Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu
Datové centrá sa stali jedným z najväčším zdrojov emisií skleníkových plynov dnešnej doby. Budovaniu zelených datacentier preto venuje pozornosť stále viac poskytovateľov. Jedným z kľúčových štandardov pri výstavbe moderných datacentier je hodnota PUE. Už pri projektovaní nášho korporátneho datacentra ZONER DC sme indikátor PUE brali ako hlavný parameter a od jeho otvorenia v roku 2018 ho držíme úspěšne pod hranicou 1,3. V článku si vysvetlíme čo tento pojem znamená, čo jeho hodnotu ovplivňuje a čo robíme pre zlepšenie PUE v rámci nášho firemného dátového centra.

Čo je to PUE indikátor energetickej efektivity?

PUE je skratka pre Power Usage Effectiveness, čo je ukazovateľ pre hodnotenie energetickej účinnosti dátového centra. PUE je indikátorom toho, koľko z celkovej spotrebovanej energie je priamo využité výpočtovým zariadením v protiklade s chladením a ďalšími podpornými systémami. Táto hodnota je potom ukazateľom toho, ako efektívne je dátové centrum ako celok a tiež aký je priestor ku zvyšovaniu jeho efektivity.

Výpočet PUE Zdroj: https://www.42u.com/

PUE sa stalo merítkom spotreby energie dátových centier vo svete a jeho stupnica sa pohybuje medzi hodnotami od jedna do tri. Čím bližšie je hodnota PUE k 1, tým je dátové centrum efektívnejšie.

Faktory, ktoré najviac ovplyvňujú hodnotu PUE

Čím nižšie PUE, tým efektívnejšie je datové centrum, čo vo výsledku prinesie prospech aj zákazníkom, keďže prevádzka serverov tak bude o niečo lacnejšia. Neefektívne dátové centrá budú mať vyššie prevádzkové náklady. V dôsledku toho musia týto poskytovatelia účtovať svojím spotrebiteľom vysoké ceny.

Poďme sa společne pozrieľ, čo hodnotu PUE najviac ovplivňuje:

1. Príkon klimatizácie

Najväčší podiel na zvyšovaní koeficientu PUE v datacentre smerom k nižšej efektivite má jednoznačně chladenie. Hodnota PUE vo výsledku priamo ovplivňuje cenu elektrickej energie pre koncového zákazníka, pretože sa týmto koeficientom násobí skutočná spotreba hardwaru.

Ukážka princípu uzavretej studenej uličky Zdroj: https://www.42u.com/

V našom prípade sme zvolili princíp uzavretej studenej uličky. Jedná sa o kontrolované smerovanie chladiaceho vzduchu k jednotlivým zariadeniam tak, aby nedochádzalo ku zmiešaniu chladiaceho vzduchu so vzduchom už ohriatym. priestor medzi nimi je oddelený od okolia posuvnámi dverami. Potom je možné do priestoru medzi rozvádzač dopravovať studený vzduch a teplý vypúšťať do okolia, kde ho nasáva klimatizácia a vracia späť medzi rozvádzače.

Klimatizačné jednotky, ktoré sa starajú o chladenie priestoru so servermi. Zdroj: https://www.zonercloud.cz/

Výhodu majú poskytovatelia v chladnejších oblastiach, ako je napr. Island, Nrsko, Fínsko atď., kde môžu využiť voľné chladenie - tzv. free cooling. Jedná sa o typ chladenia, ktorý využíva chladnejší vonkajší vzduch ku chladeniu zariadenia priamo bez nutnosti napr. kompresorového chladenia. Naopak býva často potreba ziariadenie na vyrovnávanie vlhkosti, ktorá elektronike a IT vybaveniu veľmi neprospieva. Aj napriek tomu tieto DC tak zásadne znižujú náklady na prevádzku klimatizačných jednotiek a zároveň znižujú svoje PUE k hodnote 1,0.

2. Spotreba energie UPS

Vývoj UPS urazil za posledných dvacať rokov obrovskú cestu - sú menšie, výkonnejšie a hlavne energeticky efektívnejšie.

Výpadok elektrického prúdu násho datacentra kryjú UPS od firmy ABB. Na batérie dokáže celé dátové centrum bežaž dobu potrebnú, kým je potrebný príkon dodaný zo záložného zdroja (dieselového generátoru). Ten automaticky štartuje okamžite pri výpadku prúdu a dátové centrum začína napájať zhruba do minúty od výpadku.

Výkonné UPS od firmy ABB sa postará o dodanie potrebného výkonu v prípade výpadku el. energie.
Zdroj: https://www.zonercloud.cz/

3. Spotreba energie serverov

Účinnou metódou k dosiahnutia úspory energie je zníženie spotreby energie serverov. Preto kladieme dôraz na tie najmodernejšie technológie a hardware. Aktuálne pripravujeme pre našich zákazníkov radu ďalších vylepšení, aby sme spotrebu ešte znížili.

