Ako sme testovali výkon našich serverov

Cloudové služby ponúka mnoho firiem, napriek tomu nie každý poskytovateľ vo výsledku dosiahne požadovaného výkonu serverov. Vykonali sme objektívne porovnanie cloudových služieb ponúkaných poprednými poskytovateľmi.

Otázky a odpovědi

Výber konkurenčných služieb

Aby bolo porovnanie úplne objektívny, pre testovanie serverov sme vybrali spoločnosti, ktoré sú si podobné nielen z pohľadu ponúkaných cloudových služieb, technickým zázemím, ale aj z pohľadu servisu, podpory a v neposlednom rade cien ponúkaných služieb. Aby bolo porovnanie objektívne iz geografického pohľadu, vybraná bola aj jedna zahraničná spoločnosť. Samotné testovanie prebiehalo v termíne 10/2014.

Do porovnávacích testov boli vybrané nasledujúce spoločnosti:

• služba Cloud Server společnosti ZONER software, a.s.
• služba VPS společnosti WEDOS, a.s
• služba Cloud Server společnosti DigitalOcean Inc.
• služba BuboCloud společnosti WVG solution s.r.o.
• služba VPS společnosti COOLHOUSING s.r.o.
• služba FORPSI Cloud společnosti INTERNET CZ, a.s.
• služba VPS společnosti HEXAGEEK s.r.o.
• služba VPS společnosti HOSTING90 systems s.r.o.
• služba Hukot VirtualServer společnosti SecurityNet.cz s.r.o.

Parametre serverov

Pri každej z vybraných spoločností bola vykonaná bežná objednávka virtuálneho servera s plným administratívnym prístupom bez ďalších dodatočných služieb. Pre objektívnosť výsledkov bol hlavný dôraz kladený na to, aby základné parametre (CPU, RAM a HDD) služieb boli úplne totožné.

Velikost RAM? 1 GB
Počet CPU (jader)? 1x
Kapacita HDD? 15 GB (minimálna hodnota)

Aký operačný systém bola zvolená Linuxová distribúcia Debian Wheezy, na ktoré boli vykonané všetky aktualizácie.

Metodika a typy testov

Všetky výkonnostné porovnanie bolo vykonané na otvorenej testovacej platforme Phoronix Test Suite, ktorá produkuje celosvetovo uznávanej sady komplexných testov pre platformu Linux, Windows a Apple OS X.

Phoronix Test Suite je prijatý IT odborníkmi i verejnosťou ako spoľahlivý nástroj pre nezávislé výkonnostné testy HW. Tento testovací SW je používaný aj nezávislými dodávateľa hardvéru (IHV), ktorí svoje výsledky spolu s koncovými užívateľmi uvádzajú na OpenBenchmarking.org. Testy boli vykonané na verziu Phoronix Test Suite 5.2.1 (11.7.2014).

Testovanie bolo rozdelené do piatich skupín, kedy sme zisťovali výkon pri prevádzke základného webového servera, beh webových aplikácií, kernel kompiláciu a následne sme sa zamerali na výkonnostne veľmi náročné testy.

Vykonané testy:

• Prevádzku webového servera (Apache Benchmark - Web Page Serving)
• Prevádzka aplikačných skriptov (PHP Benchmark)
• Kernel kompilácie (Linux Kernel Compilation)
• Kompilácie videa (H.264 HD to NTSC DV)
• Kompresia dat (Zip Compression)

Namerané hodnoty

Z vykonaných testov sme zo všetkých piatich skupín získali nasledovné výsledky.

Cloud Server Zoner VPS Wedos Cloud Server Digital Ocean Bubo Cloud VPS Cool Houisng Forpsi Cloud VPS Hexa Geek VPS Hosting90 Virtual Server Hukot
Prevádzku webového servera? 5304,06 3955,95 3234,37 N/A 2818,02 3809,91 4537,93 1753,73 4083,01
Prevádzka aplikačných skriptov? 76685 54189 45617 10109 38630 42313 59249 23701 61290
Kernel kompilácie? 588,08 824,51 1059,95 4264,65 1244,05 N/A 744,7 1813,85 737,42
Kompilácie videa? 40,8 85,89 66,9 325,8 79,19 64,35 48,48 104,74 59,24
Kompresia dat? 2724 1911 1447 345 1099 1802 2217 774 1703

Záver testovania

Z výsledkov je jednoznačne zrejmé, že cloudové služby spoločnosti ZONER software sú výrazne výkonnejšie ako konkurencia. Služba Zoner Cloud Server je postavená na veľmi výkonných šiestich jadrových procesoroch Intel Xeon (X5650 2.67GHz), značkovom hardware DELL a kvalitných sieťových prvkoch Cisco. Výsledkom sú výrazne výkonnejšie servery a dostupnosť služieb 99,99 %.

Ponúkame výrazne vyšší výkon - otestované

  • 1 Podľa testov služba Cloud Server výrazne výkonnejší než konkurencia
  • 2

    Objektívne porovnanie na uznávanej platforme Phoronix Test Suite

  • 3

    Testované na VPS s 1x CPU, 1 GB RAM, 15 GB HDD a Linux Debian

  • 4

    Testy rozdelené do niekoľkých skupín na viac konkurenčných serverov

Soúvisiace odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů