Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Štatistika vyhradeného poštového SMTP servera

V rámci služby Cloud Newsletter máte v Centre administrácie po novom k dispozícii základnú štatistiku odoslaných správ. V detaile služby xxxx.mail.zonercloud.net, pod záložkou "Štatistika", nájdete údaje o počte:

  • e-mailov, ktoré boli úspešne prijaté k odoslaniu (aj keď má e-mail viac ako jedného príjemcu, je tu započítaný iba raz)
  • e-mailov, ktoré boli úspešne odoslané (každý príjemca sa započítava zvlášť)
  • e-mailov, ktoré boli aktivne odmietnuté serverom príjemcu (každý príjemca sa započítava zvlášť)
  • e-mailov, ktoré vyexpirovaly - dôvodom môže byť nedostupnosť serveru príjemcu, opakované odmietanie e-mailu s dočasnou chybou apod. (každý príjemca sa započítává zvlášť)
  • bounce e-mailov, ktoré boli úspešne odoslané späť odosielateľovi, aktivne odmietnuté serverom odosielateľa a tých, ktoré vyexpirovali

Vybrané dáta si môžete zároveň priamo vyexportovať vo formáte CSV.