Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Nová PHP verzia 8.1 na našich Managed serveroch

Ako prvý môžete na našich Managed serveroch teraz otestovať novú verziu PHP 8.1, ktorú si môžete zriadiť priamo na vlastnej doméne 2. alebo 3. úrovne.

Zmenu PHP je možné jednoducho prepnúť priamo v Centre administrácie > cez Prehľad služieb > vyberte požadovanú doménu > kliknite na voľbu Verzie PHP.

Východzia verzia PHP zatiaľ zostáva stále 7.4.

Kompletné informácie o novej verzii PHP 8.1 nájdete tu.