkrétny jazyk podporuje takmer všetky hlavn platformy, ako sú Windows, Mac a Linux.

Rovnako ako iné skriptovacie jazyky, je oblasť použitia Ruby pomerne široká. Asi najčastejšie nájdete na platforme Linux (a ďalších systémoch typu Unix) pri písaní skriptov pre uľahšenie každodennej práce. vďaka svojmu prehľadnému syntaxú a striktnej objektovosti sa hodí aj na písanie veľkých projektov, CGI skriptov, ba dokonca GUI aplikácií. Keďže podporuje regulárne výrazy, je Ruby vhodným jazykom pre spracovanie textových súborov.

Java

Java je ďalším príkladným programovacím jazykom pre vývoj backendových webových aplikácií, a jedná sa o jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov na světe. Tento objektovo orientovaný programovací jazyk je široko používaný pre vývoj webových aplikácií v podnikovom merítku spolu s vývojom aplikácií pre Android, desktopových aplikácií, vedeckých aplikácií atď. Hlavnou výhodou používania Javy je to, že funguje na princípe „Write-Once-Run-Anywhere“, tzn. že skompilovaný kód Java je možné spustiť na akejkoľvek platforme, ktorá podporuje Javu, bez nutnosti rekompilácie.

Okrem toho Java podporuje tzv. multithreading, ktorý umožňuje súbežné spustenine dvoch alebo viac vlákien pre maximálne využitie CPU. Ďalšie doplnkové funkcie Javy sú nezávislé na platforme, sledujú koncepty OOP, bohaté open-source knižnice, automatické pridelovanie pamäti, prenositelnosť atď.

JavaScript

Kedykoľvek sa hovorí o vývoji webu s najväčšou pravdepodobnosťou sa v diskusi objaví 9 z 10krát pojem JavaScript. Podľa výročných správ rôzných populárnych platforiem, ako je Stack Overflow a Octoverse, je JavaScript jedným z najviac preferovaných a popredných programovacách jazykov v dnešnom svete. Jedným z hlavných dôvodov je to, že konkrétny jazyk je možné použiť ako pre Front End Web Development, tak pre Back End Web Development. Pri pohľade na niekoľko minulých trendov a štatistík je možné povedať, že popularita Node.js zvýšila využitie JavaScriptu ako backendového jazyka pre vývoj webových aplikácií.

Medzi radu pozoruhodných funkcií tohoto jazyka pre vývoj backendu radíme napríklad Light-Weight Scripting language, Dynamic Typing, Interpreted, Object-Oriented Programming Support, Client-Side Validation, Huge community support a ďalšie.

Python

Napriek tomu, že je Python medzi jednotlivcami pomerne známý svojou kompatibilitou s pokročilými technológiami (ako je strojové učenie, internet vecí, datová veda atď.), tento programovací jazyk je široko používaný a veľmi vhodný aj pre vývoj backendu. Dokonca aj jeden z popredných IT gigantov súčasnej doby Google na Python výrazně spolieha (popri Java a C++ sa jedná o jeden z 3 primárnych jazykov používaných Googlom).

Jednou z hlavných výhod používania Pythonu pre vývoj webových aplikácií je jeho obrovská zbierka štandardných knižníc, vďaka nim je práva vývojárov pomerne ľahká a efektíva. Ďalšie významné a jedinečné funkcie Pythonu, ako je lepšia čitatelnosť kódu, ľahšia integrácia s inými jazykmi, podpora programovania GUI, prenesiteľnosť a rada ďalších, z neho činia medzi webovými vývojármi veľmi preferovaný jazyk.

Historické trendy vo využívaní programovacích jazykov od januára 2010 po súčasnosť. Zdroj: https://w3techs.com/

Následujúce programovacie jazyky používa podľa prieskumu menej ako 0,1 % webov: