Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Slovník pojmov

Na tejto stránke nájdete náš slovníček základných pojmov, na ktoré môžete naraziť v súvislosti s našími službami. V prípade, že hladaný pojem v zozname nenájdete,  kontaktujte nás, radi Vám ho vysvetlíme.

AdBlock

Adblock je rozšírenie webových prehliadačov (browserov), ktoré dovoluje blokovanie obsahu webovej stránky, ako napríklad reklám. Do značnej miery sa tým znižuje veškosť prenášaných dát, čo v dôsledku zrýchluje načítanie stránky.

Add-ons

Často označované napr. ako plug-iny, tj. niečo naviac, čo je možné použiť aako funkčný doplnok k danému softwaru. Napr. doplnky, ktoré sa dajú pridať do internetového prehliadača atď. Viac informácii tu.

Affliate systém

Jedná sa o provízny systém, ktorý funguje na princípe propagácie produktu firmy na stránkach partnerov, ktorí za to dostávajú podieľ z predaja.

Alt tag

Jedná sa o alternativny text, ktorý vyplňujeme pri fotografiách/obrázkoch na webe. hovoríme tak internetovým prehliadačom čo sa na obrázku nachádza.

Antispam

Antispam je ochranný systém proti nevyžiadanej pošte. Princípom je, že analyzuje prichádzajúcu poštu a snaží sa podľa istých kritérií odhaliť, či niektorý z emailov nie je SPAM.

Antivírus

Antivírusový program je počítačový software, ktorý slúží k identifikácii, odstraňovaniu a eliminácii počítačových vírusov a iného škodlivého softwaru (malware).

Apache

Apache HTTP Server je softwarový webový server s otvoreným kódom pre GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Microsoft Windows a ďalšie platformi. Jeho vývoj sa datuje od roku 1996. V súčasnej dobe dodává prehliadačom na celom svete väčšinu internetových stránok. Býva súčasťou kompletných balíkov (xAMP) webserverových služieb, napr. LAMP (linux) a XAMPP (WAMP, windows). Obdobou webserveru apache je IIS od společnosti Microsoft, ktorý je súčásťou systémov Windows a Microsoft server. Na rozdieľ od komerčných prodůktov Microsoftu je však zadarmo.

API

(Application Programming Interface) jedná sa o rozhranie, ktorým môžu komunikovať dve aplikácie medzi sebou a vymieňať si tak dáta.

ASP

(Active Server Pages) je skriptovacia platforma spoločnosti Microsoft, primárne určená pre dynamické spracovanie webových stránok na strane servera.

Auth-ID

Kód generovaný centrálným registrom domény (tiež známy ako auth-info, transfer kód, heslo k prevodu domény), ktorý slúži pre potvrdenie zmeny registrátora domény. Tento postup je využívaný pri niektorých národných doménach (CZ, DE) a pri väčšine gTLD.

Autorizovaný kontakt

V sekcii kontaktné údaje v Centru administrácie nájdete zoznam oprávnených osôb, ktoré sú oprávnené nechať vykonávať zmeny v rámci využívaných služieb.

Autorizovaná požiadavka

V prípadl, že si prajete kontaktovať zákaznícku podporu našej spoločnosti, je v niektorých prípadoch vyžadovaná autorizácia požiadavky.

Autorizácia je vyžadovaná pre operácie, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplivniť služby, ktoré využívate u našej spoločnosti, napríklad:

  • úprava konfigurácie servera (služby)
  • zrušenie služby
  • fakturácia - zmeny vo fakturácii, vrátenie platieb apod.

Ako zaslať autorizovanú požiadavku?

  • voľbou "Autorizovaná požiadavka" z Vášho Centra administrácie na adrese https://admin.slovaknet.sk
  • zaslaním požiadavky mailom na adresu podpory admin@zoner.sk z jednej z mailových adries uvedených v zákaznickom účte ako kontaktnej. (Pozor: mailová adresa pre zasielanie fakturácie nieje považovaná za autorizovanú.)

Backend

Jedná sa o administračnú sekciu, ktorá slúži ku kompletnej správe webu. Opakom backendu je tzv. Frontend, teda to čo vidí zákazník, ktorý vstúpi na web.

Backup (zálohovanie)

Jedná se o zálohu dát uloženú na inom datovom nosiči/mieste.

Blacklist

( v dosl. preklade čierna listina) je označenie pro zoznamy obsahujúce zoznam zakázaných entít (podozrivé servery a IP adresy atp.). Opakom je termín whitelist, ktorý naopak činnosť povoluje.

Browser (webový prehliadač)

Počítačový program, ktorý slúží k prehliadaniu webových stránok. V dnešnej dobe, je možné cez webový prehliadač napr. počúvať internetové rádiá, pozerať sa na videá aj on-line televízne vysielanie. K najrozšírenejším patrí napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, atď.

Cache (medzipamäť)

Označenie pre hardwarovú alebo softwarovú súčasť počítača, ktorá uchováva dáta a tým následujúcí prístup k týmto dátam môže byť rýchlejší.

Captcha

CAPTCHA je Turingův test, ktorý sa na webe používa v snahe automaticky odlíšiť skutečných uživateľov od robotov. Test spočíva spravidla v zobrazení obrázku s deformovaným textom, pričom úlohou užívateľa je zobrazený text opísať do príslušného vstupného políčka.

cctLD

(Country code top level domain) doména najvyššej úrovne priradená niektorému štátu. Napr. CZ, SK, DE atď.

Centrum administrácie

Sekcia Centrum administrácie predstavuje centrálne miesto pre veľmi jednoduchú správu Cloud Serveru a ďalších služieb. Vďala webovému rozhraniu získáte prístup pre nastavenia webových služieb a bez administrátorskej skúsenosti si všetko nastavíte jednoduchým spôsobom.

CGI skript

CGI skript je Vami vytvorená aplikácia, ktorá umožňuje generovať dynamické stránky. Obsah prezentácie môže byť ovplivnený napríklad časom prístupu, adresou počítača, a ďalšie.. Pre písanie programu môžete zvoliť prakticky ľubovolný programovací jazyk C, C++ , Perl. Skripty bývajú potom rýchlejšie a majú menšie serverové nároky.

CMS (redakčný systém)

Program, ktorý umožňuje jednoducho vytvárať obsah webových stránok bez nutnosti znalosti programovánia.

Cname

Slúži pre smerovanie subdomén na menný názov servera. Za názvom servera je vždy nutné zadávať bodku! Nie je možné nastaviť CNAME záznam, ktorý obsahuje rovnakú hodnotu, aká je už použitá v ostatných DNS záznamoch domény!

Connection string

Používa sa pre prístup k databáze. Určuje webovej prezentácii cestu, kde je databáze umiestnená a spôsob ako sa k nej pripojiť. Naša spoločnosť používa menný tvar - .dbaserver.net .

Cookies

Cookie je krátký textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Najbližšia návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktivnejšia.

CPU

Garantovaný výkon vlákna procesoru.

Cron

Cron je plánovač úloh, pomocou ktorého môžete volať konkrétnu URL ( program, skript, a ďalšie.) každých x minút, x hodín alebo v špecifickom čase, v týždni či v mesiaci. Naplánovanie procesu nastavíte v centre administrácie zakaznickeho účtu v detaile služby.

CSS

Formátovací jazyk, ktorý popisuje spôsob zobrazenia webových stránok písaných v html.

CSV

Jednoduchý súborový formát určený pre výmenu tabuľkových dát. Informácie sa v súboroch CSV neukladajú do stĺpcov, ale oddelujú sa čiarkami.

CZ.NIC

CZ.NIC, z. s. p. o., je záujmové združenie právnických osôb, založené v roku 1998 poprednými poskytovateľmi internetových služieb.

Databáza

Databáza je organizovaný súbor štrukturovaných informácii alebo dát, ktoré sa obvykle ukladajú v elektronickej podobe v počítačovom systéme.

Datacentrum

Špeciálna technologická miestnosť, určená k umiestneniu serverov a ďalších zariadení v klimatizovanom prostredí, s kvalitným a rýchlym pripojením do siete Internet a zálohovaným napájaním.

Dedikovaný server

Vyhradený server, ktorý sa prenajíma len jednému zákazníkovi. Výhodou tohoto riešenia oproti bežným virtuálnym serverom je priradenie HW servera bez zdielania a tým teda výrazne vyšší výkon.

