100% GARANCIA VRÁTENIA PLATBY 14/365 DNÍ

Pri službe Cloud Server máte garanciu vrátenia platby do štrnástich alebo 365 dní od zriadenia. Do 14 dní vám bez udania dôvodu vrátime 100% uhradenej sumy a do 365 dní vám vrátime za určitých podmienok pomernú časť platby.

Garance vrácení platby

VRÁTENIE PLATBY DO 14 DNÍ

U služby Cloud Server je možné do štrnástich dní od zriadenia zažiadať o vrátenie zaplateného poplatku. Vrátime vám 100% uhradenej sumy a to bez udania akéhokoľvek dôvodu.

Podmienky vrátenia platby:

 • Požiadavka pre vrátenie platby je nutné zaslať emailovú formou z autorizovanej adresy
 • Vrátenie platby do 14 dní sa viaže iba k službe Cloud Server
 • Požiadavka bude akceptovaný najneskôr do štrnástich dňa (vrátane) od zriadenia služby
 • Po vrátení platby bude služba Cloud Server vrátane prípadných záloh zrušená

VRÁTENIE PLATBY DO 365 DNÍ

U služby Cloud Server dlhšie ponúkame do 365 dní od zriadenia zažiadať za určitých podmienok o čiastočné vrátenie zaplateného poplatku. Ak nebudete z jedného z nižšie uvedených dôvodov sa službou, spokojní, vrátime vám celú uhradenú čiastku, zníženú o pomernú časť za každý začatý mesiac prevádzky služby.

Dôvodu možného VRÁTENIE ČIASTOČNÁ PLATBY:

 • preukázateľné pravidelné výpadky funkčnosti servera, spôsobené prevádzkovateľom
 • preukázateľne nedostatočný výkon servera prevádzkovateľa

DÔVODY, KTORÉ NEBUDÚ PRE VRÁTENIE ČIASTOČNÉ PLATBY akceptované:

 • vopred plánované a avizované výpadky servera
 • zákazníkom nedostatočne zvolenej HW parametre servera

Podmienky vrátenia platby:

 • Požiadavka pre vrátenie platby je nutné zaslať emailovú formou z autorizovanej adresy
 • Vrátenie platby do 365 dní sa viaže iba k službe Cloud Server
 • Požiadavka bude akceptovaný najneskôr do třistašedesátéhopátého dňa (vrátane) od zriadenia služby

Čo Vám prináša garancia vrátenia platby 14/365 dní

 • 1

  Garanciu vrátenia platby do štrnástich alebo třistašedesátipěti dní od zriadenia

 • 2

  Do 14 dní vám bez udania dôvodu vrátime 100% uhradenej sumy

 • 3

  Do 365 dní vám vrátime za určitých podmienok pomernú časť platby

 • 4

  Požiadavka na vrátenie platby stačí vykonať emailovou formou

Garancia vrátenia platby

Súvisiace odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů