Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Komplex datacentier spoločnosti OVH v Štrasburgu zasiahol v stredu 10. 3. 2021 ráno požiar a zničil jedno celé datacentrum a časť druhého. Tisíce zákazníkov a firiem tak prišlo o svoje dáta, vo veľa prípadoch aj o zálohy. Požiarom bolo údajne postihnutých až 3,6 milionu stránok na 464 000 rôznych doménách a odmlčalo sa viac než 18 % všetkých IP adries, ktoré OVH obsluhovalo.

Podľa správy o incidente vypukol požiar v  jednej miesstnosti vnútri datacentra SBG2 tesne pred 1:00 miestneho času. Na miesto požiaru okamžite vyrazilo 43 (niektoré zdroje uvádzajú 45) vozidiel a cca 100 hasičov, napriek tomu sa nepodarilo budovu SBG2 zachrániť a vedlejšia SBG1 je značně poškodená. Servery v ohrozenom SBG3 by mali byť v poriadku, napriek tomu sú teraz nedostupné kvôli nutnosti opravy společnej infraštruktúry. Naštastie nedošlo k žiadnym zraneniam zamestnancov, hasičov či zamestnancov miestnej správy.

Hašení požáru datacentra OVH ve Štrasburku

Hasenie požiaru datacentra OVH v Štrasburgu. Zdroj: https://media.datacenterdynamics.com/

Príčina požiaru a obnova prevádzky

Presnú príčinu vypuknutia požiaru je potreba ešte určiť, vyšetrovanie prípadu stále pokračuje. Pravdepodobne však išlo o vadu záložného zdroja nreprerušeného napájania (UPS), ktorý prešiel o den skôr údržbou. Kěd hasiči dorazili do areálu, snímky zriadené termokamerami ukázali dve horiace jednotky UPS (UPS7 a UPS8).

Všetky štyri datacentrá boli odstavené a uvedenie komplexu znovu do prevádzky bude nejakú dobu trvať. Podľa novších informácií by mohli byť datacentrá SBG1 a SBG4 nahodena už v pondelok 15. 3. a SBG3 do konca týždňa.

Zakladateľ OVH Octave Klaba zverejnil video, kde popisuje čo sa stalo a ako bude postupovať obnova. Zdroj: https://youtube.com/

Podcenené protipožiarne zabezpečenie

Zakladateľ spoločnosti OVH Octave Klaba uviedol, že SBG2 patrilo k staršej generácii datacentier, ktoré boli postavené v roku 2011, a že spoločnosť intenzívne pracuje na nahradení zastaralej infraštruktúry novšími technológiami. Z tohoto dôvodu nebola ovplyvnená budova SBG3, pretože sa jedná o celkom odlišnú konštrukciu s novšími technológiami. Spoločnosť pracuje na vyčištení priestorov a kladie si za cieľ zvýšiť kapacitu serverov o zhruba 2 500 týždenne a cez 10 000 serverov buduúci mesiac v novo vybudovanom dátovom centre.

Záznam hasenia požiaru datacentra OVH v Štrasburgu. Zdroj: https://twitter.com/

Veľa z nás by prepokladalo, že v takom datacentre budú fyzicky izolované jednotlivé clustery a bude vypracovaný funkčný protipožiarny plán, aby v prípade detekcie požiaru došlo k vypušteniu inertných plynov. Z dostupných informácii je jasné, že OVH protipožiarne zabezpečenie značne podcenila, zároveň sa netaja tým, že zámerne snižujú náklady. K rychlosti šírenia ohňa tak mohli prispieť aj zlé materiály a samotná konštrukcia stavby, pretože štrasburgské datacentrá boli budováné nízkonákladovo zotavením z lodných kontajnerov.

ZONER si buduje vlastnú suverenitu

Terajší trend smeruje výrazne preč od tradičných centralizovaných datových centier. Podľa predikcií by mal behom tohoto roku poklesnúť podieľ serverov v lokálnych datových centrách až na 41 %. Analytici spoločnosti Gartner očakávajú, že v roku 2025 bude až 75 % podnikových dátt spracovaných mimo centralizované datové centrum.

Máme vlastné korporátne datacentrum v klasifikácii Tier III od jednotka medzi dodavateľmi

Altron

V prvej polovicu roku 2018 sme dokončili výstavbu nášho vlastného korporátneho datacentra v klasifikácii Tier III priamo v sídle spoločnosti ZONER a.s. Hlavným cieľom bolo mať všetky naše služby v budove ZONERu, čo nám umožňuje skrátenie reakčnej doby a rýchlejšie vyriešenie prípadného problému.

Ďalej chceme, aby bolo datacentrum vybavené tými najmodernejšími technológiami od najspolahlivejších výrobcov a dodávateľov na trhu. Jedine tak dokážeme našim klientom zaistiť najvyššiu kvalitu služieb pre prevádzku tých najnáročnejších aplikácii, s garanciou dostupnosti SLA 99,99 %.

Celý projekt a jeho plánovanie trvalo niekoľko rokov. Investicie do technológie datového centra činila približne 764 tisíc euro.

Na podobné scenáre sme pripravený

Naše datacentrum je vybavené plynovým hasiacim zariadením (GHZ), protipožiarnymi dverami od spoločnosti ASSA Abloy a celé osadené požárnymi čidlami, a v prípade zistenia požiaru (z bezpečnostných dôvodov ho musí detekovať aspoň dve na sebe nezávislé čidlá) začnú hasiace zariadenia čerpať do miestnosti plyn Novec 1230, ktorý z miestnosti vytlačí všetok kyslík, vďaka čomu požiar uhasí.

Plynové hasicí zařízení je připraveno uhasit požár hned v počátku pomocí plynu Novec 1230

Plynové hasiace zriadenie je pripavené uhasiť požiar hneď v počiatku pomocou plynu Novec 1230. Zdroj: https://zonercloud.sk/

Ochranu pred výpadkom elektrického prúdu poskytuje vlastný dieselový generátor. Výpadok elektrického prúdu kryje UPS od firmy ABB, vďaka ktorému dokáže celé datacentrum fungovať po dobu potrebne nutnú (až 120 kW zátaže), než je potrebný príkon dodaný zo záložného generátoru. Ten štartuje pri výpadku prúdu okamžite, a po zahriatí na prevádzkovú teplotu začíná napájať celé datové centrum cca do minúty od počiatku výpadku. Generátor je dimenzovaný až na desaťnásobnú zátaž ako je aktuálna potreba, a k dispozícii je zásoba nafty až na 8 hodín prevádzky (v prípade ďalšieho výpadku máme zaištené priebežné doplňovanie nafty).

Na celé datacentrum dohliada 24 hodin denne fyzická a elektronická ostraha. Vstup do datacentra je zabezpečený bezpečnostným systémom s alarmom, a je možné sa do neho dostať iba v doprovode poverenej osoby.

Zálohovací a replikačný software, pre tzv. off-site zálohovánie a Disaster Recovery (záložná prevádzka vašich systémov), sa nachádza v geograficky oddelenom sekundárnom datovom centre Kovoterm na ulici Cejl v Brne.