Software

Vysoko dostupné a flexibilné cloudové služby prevádzkujeme na najnovších operačných systémoch Linux a Windows. Podľa vybranej platformy sa služby zriaďujú vo virtualizačnom prostredí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.

Linux

Zo širokej ponuky linuxových operačných systémov štandardne predinštalováváme stable verziu Debian. Na základe spresnení zákazníka zabezpečíme inštaláciu aj iných kompilácií.

Linux Debian

Operačný systém Linux

Systém Linux je Open Source operačný systém, založený na základoch operačného systému Unix. Linux je dostupný v mnohých distribúciách, grafických rozhraniach, inštaláciách a balíčkoch.

Operačný systém Linux
Inštalácia OS (Debian 64 bit., CentOS, Suse, Ubuntu ev. podle domluvy) ZADARMO
PHP 7.x + MySQL 5.x ZADARMO

Vlastnosti OS Linux

Pre služby Serverhosting alebo VPS používame nekomerčné distribúcie Linux Debian s podporou Apache, PHP5 a MySQL. Distribúcia Debian je jedna z veľmi dlho vyvíjaných distribúcií, úplne vychádzajúcich z myšlienky GNU resp. open source. Kompletná distribúcia Debian je veľmi rozsiahly a komplexný celok s univerzálnym použitím, bez ďalších znalostí je ale nevhodný pre úplných začiatočníkov - práve kvôli svojej rozsiahlosti.

Licencovanie VMware

VMware SPP (Service Provider Program) je rámec, ktorý umožňuje poskytovateľom služieb a hostingu konzumovať virtualizačné riešenia VMware spôsobom, ktorý je v súlade s ich obchodným modelom. To vytvára nové príležitosti pre poskytovateľov ponúkať virtualizačné riešenia, aplikácie a služby pre svojich zákazníkov a poskytuje základ pre lepšiu ziskovosť a úspech.


Windows server 2016

Na servery inštalujeme najnovší softvér od spoločnosti Microsoft. V rámci licenčnej zmluvy SPLA sme schopní zabezpečiť akúkoľvek inštaláciu podľa požiadaviek zákazníka.

Microsoft Windows Server 2016

Systém Windows Server 2016 predstavuje doteraz najpokročilejší operačný systém Windows Server, navrhnutý pre podporu novej generácie sietí, aplikácií a webových služieb.

Varianty a ceny inštalovaného OS Windows server a SQL server

Inštalácia a administrácia
Inštalácia OS a administrácia servera pro webové aplikácie ZADARMO
Prenájom OS Windows Server
Windows Server 2016 Standard 14 EUR
Pronájem SQL server
SQL Server 2016/2017 Express ZDARMA
SQL Server 2016/2017 Web 25 EUR
SQL Server 2016/2017 Standard 300 EUR
Terminálové a klientské licencie
Windows Server Remote Desktop Services - terminálová SAL licence 7 EUR
Windows Server Standard - SAL licence 7 EUR
Ostatný software společnosti Microsoft
Ostaní software společnosti Microsoft na vyžiadanie

Ceny sú uvedené bez DPH. Ak nie je uvedené inak, jedná sa o mesačné ceny. Software spoločnosti Microsoft je prenajímaný na základe SPLA zmluvy.

Vlastnosti OS Windows Server 2016

indows Server využívajú firmy po celom svete, od najmenších prostredí až po nadnárodné korporácie, ktoré pomocou Windows Servera budujú obrovské datacentrá. Windows Server definuje úplne novú kategóriu v serverovom svete, vďaka stovkám nových technológií a vylepšení. Námatkovo možno vymenovať novinky v oblasti virtualizácie, práca s úložiskom, sieťovými prvkami, vysokej podpore automatizácie, vylepšené používateľské skúsenosti a využiteľnosti v rámci cloud computingu. Stručne povedané, Windows Server 2016 vám pomôže zmeniť vaše IT prostredie na úplne novú úroveň využiteľnosti, pri súčasnom znížení nákladov.

Licencovanie SPLA

SPLA (Service Provider License Agreement) je zmluva, ktorá umožňuje dodávať softvérové riešenie tretím stranám, zákazníkom, ktorí ich od poskytovateľa získavajú ako servis, bez toho aby si museli zaobstarávať vlastné licencie. Výhodou tohto typu zmluvy je to, že ako jediná umožní využívať rovnaké softvérové prostriedky niekoľkým na sebe navzájom nezávislým, nespolupracujúcich subjektom a tak efektívne zdieľať hardvér, softvér a služby, ktoré sú na prevádzku oboch zvyčajne nevyhnutné.

Výhody Software Microsoft a Linux

  • 1 Open Source založený na operačnom systéme Unix
  • 2

    Štandardná inštalácia stable verzie Linux Debian Wheezy

  • 3

    Flexibilita a pružnosť s Windows Server 2016

  • 4

    Vďaka zmluve SPLA možno zaistiť akúkoľvek inštaláciu SW Microsoft

Súvisiace odkazy

VMware Sales Profesional

VMware Profesional

VMware Service Provider

Loga partnerů
Loga partnerů