DDoS

Útok vykonávaný za účelom obmedzenia dostupnosti služby.

DKIM

(DomainKeys Identified Mail) je technológia pre zvýšenie dôveryhodnosti emailov, ktorá tiež napomáhá odhaleniu podvrhnutých správ. Odoslaná správa je SMTP serverom podpísaná privátnym kľúčom domény odosielatela a tento podpis je uložený v hlavičke emailu. Server príjemcu porovná tento podpis s verejným kľúčom uloženým v DNS záznamoch domény. Tým, že podpis odpovedá je preukázané, že email skutečne pochádza z odosielateľovej domény a že behom prenosu správy nedošlo k jej úprave.

DNS

(Domain Name System) je sofistikovaný systém doménových mien, ktorý je realizovaný DNS servermi (Domain-name servery, NS) Tento systém riadi a určuje, pre ktorúr doménu sa na ktorom servery nachádza webová prezentácia a iné druhy služieb.

DNSSEC

DNSSEC je rozšírenie služby DNS, ktorá má za cieľ zvyšovať bezpečnosť služby doménových mien tým, že zabraňuje podvrhnutiu údajov falošnými či pozmenenými údajmii o doménových menách. Nezaišťuje však zašifrovanie (utajenie) prenášaných dát a nezaručuje ich dostupnosť.

Doména

Internetová doména je textový reťazec, ktorý v rámci internetu jednoznačne identifikuje server, službu fungujúcu na servery, počítačovou sieť apod. Hlavným cieľom domén je uľahčit orientáciu uživateľov na internete. Doména má presne daný syntaxi a podmienky registrácie, ktoré sa liši podľa konkrétneho typu domény. Každá registrovaná doména má svojho správcu, ktorý doménu spravuje prostrednictvom registrátorov. Príklad domén: nazov-domeny.cz, zonercloud.sk, atď.

Doména 1. úrovne

Najvyššia, tzv. top-level doména (gTLD alebo národná doména), napríklad .CZ, .COM.

Doména 2. úrovne

Hneď za národnou doménou, napríklad zonercloud.sk

Doména 3. řádu (subdoména)

Rozšírenie doménového názvu o ďalšiu úroveň. Napríklad help.zonercloud.cz, alebo aj www.zonercloud.cz.

Doménový alias

Alias domény znamená, že viac domén (podľa záznamov v DNS) smeruje na ten istý hosting, teda do rovnakej časti rovnakého servera, prípadne virtuálneho servera. Doménový alias pracuje ako pre smerovanie webhostingu, tak aj pošty. Doménový alias nemá vlastný diskový priestor, aliasovaná doména smeruje na hlavnú doménu, pri ktorejje alias nastavený. Alias je zjednodušene povedané akési "zrkadlo", ktoré zobrazuje rovnakú informáciu ako doména, ktoré je aliasom. Nejedná sa iba o webový priestor, v základnom nastavení je zrkadlený aj poštový server.

Doménový kôš

Doménový kôš je schránka, do ktorej budú automaticky umiestnené e-mailové správy, ktoré dorazia na neexistujúce mailové adresy na príslušnej doméne. Túto možnost je možné si pri našich poštových službách zapnúť.

Dostupnosť

Jedná sa o hodnotu vyjadrenú v percentách, ktorá vyjadruje počet zobrazení koncovým užívateľom. My garantujeme dostupnosť ve výši 99,99 %.

Dynamická RAM

Na Windows serveroch je použitá tzv. Dynamic Memory - pamäť je postupne pridelovaná podľa požiadaviek servera.

Emailový (poštový) klient

Program, vďaka ktorému môže užívateľ ľahko a rýchlo vykonávať prácu s elektronickou poštou (písať nové správy, mazanie, ukladanie,...). Typickými príkladmi sú napríklad MS Outlook a Mozilla Thunderbird.

EURid

EURid (Eirópsky register internetových doménových mien) je nezisková organizácia, ktorú vybrala Eerópska komisia pre správu domény najvyššej úrovne .eu.

Expirácia domény

Deň, ktorý následuje po uplynutí doby, na ktorú bola doména registrovaná. Po tomto dátume sa dostane doména do ochrannej lehoty, behom ktorej ju je možné predĺžiť, ničmenej domény v tomto stave (okrem napr. CZ) už väčšinou nefungujú.