Vďaka zdielanej infraštruktúre pre napájanie, chladenie, siete a správu blade skrine DELL PowerEdge™ M1000e zvyšujeme úspornosť nášho dátového centra. Zdroj: https://www.zonercloud.sk/

ZONER DC dominuje s hodnotou PUE 1,3

Priamo v sídle spoločnosti ZONER a.s. sme postavili vlastné moderné korporátne dátové centrum s označením ZONER DCklasifikácii TIER III.

Dôvodov, prečo sme sa pre nové dátové centrum rozhodli, bolo niekoľko. V prvej rade sme chceli mať všetky naše služby pod jednou strechou priamo v budove ZONERu čo nám umožňuje znížiť dobu prípadného zásahu do niekoľkých minút. Zároveň sme požadovali, aby datacentrum bolo vybavené najmodernejšími technológiami od najspolahlivejších výrobcov a dodavateľov na trhu a mať možnosť ovplyvňovať budúci upgrade. Tak dokážeme našim klientom zaistiť najvyššiu kvalitu služieb pre prevádzku tých nejnáročnejších aplikácií, s garanciou dostupnosti SLA 99,99 %.

Pri návrhu riešenia nášho korporátneho datacentra sme kládli dôraz na najlepší pomer kľúčových parametrov.

  • TIER (dostupnosť datového centra)
  • PUE (energetická efektivita)
  • použitie najmodernejších technológií

Projekt preto realizovala spoločnosť Systeming a technológie dodal český leader v oblasti datacentier Altron a.s., ktorý si získal dôveru nie len  súkromných spoločností, ale aj orgánov štátnej správy alebo armádnych zložeiek zemí z celého sveta.

Hardwarové aj softwarové vybavenie dlhodobo odoberáme od najlepších dodavateľov na trhu – Cisco, Dell, VMware, Microsoft.

TIP: Doteraz mala spoločnost ZONER a.s. uzatrvorené partnerstvo so spoločnosťou DELL len v rámci našich serverhostingových služieb. Túto spoluprácu sme rozšírili aj do oblasti spotrebnej elektroniky.

Od roku 2019 sa ZONER  so svojímm projektom ZonerCloud sústredí čisto na virtualizáciu serverov vďaka spoľahlivému hardwaru a najlepším virtualizačným platformám na trhu a ďalším technológiám, vďaka čomu sa nám hodnota PUE ešte znížila. Aktuálne si dlhodobo držíme index PUE pod hranicou 1,3.

V poslednom verejne dostupnom prieskume trhu prevedenom na túto tému bola priemerná hodnota PUE 2,53.
ZONER DC si udržuje index PUE dlhodobo pod hranicí 1,3.
Zdroj: https://www.zonercloud.sk/

Ekológia a obnovitelné zdroje energie

Ochrana životného prostredia sa stala súčasťou našej firemnej politiky. Sme si vedomí, že naša činnost má dopad na klímu a životné prostredie, preto považujeme za svoju povinnosť akokoľvek redukovať dopady na minimum.

Zelená energia a znižovanie uhlíkovej stopy

Za naše dlhoročné snaženie v oblasti udržatelnosti a ochrany životného prostredia sme boli ako prvý v České republike ocenení od uznávanej medzinárodnej neziskovej organizácie The Green Web Foundation.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Zdroj: https://thegreenwebfoundation.org/

„Toto ocenenie podtrhuje našu dlouhodobú filozofiu a je ďalším dôkazem toho, že naše produkty a dátové centrum sú kompletne poháňané zelenou energiou a sú šetrné k životnému prostrediu. Teší nás, že môžeme prostredníctvom tohoto partnerstva ponúkať jedinečné produkty.“

Milan Behro, CEO spoločnosti ZONER, s.r.o.

Vlastná fotovoltaická elektráreň

Na streche našej firmenej budovy sú umiestnené fotovoltaické panely a celý výkon je nasmerovaný pre napájanie datacentra. Nebyť fotovoltaiky boli by sme pravdepodovne nad hodnotou 1,4 PUE. Vďaka tomu, že sa snažíme neustále zlepšovať hodnotu PUE, ani posledné zdraženie služieb kvôli nárastu cien energií nemuselo byť tak markatné. Ceny energií sa nám zvýšili o viac ako 200 %, my sme zatiaľ zdražovali služby iba o  10 %.

Skutočným meraním v posledných rokoch sme si overili, že pokiaľ sa stavia na plochej streche, sú najlepším variantom striešky orientované na V-Z (nie na juh), ktoré umožnia inštalovať na danou plochu najväčší výkon. V súčasnosti boli naskladnené ďalšie panely Suntech STP405S-C54 celkovým príkonom 20 kWp a nás čaká ich inštalácia totožným spôsobom ako pri tých súčasných. Dodávku zaistila odborná firma PROSOLAR - výhradný dodávateľ bateriových úložísk STORION a panelov Suntech.

Prečo sme volili práve 400 Wp panely, aj keď sú na trhu aj 500 Wp, je pekne popísané a vysvetlené priamo na blogu spolčnosti Prosolar.