Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

ZONER sa stal Green providerom

Začali sme naplňovať internú stratégiu, ktorá stanovuje maximálnu šetrnosť chodu našej spoločnosti k ochrane životného prostredia.
S čistým svedomím môžeme povedať, že sme "Green Providerom", pretože všetky nami poskytované služby poháňa 100% energie z obnoviteľných zdrojov.

Popri našich konkurentoch, ktorí čistú energii iba nakupujú, sa snažíme dbať na zelenú energiu v širších súvislosťiach sa zapojením vlastných síl. Na streche nášho sídla sme vybudovali solárnu elektráreň o výkone 60 kWp, ktorá slúží pre napájanie nášho nového dátového centra v klasifikáci TiER III. Tento výkon bezpochyby nestačí, ničmenej je prvým krokom k energetickej sebestačnosti a zapojenia sa do výroby vlastnej energie. Všetku ďaľšiu potrebnú energiu nakupujeme od spoločnosti E.ON výhradne z obnoviteľných zdrojov, ako dokazuje získaný Ekologický certifikát (EN verzia).

Green Provider

ZONER však pri napájaní serverov a uživateľských staníc nekončí. V našom vozovom parku nájdete elektromobily, prípadne vozidlá s hybridním pohonom. Za účelom ich efektivneho dobíjania sme na pozemku nášho brnenského sídla vybudovali niekoľko výkonných dobíjacích staníc.

ZONER týmto vykročil na cestu využívania energie výhradne z obnoviteľných zdrojov, ktorá nieje iba klišé v podobe nákupu inej energie, ale znamená celkovú zmenu v chápaní využívania zdrojov a pohľadu do budúcnosti. Veríme, že všetci, ktorí zmýšlajú podobne, nás podporia tým, že budú aktivne využívať naše služby.