Fakturačný kontakt

V sekcii kontaktné údaje v Centre administrácie nájdete údaje vlastníka účtu a fakturačné kontakty = údaje platcu. Vždy odporúčame mať vyplnené aspoň 2 emailové adresy (pre prípad nedostupnosti jednej z nich).

Flash

Technológia pre tvorbu animácii, videí atď., ktoré je možné spustiť priamo vo webovom prehliadači.

Failover

Failover je označenie pre prekonanie výpadku, kedy dochádza k prepnutiu na redundantný server.

FAQ

(Frequently Asked Questions) v preklade často kladené otázky, je dokument s najčastejšími typickými otázkami zákazníkov.

Firewall

Software alebo hardwarový nástroj slúžiaci ako kontrolný vstupný bod pre všetku elektronickú dátovú komunikáciu do siete.

Frontend

Časť webovej stránky, ktorú vidí zákazník, keď vstúpi na web, tj. opak backendu.

FTP

(File transport protokol) protokol využívaný FTP klientom (programom) pre pripojenie k hostiteľskému webovému serveru. Viac informácii získáte napr. tu.

FTP klient

Program v počítači, pomocou ktorého je možné sa pripojiť serveru, na kterom sú umiestnené dáta - najčastejšie webové stránky. Slúžia k jej správe zahrňujúci nejčastejšie nahrarie súborov z počítača, mazanoe súborov zo serveru, atď. Napr.: Total Commander, Filezilla, atď.

FTPS

FTPS protokol zaisťuje šifrovánie citlivých dát behom prenosu, čím napomáhá väčšej bezpečnosti.

GDPR

Nariadenie (EU) 2016/679 (ÚOOÚ dává k dispozícii úplné znenie GDPR po zapracovaní opravy) predstavuje právny rámec ochrany osobných údajov platný na celom území EU, ktorý háji práva ich občanov proti neoprávnenému zachádzaniu s ich dátami a osobnými údajmi. Zásady pre ochranu osobných údajov v spoločnosti ZONER s.r.o. nájdete tu.

Google AdSense

AdSense je služba, sprostredkovavajúca reklamu prevádzkovanú spoločnosťou Google.

Google Analytics

Nástroj od spoločnosti Google, ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok získávať štatistické dáta o uživateľoch svojho webu.

Google Tag Manager

Systém pre správu merajúcich kódov na webových stránkach.

HDD (SSD)

Celkový diskový priestor zriadený na SSD diskovom poli.

Hlavička emailovej správy

Hlavička obsahuje textové informácie, ktoré putujú internetom spolu s každým emailom. Vďaka nim môže napríklad poštový klient príjemcu rozoznať, kto mu správu poslal a často býva v hlavičke uvedená aj cesta, kadiaľ správa putovala alebo aspoň jej časť.

Homepage

Označenie úvodnej stránky webu.

.htaccess

Konfiguračný súbor používaný webovými servermi Apache. Vďaka nemu je možné nastaviť veľa vecí, napr. chybové stránky, presmerovania, prepisovánie url, atď.

HTML

Značkovací jazyk pre tvorbu a editáciu webových stránok.

HTTP

Internetový protokol slúžiaci pre prenos hypertextových dokumentov vo formáte HTML, XML a ďalších.

HTTP/2

Protokol HTTP/2 je nástupca protokolu HTTPS, který pomocou SSL/TLS zabezpečuje prenos webových stránek a celkovo všetkýchch dát medzi prehliadačom návštěvníka a webovým serverom. Protokol HTTPS je založený na zastaralom protokole HTTP 1.1, ktorý má pôvod v 90. rokoch a dnes už technologicky nedostačuje potrebám náročného a moderného webu.

HTTPS

Internetový protokol umožňujúci zabezpečenú komunikáciu v sieti. HTTPS využíva protokol HTTP v kombinácii s SSL alebo TLS.

Hyper-V

Serverový systém spoločnosti Microsoft pre vytvárenie virtuálnych počítačov v systéme Windows.

IDN

IDN je technické riešenie, ktoré umožňuje v názvoch domén používať tiež národné znaky znaky (napr. znaky s diakritikou).

IMAP

Moderný protokol využívaný emailovým klientom (programom) pre pripojenie k serveru. Užívateľ pracuje so správami priamo na poštovom servery.

IMAPS

Predstavuje zašifrovanú verziu protokolu IMAP na porte 993, ktorý je využívaný pre synchronizáciu s poštovým serverom.

Indexovanie

Indexovanie webových stránok je proces, pri ktorom dochádza k tomu, že vás navštívi (ro)bot vyhľadávačov, snaží sa prejsť všetok obsah a ten si k sebe uložiť do databázy (zaindexovať).

IP adresa

IP adresa (Internet Protocol Number) je jedinečná adresa počítača na internete. Udává sa v tvare xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo v rozsahu 0 až 255. Môže vyzerať napríklad takto: 62.168.63.138.

IPv4

Označuje štvrtú revíziu IP protokolu a zároveň jeho prvú verziu, ktorá sa masivne rozšírila.

IPv6

IPv6 (internetový protokol verzia 6) je označenie nastupujúceho protokolu pre komunikáciu na súčasnom Internete.

ISP (internet service provider)

Poskytovateľ internetového pripojenia, je firma alebo organizácia sprostredkovajúca prístup na Internet, tj. poskytujúca telekomunikačné služby. Viac k pojmu tu.

JavaScript

Skriptovací jazyk využívaný pri tvorbe webových stránok.

Joomla!

Jeden z najpopolárnejších Open Source redakčných systémov pre ľahkú tvorbu webu.

jQuery

Javascriptová knižnica so širokou podporou prehliadačov, ktorá kladie dôraz na interakciu medzi JavaScriptom a HTML

Kernel

Jádro operačného systému.

Keyword (kľúčové slovo)

Kľúčové slovo označuje frázu, pod ktorou uživatelia hľadajú informácie k danému odboru na internete. Kľúčové slová sú dôležité pri optimalizácii pre vyhľadávače. Tvorca webových stránok by mal tieto slová vhodne umiestniť na web, aby sa zobrazili vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) po zadaní dotazu uživateľom.

Konektivita

Spojenie či prepojenie dvoch počítačov alebo iných elektronických zariadení v danej sieti. Dôležitým údajom je potom prenosová rýchslosť. Tá udáva aký objem informácii je prenesený za určitú jednotku času.

Kreditný účet

Kreditný systém slúži pre urcýhlenie platieb za naše služby. Viac informácii nájdete tu.

Kvóta

Disková kvóta je datový priestor konkrétnej veľkosti na danej službe, uživateľovi atp. Užívateľ môže tento priestor využívať v rámci služby. Akonáhle dôjde k využitiu 100% pridelenej kvóty, môžee byť využívanie služby obmedzené. Konkrétnym príkladom je napríklad mailbox o kvóte 450 MB. Akonáhle datová veľkosť pošty v schránke dosiahne 450 MB, nebude do schránky prijatá ďalšia pošta.

LAN

Lokálna (miestna) sieť napr. vnútri firiem, ktoré môžu obsahovať od dvoch až do stoviek počítačov, serverov a ďalších zariadení.

Layout

Layout označuje zlúčenie jednotlivých prvkov webovej stránky (grafické navhrnutie, rozloženie alebo schéma stránky a jednotlivých prvkov) do jednoho celku.

Linux

Označenie pre operačný systém, ktorý je postavený na linuxovom jadre. Linuxové systémy sú šírené vo forme distribúcii.

Logy

Logy slúžia pri spätnej analýze k rozpoznaniu, či došlo k nejakej chybe a ak ano, tak pomáhajú určiť, k akej chybe došlo a prečo. Môžu tiež obsahovať informácie o tom, ako a kým bola daná aplikácia či služba využívaná (napríklad z akej IP adresy bolo pristupované k webovému serveru).

Localhost

Tzv. localhost patrí medzi základné pracovné nástroje naprostej väšiny tvorcov webových stránok. Možnosti úpravy tohoto súboru oceníte, keď potrebujete donútiť operačný systém, aby použil inú adresu webu, než ktorú mu vráti DNS server. Najčastejším dôvodom je napr. ladenie webu pred prechodom na vyššiu verziu PHP, sprevádzkovanie hostingu bezozmeny registrátora a nameserverov, či zablokovanie prístupu na konkrétnu webovú stránku.

MAC adresa

Jedinečný identifikátor sieťového zariadenia, ktorý používajú rôzné protokoly druhej (spojovej) vrstvy OSI.

Mailbox

Označenie pre poštovú schránku, ktorú identifikuje e-mailová adresa. Napr. admin@zoner.sk

Mallware

Škodlivý software určený k poškodeniu alebo vniknutiu do počítačového systému.

Managed Server

Domény, webové aplikácie, databázy, e-mailové schránky a ostatné webhostingové produkty spravujete efektivne a pohodlne cez webové rozhranie. O kompletnú inštaláciu OS, ich komponentov a následnú správu, nepretržitý chod servera, zabezpečenie, sa postarajú naši skúsený administrátori.

Memory limit

Je obmedzenie paměti pre jeden bežiaci skript PHP. Pokiaľ využitie pamäti presiahne dané nastavenie, tak sa skript ukončí. Na problém s memory_limit môžete naraziť u open source aplikácii ako je napríklad WordPress, Joomla, Drupal a pod. Prekročenie limitu poznáte podľa typickej chybové hlášky v štýle "Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 4608 bytes". V tomto prípade je potreba memory_limit navýšiť, alebo odladiť skript.

Meta description

Druh HTML meta tagu, ktorý stručne a výstižne popisuje obsah stránky, ku ktorej náleží.

Microsite

Malá samostatná webová stránka, ktorá má za cieľ čo najviac propagovať konkrétnu službu firmy alebo živnostníka v danom odbore.

Mod_rewrite

Jeden z najpoužívanejších doplňkov k serveru Apache. Tento doplnok je využívaný, v niektorých prípadoch aj priamo vyžadováný, radou webových aplikácii. Aj keď sú jeho možnosti veľmi široké a je možné ho použiť k veľa účelom, najčastejšie je používaý pre tvorbu „prkných“ URL, čo má celkom zásadný význam pre tzv. SEO webu. V neposlednom rade môžete pomocou mod_rewrite napríklad blokovať SQL útoky či prístupy z cudzích štátov s výnimkou ČR a SK.

MojeID

Služba mojeID predstavuje bezplatnú službu pre všetkých užívateľov internetu, ktorá je poskytována združením CZ.NIC. Pomocou mojeID sa môžete prihlasovať k Vašim obľúbeným službám bez nutnosti ďalších a ďalších registrácii. Nebudete si musieť pamätať množstvo prihlasovacích mien a hesiel, bude Vám stačit jedno meno a k nemu jedno heslo. Vy sami si nastavíte, aké osobné údaje poskytujete konkrétnym serverom. Svoju identitu tak budete mať pevne pod kontrolou.

Money

Účtovnný a podnikový ERP systém pre malé a stredné firmy pre ľahkú daňovú evidenciu aj podvojné účtovníctvo.

MS-SQL

Microsoft SQL Server je relačmý databázový a analytický systém pre e-obchody, biznis a riešenia datových skladov vyvinutý spoločnosťou Microsoft. MSSQL sa používá na Windowsových webových serveroch, ako podpora prezentačných aplikáciicí a ich dynamiku.

Multihosting

Multihosting znamená viac služieb na jednom webhostingu. Na zdieľanom hostingu toto u nás možné nie je, každpádne presne pre tento účel sú určené naše Cloud Servery Managed.

MX záznam

Druh DNS záznamu, ktorý obsahuje informáciu o poštových serveroch obsluhujúcich e-mailové adresy na danej internetovej doméne.

MySQL

MySQL je Open Source RDBMS (Relational Database Management System - slovensky "Systém pre správu relačnej databázy"), ktoerý umožnuje za pomoci SQL příkazov ukladanie a správu dát v databáze. Správa databáze je možná za pomocí niektorých programovacích jazykov, z nich je na našich serveroch používaný predovšetkým skriptovací jazyk PHP. MySQL sa najbežnejšie uplatňuje pri tvorbe webových aplikácii a stal se veľmi populárnym náhradou databázových produktov ako napr. predtým často používané ODBC spojenie na databáze MS Access predovšetkým vďaka svojej výkonnosti a stabilite.

Newsletter

Anglický termín pre spravodaj zasielaný v elektronickej podobe, ktorý má za cieľ informovať príjemcu o novinkách, akciách, servisných zásahoch či iných udalostiach.

NS (nameserver)

Nameserver je server zaisťujúci preklad doménových mien na IP adresy v rámci systému DNS (Domain Name System). Každá doména musí mať najmenej dva nameservery, ktoré sú pre túto doménu autoritatívny. Autoritativny nameserver má vždy aktuálne údaje o konkrétnej doméne. Ostatné nameservery na internete sa pri tomto nameservery periodicky pýtajú na DNS záznamy domény. Zmena autoritatívnych NS domény sa vykonáva prostrednictvom jej registrátora.

NSSET (sada nameserverov)

Jedná sa o špecifikum CZ domén. Každý NSSET obsahuje minimálne dva nameservery a aspoň jeden kontakt technického správcu. Doméne sa potom nepriraďujú jednotlivé nameservery, ale priamo celý NSSET.

Open-source

Je počítačový software, ktorého zdrojový kód je bezplatne dostupný a je možné ho ako využívať tak aj upravovať. Viac informácii tu.

Operačný systém

Operačný systém je súbor programov, ktoré umožňujú využívať technické a programové vybavenie počítača/serveru, riadia jeho činnosť a zaisťujú spracovanie aplikačných programov.

Parkovanie domény

Parkovanie domény je navedenie DNS záznamov domény a nasmerovanie prezentácie na štandardnú parkovaciu stránku.

Phishing

Podvodná technika používaná na Internete k získávaniu citlivých údajov (heslá, čísla kreditných kariet apod.) v elektronickej komunikácii.

PHP

Skriptovací programovací jazyk, určený predovšetkým pre programovanie dynamických internetových stránok. PHP skripty sú väščinou vykonávané na strane servera. Syntax jazyka je inšpirovaný niekoľkými programovacími jazykmi (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platforme, skripty fungujú bez väčších úprav na mnoho rôzných operačných systémoch.

PHP-FPM

text

Plugin

Zásuvný modul alebo plugin je software, ktorý nepracuje samostatne, ale ako doplnkový modul inej aplikácie a rozširuje tak jej funkčnosť.

Pohoda

POHODA je oblúbený ekonomický software na účtovníctvo pre malé, stredné a väčšie firmy. Program je vhodný aj pre účtujúce príspevkové a nezárobkové organizácie.

POP3

Protokol využívaný emailovým klientom (programom) pre pripojienie k serveru. Správy sú týmto protokolom stiahnutné do počítače, kde s nimi užívateľ pracuje. Po úspešnomm stiahnutí správy ju tento prenosový protokol dokáže automaticky zo serveru zmazať.

Poštový filter

Jedná sa o súbor pravidiel ako má byť spracovaná prichádzajúca e-mailová správa v mailboxe. Poštový filter sa väčšinou nastavuje v poštovom klientovi, ktorý správy prijíma a ďalej spracováva.

PPC

text

PrestaShop

text

Prevod domény

text

PTR

text

Python

text

Rack

text

RAID

text

RAM

text

RDP

text

Redakčný systém

text

Redirect (presmerovanie)

text

Redundantná infraštruktúra

text

Registrácia domény

je proces objednania vybraného doménového mena prostredníctvom tzv. registrátora u centrálneho registra domén. Viac informácii tu.

Registrátor

Subjekt, ktorý je akreditovaný k registrácii doménových mien u centrálneho registra daného typu domény. Napr. registrátor .CZ domén je akreditovaný u CZ.NIC - centrálny register domén .CZ.

Robot

text

RSS

text

Sada kľúčov

text

Safe_mode

Nastavenie interpreteru PHP skriptov pre ich bezpečnejšie spustenie. V zapnutom stave môže robiť problémy niektorým open-source aplikáciám ako Wordpress, Joomla, Drupal apod. Pre maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov máme pre tieto prípady špeciálnu variantu LinuxPHP5 CGI, ktorá je upravená tak, aby k obtiažam nedochádzalo. Typicky sa zapnutý safe mode prejavuje nemožnosťou uploadovať súbor na server, nemožnosťou autom. aktualizácie PHP systémov atď.

Scam

text

Screenshot

text

SEO

text

Serverhousing

text

SFTP

text

Sitemap (mapa webu)

text

SLA

text

SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol pre prenos elektronickej pošty (e-mailov) cez IP (Internet Protocol).

