Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Srovnání výkonu serverů

ZonerCloud víťazí v najväčšom porovnávacom teste a naďalej udává smer na poli výkonu v strednej Európe.

  • Najlepší výpočtový a úložný výkon v porovnaní s tuzemskými a svetovými poskytovateľmi
  • Najlepší pomer ceny a výkonu pre CPU a SSD úložisko
  • Non-stop zákaznícká podpora v českom a slovenskom jazyku
  • Neobmedzený prenos dát
  • Všetky dáta uložené v ČR

Cloudové služby ponúka množstvo firiem, napriek tomu nie každý poskytovateľ vo výsledku dosiahne požadovaného výkonu serverov. Vyskonali sme porovnania cloudových služieb ponúkaných českými a poprednými svetovými poskytovateľmi pôsobiacimi v strednej Európe.

Výber konkurenčných služieb a parametre serverov

Aby bolo porovnanie čo možno najobjektívnejšie aj z geografického pohľadu, vybrali sme vždy najbližšie dostupné datové centrá.

U každej z vybraných spoločností bola vykonaná bežná objednávka virtuálného serveru s plným administratívnym prístupom bez ďalších dodatočných služieb. Pre objektívnosť výsledkov bol hlavný dôraz kladený na to, aby základné parametry (CPU, RAM a velikost SSD) služieb boli totožné.

  • Veľkosť RAM: 2 GB
  • Počet CPU (Core): 2x
  • Kapacita HDD (všetky SSD): 40 GB
  • Operačný systém: Debian 11 - Bullseye (vykonané všetky aktualizácie)

Datacentrum Názov služby/programu Virtualizácia CPU RAM SSD
AWS Nemecko (Frankfurt) t3.small KVM 2 Core 2 GB 40 GB
Contabo Nemecko (Dusseldorf) VPS S SSD KVM 4 Core* 8 GB 200 GB
Coolhousing Česká republika (Praha) VPS SSD Standard KVM 2 Core 4 GB 50 GB
DigitalOcean Nemecko (Frankfurt) Basic - Regular with SSD KVM 2 Core 2 GB 60 GB
Forpsi Česká republika (Ktiš) VPS Large VMware 2 Core 4 GB 80 GB
Google Nemecko (Frankfurt) e2-highcpu-2 KVM 2 Core 2 GB 40 GB
Hetzner Nemecko (Falkenstein) CPX11 KVM 2 Core 2 GB 40 GB
Hukot Česká republika (Trávník) VPS-L04G KVM 2 Core 4 GB 40 GB
IONOS Nemecko (Frankfurt) VPS M VMware 2 Core 2 GB 80 GB
Linode Nemecko (Frankfurt) Linode 4 GB KVM 2 Core 4 GB 80 GB
Microsoft Nemecko (Frankfurt) Standard B2s Hyper-V 2 Core 4 GB 40 GB
OVH Nemecko (Frankfurt) Essential KVM 2 Core 4 GB 80 GB
Váš Hosting Česká republika (Praha) VPS flexi Xen 2 Core 2 GB 40 GB
Vultr Nemecko (Frankfurt) Regular Cloud Compute Hyper-V 2 Core 4 GB 80 GB
WEDOS Česká republika (Hluboká nad Vltavou) VPS ON Hyper-V 2 Core 2 GB 40 GB
ZonerCloud Česká republika (Brno) Cloud Server VPS - Basic VMware 2 Core 2 GB 40 GB

*Contabu sme nakoniec museli CPU obmedziž na 2 Core, výsledky neboli ani zďaleka objektívne a vychádzali nefér voči ostatným konkurentom.

Samotné testovanie prebiehalo v termíne 11/2022.

Phoronix

Metodika a typy testov

Všetky výkonnostné porovnania bolo vykonané na otvorenej testovacej platforme Phoronix Test Suite, ktorá produkuje celosvetovo uznávané sady komplexných testov pre platformu Linux, Windows a Apple OS.

Phoronix Test Suite je prijatý IT odborníkmi aj verejnosťou ako spoľahlivý nástroj pre nezávislé výkonnostné testy HW. Tento testovací software je používaný aj nezávislými dodavateľmi hardwaru, ktorí svoje výsledky spolu s koncovými uživateľmi uvádzajú na OpenBenchmarking.org. Testy boli vykonané na verzii Phoronix Test Suite 10.8.4.

Testovanie bolo rozdelené do 6 skupin, kde sme zisťovali výkon pri prevádzke základného webového serveru, beh webových aplikácií, kernel kompilácii, kompresiu dát, výkon disku a databázy in-memory.

Namerané hodnoty

Z vykonaných testov sme zo všetkých šiestich skupin získali nasledujúce výsledky:

Prevádzka webového servera

(požiadavka za sekundu - viac je lepšie)

Prevádzka aplikačných skriptov

(skóre ‑ viac je lepšie)

Kernel kompilácia

(sekundy ‑ menej je lepšie)

Kompresia dát

(MIPS ‑ viac je lepšie)

Výkon disku

(MB/s ‑ viac je lepšie)

Databáza in‑memory

(požiadaviek za sekundu ‑ viac je lepšie)

AWS 9129.71 519283 975.939 6934 797.525 2100403.71
Contabo 8480.81 410874 808.395 6792 397.188 1938211.87
Coolhousing 5313.28 258847 1421.688 5437 431.730 1340724.58
Digitalocean 9431.84 500685 707.978 7560 787.908 2131868.59
Forpsi 7317.39 321700 1009.787 6533 829.211 1636559.42
Google 11547.48 613408 759.451 9069 982.708 2695128.08
Hetzner 12499.26 480933 550.601 10016 1241.61 2309913
Hukot 5250.67 264773 1432.108 4157 404.366 1225527.46
IONOS 7780.40 342235 962.206 6687 674.298 1640744.96
Linode 11365.88 428325 629.074 8313 1341.11 2240418.8
Microsoft 8168.33 468757 772.423 8490 219.387 2084510.54
OVH 9247.24 394480 852.896 7419 853.892 1807832.54
Váš Hosting 7564.71 503147 771.055 8672 70.3180 445771.81
Vultr 9681.38 549668 617.703 9987 926.024 2640185.75
WEDOS 5465.53 493822 1223.410 5005 382.626 2246671.25
ZonerCloud 21420.81 679776 393.696 15816 1205.80 4157412.58

1) Prevádzka webového serveru (Apache HTTP Server)

Provoz webového serveru

2) Prevádzka aplikačných skriptov (PHPBench)

Provoz aplikačních skriptů

3) Preklad linuxového jadra (Timed Linux Kernel Compilation)

Kernel kompilace

4) 7-Zip kompresia (7-Zip Compression)

Komprese dat

5) Výkon disku (Dbench)

Provoz databáze

6) Databáza (Redis)

Databáze in-memory

Vyberte si vašu víťaznú konfiguráciu!

Ďalšie testy výkonu