Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu
ZONER a.s. v spolupráci s firmou Prosolar pomocou hodinových cien elektriny v SPOTe na OTE monitoruje špičky odberu elektriny a minimalizuje behom nich vlastnú spotrebu. Vďaka tomu ZonerCloud znižuje výdaje za elektrinu o 7 - 10 % ročne. Ponúka tak firmám riešenie, vďaka ktorému minimalizujú odber elektriny v špičke, kedy je jej cena najvyššia. Pri masivnom využití môžu pomôcť k vyhladeniu špičiek na celom trhu.

Z dôvodu vysokých cien energií, odstavovania uhoľných elektrární a možného nedostatku zemného plynu z Ruska stojí nie len české a slovenské firmy pred otázkou, ako si zaistiť dostatok energií a drasticky nezvyšovať ceny svojich služieb. Situáciu rieši Európská únia, ktorá v snahe zmierniť dopady energetickej krízy dohodla s členskými štátmi zníženie spotreby elektriny o 5 % v dennek špičke. Bohužiaľ k rozhodnutiu nevydala žiadny manuál vykonateľnosti, a tak musia jednotlivé firmy sami nacházdať spôsoby, ako zníženie dosiahnuť. Aké majú východiská?

„Na prvom mieste je potreba, aby každá budova (areál) mala vlastnú fotovoltaickú elektrárňu a vyrábala si časť energie sama. V ZONERi už teraz s 18 kWp FVE pokryjeme 6 % spotreby a plánujeme rozšírenie o ďalších 48 kWp, čím sa dostaneme až na 24 %.“

Milan Behro, majiteľ spoločnosti ZONER a.s.

Čo je potrebné k dosiahnutiu zníženia spotreby elektriny?

Domácnostiam sa jednoducho ponúka riešenie v určité hodiny energetických špičiek vypínať elektrické spotrebiče. To ale pri kope firiem nie je možné. Vypnúť počítače a celé datové centrum si napr. prevádzkovateľ cloudových a serverových služieb nemôže dovoliť.

ZONER riadenie spotreby energií rieši už od roku 2018. Spoločne s firmou Prosolar, výhradným dodávateľom systémov STORION od čínsko-nemeckého výrobcu AlphaESS, sa v oddelené energetiky zaoberá optimalizácioucí systémov riadenia energií (EMS) malých, stredních i veľkých firem.

Plnenie cieľov vyhladzovania špičiek

Už pred štyrmi rokmilety si obe spoločnosti stanovili dva hlavné ciele:

  • 1. Vyhľadzovať energetické špičky firmy
  • 2. Vyhľadzovať špičky celého trhu

Systémy STORION už v základe vediamí bežať v režime vyhľadzovania špičiek, takže splnení prvého cieľa bolo ľahké. Ako ale vyhladzovať špičky celého trhu? Bez spolupráce dodávateľa energie je zložité zistiť, v ktorú dennú dobu prebieha spotrebná špička a kedy je vhodné aktivovať podporné zdroje energie.

ZONER a Prosolar spoločne našli extrémne jednoduché riešenie – prezradí ho hodinová cena elektriny v SPOTe na OTE. V uvedenej „drahej hodine“ sa systém postaví do protismeru celému energetickému trhu, spustí čerpanie elektřiny zo záložných batérií, a tým dosahuje stabilizáciu spotreby.

Na grafickom znázornení môžete vidieť špičku odberu elektrickej energie. V tieto tzv. drahé hodiny obmedzujeme vďaka nášmu bateriovému systému odber na najnižšiu nutnú mieru. Zdroj: https://www.ote-cr.cz/

„Toto riešenie má navyše nespornú výhodu v tom, že dochádz k úspore ceny za spotrebu energie v rozsahu 7-10 % ročne. Kvôli vysokým cenám za elektrinu je návratnosť investície približne 5 rokov, s prebiehajúcimi dotáciami sa zníži aj na polovicu.“

dodáva Milan Behro

Záložné batérie môžu pomôcť vyhľadiťť špičky trhu

Pokiaľ sa podobných systémov na trhu bude objavovať viac a väčšina firiem skutočne na tento záložný batériový systém prejde, je možné týmto spôsobom čiastočne vyhľadiť celkové výkyvy ceny elektriny behom dňa.

Tu je na mieste zdôrazniť, že nie každé je tak dobré a funkčné, ako dodávateľ sľubuje:

„Musíte si dávať pozor na hlavné parametre batériového úložiska, hlavne: počet nabíjací cyklov - najmenej 10 tisíc, záruka minimálne 10 rokov, využiteľná kapacita batérií minimálne 90 %, intenzita nabíjania 1C,"

upozorňuje Milan Behro.

Spoleočnosť Prosolar je najväčším dodávateľom ako rezidenčných, tak priemyslových riešení, a dodávané systémy AlphaESS STORION sú jednotkou na trhu.