SNI

(Server Name Indication) je technológia rozširujúca možnosti komunikácie medzi klientom a serverom pomocou TLS komunikácie na základe overenia mena hostiteľa (namiesto IP adresy hostiteľa). Vďaka tomu môže byť na servery s jedinou IP adresou hostovaných viac domén s SSL/TLS zabezpečením.

SPAM

Spam sú spravidla hromadne šírené nevyžiadané elektronické správy, ktoré nás obťažujú a zaplavujú poštovú schránku.

SPF

(Sender Policy Framework) SPF záznam definuje zoznam serverov, ktoré je možné využiť pre odoslanie emailových správ z danej domény. Server príjemcu potom poštu z iných zdrojov neprijímá vôbec, alebo ju označí aako nedôveryhodnú. Je možné tiež striktne zakázať všetky servery, čím je možné riešiť podvrhnuté správy z domén bez poštových služieb.

SPLA

Licenčný program SPLA (Service Provider License Agreement) je možnosť licencovania programov a aplikácii pre providerov alebo poskytovateľov služieb v serverhostingu, cloudu alebo priamo u zákazníka s podmienkou poskytovania služieb spojených s prenájmom licencií.

SQL

text

SSH

Jedná sa o komunikačný protokol, ktorý umožnuje narozdieľ od svojich predchodcov (Telnet , rsh a ďalší) bezpečně prenášať dáta (port 22). Zaisťuje šifrovanie a integritu prenášaných dát, bezstrátovou kompresiou a autentizáciou účastníkov komunikácie. Najčastejšie sa využívá napr.pre prístup k virtuálnym serverom.

SSI

Technológia pre generovanie dynamických HTML stránok na strane servera. Princip SSI spočívá v tom, že do zápisu stránky v HTML môžeme doplniť niektoré příkazy zapísané v špeciálnom formáte.

SSL certifikát

text

SSL/TLS

(Secure Sockets Layer) je protokol, ktorý zaisťuje šifrovanú komunikáciu medzi serverom a uživateľským PC. Viac informácii tu.

Switch

text

Tag

text

TCP/IP

text

TLD

text

Traffic

text

Trvalý odkaz (permalink)

text

TTL

text

Virtualizácia

text

Virtuálny server

Virtuálny server (VPS) je server, ktorý využíva časť výkonu fyzického serveru. Pomocou tzv. virtualizácie je umožnené rozdeliť výkon hardware a priradiť jeho časť jednotlivým VPS. To umožňuje na jednom servery prevádzkovať niekoľko vcelku nezávyslích samostatných virtuálnych serverov.

Vďaka vysokým výkonom moderného hardware sa virtualizácia dynamicky rozvíja a umožňuje tak znižovať náklady jak poskytovateľom webhostingu, tak aj zákazníkom, ktorí môžu získať samostatný server za nízku cenu. Virtuálne servery prevádzkujeme na značkovom hardware DELL. Ako jedna z mála firiem na trhu ponúkame pre virtualizáciu dve špičkové virtualizačné platformy od spoločností VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.

VMware

VMware vSphere je, spolu s Hyper-V od Microsoftu, nejznámnejšia a najspolehlivejšia virtualizačná platforma.

VPN (virtuálna soukromá sieť)

Zabezpečené šifrované pripojenie medzi dvoma sieťami alebo medzi konkrétnym uživateľom a sieťov. Umožňuje Vám prehliadať internet v súkromí, keďže šifruje všetky dáta, ktorá odsielate či prijímate.

Webhosting

Prenájom priestoru pre webové stránky na cudzom servery.

Webmail

Webová aplikácia, ktorá umožňuje pristupovať k e-mailovým schránkam prostrednictvom webového prrhliadača. Jedná sa o alternatívu k poštovým klientom (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, atď.)

Whois

Databáza, ktorá slúží k evidencii údajov o majiteľoch internetových domén a IP adries.

Windows

text

Wordpress

WordPress (WP) je najpopulárnejší open source redakčný systém na svete, napísaný v PHP a MySQL.

WYSIWYG editor

text

XHTML

text

XML

text

Zero-day

text

Spracovateľská zmluva

Platné znenie spracovateľskej zmluvy nájdete v