DKIM

U emailovej služby Cloud Mail a Cloud Newsletter ponúkame zriadenie DKIM (Domain Keys Identified Mail), ktorá vďaka digitálnemu podpisu dokáže jednoznačným spôsobom overiť pravosť e-mailových správ. Používajú sa k tomu princípy elektronického podpisu, ktorého dôveryhodnosť sa zabezpečuje protokolom DNS. DKIM sa vyznačuje jednoduchým nasadením bez narušenia elektronickej pošty.

DKIM

K čomu DKIM slúži

Ide o technológiu pre zvýšenie dôveryhodnosti e mailov, ktorá napomáha odhaleniu podvrhnutých správ. Odoslaná správa je SMTP serverom podpísaná privátnym kľúčom domény odosielateľa. Tento podpis je uložený v hlavičke emailu. Server príjemcu porovná tento podpis s verejným kľúčom uloženým v DNS záznamoch domény. Tým že podpis zodpovedá je preukázané, že email skutočne pochádza z odosielateľovou domény, a že počas prenosu správy nedošlo k jej úprave.

Ako DKIM funguje a podmienky pre nasadenie

Technológia DKIM pochádza od spoločností Cisco a Yahoo a nijako nezasahuje do existujúceho emailového systému - je s ním plne kompatibilný. V správe sa prejavuje iba pridaním hlavičky DKIM-Signature, ktorá obsahuje elektronický podpis generovaný SMTP serverom odosielateľa. DKIM nekladie žiadne nároky na koncového užívateľa a oproti napríklad elektronickému podpisu nie je potreba nainštalovať privátny kľúč ani jeho funkciu nemusia podporovať klient odosielateľa a príjemcu. V prípade DKIM nemusí koncový užívateľ teda nič nastavovať a inštalovať.

Aby bolo možné DKIM nasadiť, podpísaná doména musí využívať naše nameserverov. Pre splnenie tejto podmienky je nutné, aby naša spoločnosť bola registrátorom domény alebo bola na doméne sprevádzkovaná platená služba.

DKIM a SPF

Technológia SPF (Sender Policy Framework) je oproti DKIM odlišná. Jej princíp spočíva v tom, že overuje IP adresu odosielacích serverov. Nedokáže však zabezpečiť, že nedošlo k modifikácii emailu a pri používaní iného odosielajúceho SMTP servera hrozí, že daný email bude označený ako nevyžiadaná pošta. Oproti tomu u technológie DKIM k takému znevýhodneniu nedochádza.

Nasadenie DKIM

K prevádzkovanej službe Cloud Mail a Cloud Newsletter Vám technológiu DKIM sprevádzkujeme ZADARMO.

Zadajte nasledujúce informácie:

(napr. zoner.sk) | Viac domén oddeľte čiarkou (napr. zoner.sk, zonercloud.sk)
(napr. 1234.mail.zonercloud.net)
(napr. SK-1234)
(napr. admin@zoner.sk)

Prečo zvoliť emailovej zabezpečenia DKIM

  • 1 Asymetrické šifrovanie overuje odosielané emaily
  • 2

    DKIM štandardne v cene služby Cloud Mail a Cloud Newsletter zapneme

  • 3

    Príjemca má istotu, že bol email zaslaný z danej domény

  • 4

    Podpísaný email nebude označený ako spam

Súvisiace odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů