Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Ako sme testovali výkon našich serverov v roku 2014

Aby bolo porovnanie úplne objektívne, pre otestovanie serverov sme vybrali spoločnosti, ktoré sú si podobné nielen z pohľadu ponúkaných cloudových služieb, technickým zázemím, ale aj z pohľadu servisu, podpory a v neposlednom rade cien ponúkaných služieb. Aby bolo porovnanie objektívne aj z geografického pohľadu, vybraná bola aj jedna zahraničná spoločnosť. Samotné testovanie prebiehalo v termíne 10/2014.

Srovnanie výkonu 2014

Do porovnávacích testov boli vybrané nasledujúce spoločnosti:

• služba Cloud Server spoločnosti ZONER, s.r.o.
• služba VPS spoločnosti WEDOS, a.s
• služba Cloud Server spoločnosti DigitalOcean Inc.
• služba BuboCloud spoločnosti WVG solution s.r.o.
• služba VPS spoločnosti COOLHOUSING s.r.o.
• služba FORPSI Cloud spoločnosti INTERNET CZ, a.s.
• služba VPS spoločnosti HEXAGEEK s.r.o.
• služba VPS spoločnosti HOSTING90 systems s.r.o.
• služba Hukot VirtualServer spoločnosti SecurityNet.cz s.r.o.

Parametre serverov

Pri každej z vybraných spoločností bola vykonaná bežná objednávka virtuálneho servera s plným administratívnym prístupom bez ďalších dodatočných služieb. Pre objektívnosť výsledkov bol hlavný dôraz kladený na to, aby základné parametre (CPU, RAM a HDD) služieb boli úplne totožné.

Veľkosť RAM? 1 GB
Počet CPU (jadier)? 1x
Kapacita HDD? 15 GB (minimálna hodnota)

Ako operačný systém bola zvolená Linuxová distribúcia Debian Wheezy, na ktoré boli vykonané všetky aktualizácie.

Metodika a typy testov

Phoronix Všetky výkonnostné porovnanie boli uskutočnené na otvorenej testovacej platforme Phoronix Test Suite, ktorá produkuje celosvetovo uznávané sady komplexných testov pre platformu Linux, Windows a Apple OS X.

Phoronix Test Suite je prijatý IT odborníkmi i verejnosťou ako spoľahlivý nástroj pre nezávislé výkonnostné testy HW. Tento testovací SW je používaný aj nezávislými dodávateľmi hardwaru (IHV), ktorí svoje výsledky spolu s koncovými užívateľmi uvádzajú na OpenBenchmarking.org. Testy boli vykonané na verziu Phoronix Test Suite 5.2.1 (11.7.2014).

Testovanie bolo rozdelené do piatich skupín, kedy sme zisťovali výkon pri prevádzke základného webového servera, beh webových aplikácií, kernel kompiláciu a následne sme sa zamerali na výkonnostne veľmi náročné testy.

Vykonané testy:

• Prevádzka webového servera (Apache Benchmark - Web Page Serving)
• Prevádzka aplikačných skriptov (PHP Benchmark)
• Kernel kompilácie (Linux Kernel Compilation)
• Komprimácia videa (H.264 HD to NTSC DV)
• Kompresia dát (Zip Compression)

Namerané hodnoty

Z vykonaných testov sme zo všetkých piatich skupín získali nasledovné výsledky.

Cloud Server Zoner VPS Wedos Cloud Server Digital Ocean Bubo Cloud VPS Cool Houisng Forpsi Cloud VPS Hexa Geek VPS Hosting90 Virtual Server Hukot
Prevádzka webového servera? 5304,06 3955,95 3234,37 N/A 2818,02 3809,91 4537,93 1753,73 4083,01
Prevádzka aplikačných skriptov? 76685 54189 45617 10109 38630 42313 59249 23701 61290
Kernel kompilácia? 588,08 824,51 1059,95 4264,65 1244,05 N/A 744,7 1813,85 737,42
Komprimácia videa? 40,8 85,89 66,9 325,8 79,19 64,35 48,48 104,74 59,24
Kompresia dát? 2724 1911 1447 345 1099 1802 2217 774 1703

Výsledky porovnania

Výsledky porovnania

Výsledky porovnania

Záver testovania

Z výsledkov je jednoznačne zrejmé, že cloudové služby spoločnosti ZONER sú výrazne výkonnejšie ako konkurencia. Služba Cloud Server je postavená na veľmi výkonných šiestich jadrových procesoroch Intel Xeon (X5650 2.67GHz), značkovom hardware DELL a kvalitných sieťových prvkoch Cisco. Výsledkom sú výrazne výkonnejšie servery a dostupnosť služieb 99,99 %.

Naše servery využívajú

STORMWARE s.r.o.
eSports.cz, s.r.o.
FORTUNA GAME a.s.
MUNI
Y Soft Corporation, a.s.
Lingea s.r.o.
Solitea, a.s.
D A Q U A S   spol. s r.o.
Web & Media a.s.