Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Site Recovery

Technológia VMware Site Recovery umožňuje veľmi elegantným spôsobom zabezpečiť najvyššiu možnú dostupnosť služieb v čase náhlych výpadkov, napríklad pri živelných pohromách, kedy dôjde ku kompletnému výpadku primárneho datacentra.

Obnova vykonaná za čo najkratší časový úsek predstavuje pre mnoho firiem veľkú výzvu. Technológia VMware Site Recovery kompletne odstraňuje prekážky súvisiace s plánovaním a zavádzaním obnovovacích plánov v prípade fatálneho výpadku primárneho datacentra a rieši správu v procese pre obnovu po havárii. VMware Site Recovery ponúka rýchlu obnovu havarovaného primárneho dátového centra na záložné lokalitu, teda funkcionalitu disaster recovery.

Štandardná dostupnosť 99,99 %

Naše Cloud Servery prevádzkujeme v kompletnom clusterovom zapojení. Ak dôjde k akémukoľvek výpadku, služba sa presúva na záložnú časť technológie. Duplicitné je výkonová časť, diskové polia, switche, dátová linka aj prívod elektrickej energie. Všetko je navyše istené záložnými UPS, prípadne dieselagregátom. Týmto dosahujeme 99,99% dostupnosti, ktorú vám garantujeme.

Disaster recovery

Disaster Recovery

Ak chcete dosiahnuť maximálnu úroveň dostupnosti a eliminovať aj riziko vyššej moci (živelné pohromy a katastrofy), Disaster Recovery spoločnosti VMware zaistí prevádzku cloudových služieb aj v dobe náhlych a nečakaných udalostí pri kompletnom výpadku primárneho datacentra. VMware Site Recovery kompletne replikuje produkčnú cloudovú službu servera v inej lokalite a v prípade kompletného výpadku primárnej lokality nie je potrebné čakať na obnovenie dát zo zálohy. Celý server so všetkými aktuálnymi dátami je neustále pripravený v inej geografickej lokalite a prípadne prepnutý - vrátane zachovania IP adries.

Disaster recovery

Podľa potreby je možné vykonávať viac kópií služby a týmto systémom tak zachrániť aj prípadné poškodenie filesystému služby Cloud Server. V prípade nutnosti, alebo z dôvodu chyby operačného systému, je možné vrátiť sa k poslednej funkčnej verzii. Služba Site Recovery je vhodná pre všetkých zákazníkov, ktorí chcú minimalizovať riziko výpadku služieb a získať výrazne vyššiu dostupnosť svojich dát.

Mám záujem o službu (kontaktný formulár):

VMware Site Recovery je možné si objednať u novo zriaďované služby Cloud Server Linux alebo Cloud Server Windows. Ak máte už server u nás zriadený, prosíme, kontaktujte nás. Po konzultácii vám oznámime cenovú ponuku.