Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Snapshoty pre bezpečné zmeny vnútri operačného systému vášho serveru

Pred akoukoľvek väčšou aktualizáciou VPS alebo niektorej jeho súčasti je vhodné si uložiť stav celého operačného systému, pre prípad, že sa niečo nepodarí. Presne k tomuto slúžia snapshoty, ktoré si ponovom môžete kedykoľvek ľahko vytvoriť v Centre administrácie, a v prípade nutnosti vykonať ich obnovu (tzv. restore). Dostupné sú ako pre operačný systém Linux, tak pre Windows.

V čom sa snapshot líši od zálohy?

Je nutné si uvedomiť, že snapshot nie je záloha. Pri obnove snapshotu (snímky) sa vráti celý obraz (image) disku vrátane stavu OS. V takm prípade si nie je možné vybrať napr. konkrétne adresáre a súbory, ako v prípade zálohovania.

Snímky sú ideálne pre tzv. verzovanie, pretože nepredstavujú kompletné zálohy, ale môžete si vytvoriť viac verzií bez zabrania veľkého miesta. Snapshot ukladá iba toľko informácií, koľko potrebuje k vráteniu zmeny, čo zaberie menej priestoru ako klasická záloha.

Vytvorenie snapshotu

 1. Prihláste sa do Centra administrácie a v Zozname služieb vyberte záložku Servery
 2. Vyberte server, pri ktorom chcete snapshot vytvoriť a kliknite na jeho názov. V detaile serveru zvoľte záložku Snapshoty.
 3. Pre vytvorenie kliknite pravým tlačítkom myši na položku + Nový snapshot
 4. V novo otvorenom okne nastavte prípadnú poznámku a čas expirácie - Automatické zmazanie snapshotu.
 5. Akciu vytvorenie spustíte tlačítkom Potvrdiť.

UPOZORNENIE: Predĺžiť expiráciu bude možné opakovane o +6/24/48 hodin, pokiaľ nová expirácia neprekročí max. expiráciu, ktorá je určená ako dátum vytvorenia +5 dní. Pokiaľ sa takéto posunutie expirácie už do tohoto časového horizontu nezmestí, nebude ponúknuté. Pokiaľ nebude možné predĺžiť už ani na +6 hodin, predĺženie sa zablokuje.

TIP: Jeden snapshot máte v rámci každého virtuálneho serveru zadarmo. Ďalší si můžete kedykoľvek dokúpiť kontaktovaním našej podpory pomocou tlačídla Navýšiť počet snapshot slotov.

Obnova stavu zo snapshotu

Spustiť obnovu stavu serveru zo snapshotu môžete ako pri vypnutom, tak aj zapnutom VPS. Snapshot budete mať naďalej k dispozícií, pokiaľ nevyprší jeho životnosť, ktorú môžete prípadne aj predĺužiť. Môžete ho ale kedykoľvek smazať a vytvoriť nový.

 1. Pre obnovenie stavu v dobe vytvorenia snapshotu kliknite na tlačítko Obnoviť stav zo snapshotu.
 2. Následne sa objaví upozornenie, že sa jedná o nezvratný proces a pridete o všetky zmeny od vytvorenia snapshotu. Po obnovení snapshotu sa už nedá prejsť do stavu pred obnovením!
 3. Následně si pomocou zaškrtávacieho pola určite, či chcete server po obnove stavu automaticky zapnúť, či nie.
 4. Akciu obnovenie spustíte tlačítkom Potvrdiť.

UPOZORNENIE: Pokiaľ ste pri aktívnom snapshote vykonali zmenu konfigurácie VPS (CPU, RAM, HDD), pri prípadnej obnove stavu serveru dôjde súčasne k navráteniu konfigurácie do stavu pred vytvorením daného snapshotu.

TIP: Snapshoty sú v kombinácií so službou Zálohovanie skvelým spôsobom, ako udržať váš server a dáta v bezpečí pri vykonávaní potrebnej údržby apod.

Automatické mazanie snapshotu a predĺženie doby expirácie

Dlohodobo uložený snapshot môže spôsobovať postupnú degradáciu výkonu daného serveru. Preto je vhodné nechať snapshot existovať po dobu potrebne nutnú k overeniu funkčnosti po zásahu do systému a potom ho zrušiť.

Z toho dôvodu po vás pri vytváraní snapshotu vyžadujeme nastaviť dobu expirácie, po ktorej dôjde k automatickému zmazaniu snapshotu. Túto dobu je možné prípadne opakovane predĺžiť, maximálne však o 5 dní (120 hodín) od vytvorenia snapshotu.

 1. Pri snapshote, ktorému chcete posunúť expiráciu, kliknite na ikonku kľúču s popisom Upraviť snapshot.
 2. V novo otevrenom dialogovom okne upravte dobu automatického zmazania snapshotu.
 3. Úpravy uložíte tlačítkom Potvrdiť.

Akonáhle viete, že daný snapshot už nebudete potrebovať, zmažte ho kliknutím na ikonku odpadkového koša s popisom Odstraniť snapshot a túto akciu potvrďte.