GARANCIA DOSTUPNOSTI (SLA)

Služby Zoner cloudu poskytujeme v nepretržitej prevádzke. Ku každej službe je poskytovaná zmluvná úroveň garancia dostupnosti služby a zmluvné sankcie v prípade, kedy dostupnosť služby klesne pod garantovanú úroveň.

SLA

MERANIE DOSTUPNOSTI

Meranie dostupnosti zaisťuje monitorovací systém spoločnosti Zoner software. Dostupnosť služieb je overovaná nepretržite.

VÝNIMKY Z DOSTUPNOSTI SLUŽBY

 • Potrebné úpravy na zariadení (údržba, kontroly a pod.)
 • Bezpečnostné update
 • Aktualizácia nových verzií služieb
 • Úkony vykonávané na žiadosť zákazníka a výpadky spôsobené zákazníkom
 • Úkony nevyhnutné na odvrátenie škody na zariadení alebo službe

SANKCIE

V prípade, že dôjde k zníženiu mesačnej dostupnosti služby, vzniká zákazníkovi možnosť uplatniť nárok na zníženie ceny služby v danom mesiaci nasledovne:

Dostupnosť 99,98 % - 99,90 % 99,89 % - 99,50 % 99,49 % - 99,00 % 98,99 % - 97,00 % nižší ako 97,00 %
SLA 99,9 % 5% zníženie ceny 10% zníženie ceny 20% zníženie ceny 50% zníženie ceny 100% zníženie ceny

Postup pre uplatnenie zľavy v rámci garancie služieb

Zákazník písomne (elektronicky) zašle žiadosť o posúdenie avizovaného výpadku na kontaktnú adresu spoločnosti ZONER, kde uvedie dátum a čas nedostupnosti služby. Reklamácia služieb musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní od nedostupnosti služeb.

Čo nájdete v sekcii dostupnosti SLA

 • 1 Popis dojednanej úroveň dostupnosti služieb
 • 2

  Zisťovanie a meranie dostupnosti ponúkaných služieb

 • 3

  Uvedenie výjimkek z dostupnosti služieb

 • 4

  Rozpis sankcií pri zníženej mesačnej dostupnosti služieb

Súvisiace odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů