Záloha dát

Správnym zabezpečením dát a ich pravidelným zálohovaním sa predíde strate dát v prípade zlyhania hardvéru alebo prevádzkovanej aplikácie. Z týchto dôvodov vykonávame pravidelné replikácie dát a ponúkame ďalšie možnosti zálohovania dát.

Záloha dat

Pri cloudových službách je vykonávaná automatická replikácia dát diskových úložísk. Pre samotné zálohovanie dát ponúkame zákazníkom dve služby s rozdielnym prístupom ich správy. Služba Záloha 7/14 ponúka plne automatické zálohovanie všetkých dát servera a pri službe Cloud Disk má zálohy plne pod kontrolou zákazník.

Replikácia dát

 • Vo vnútri našej infraštruktúry dochádza neustále k replikácii dát medzi primárnym a sekundárnym diskovým poľom Dell EqualLogic v rámci jedného datacentra. Týmto riešením sa zamedzí akejkoľvek strate dát a nefunkčnosti v prípade HW kolízie jedného z diskových polí a dosiahnutie vysokej dostupnosti ponúkaných služieb. Tento typ zabezpečenia ale nemožno jednoznačne považovať za plnohodnotné spätné zálohovanie osobných dát, na čo už slúžia nižšie uvedené platené služby.

Záloha 7/14

 • V prípade voľby tejto služby zabezpečíme úplne automatickú a pravidelnú zálohu všetkých dát. Pri službe Cloud Server bez našej SW administrácie sa v nočných hodinách vykonáva záloha celého IMG obrazu virtuálneho servera a v prípade našej SW administrace servera sa zálohujú všetky dôležité dáta (FTP, DB, logy, nastavenia,..). Udržovaných je 7 záloh naspäť počas 14 dní. Na požiadanie vykonáme kompletnú obnovu z vybranej zálohy alebo obnovíme len požadovaný súbor, adresár,...

Cloud Disk

 • Ak chcete mať zálohovanie dát úplne pod svojou kontrolou, je možné využiť našu službu Cloud Disk, ktorá slúži nielen na umiestnenie záloh, ale svoje uplatnenie nájde predovšetkým v zdieľaní a archivácii dát. Po zriadení služby si cez rôzne protokoly (FTP, SFTP, FTPS, SMB) môžete na dátový disk zasielať potrebné dáta v ľubovoľných intervaloch.

Čo prináša pravidelné zálohovanie dát

 • 1 Správnym a pravidelným zálohovaním predíde strate dát
 • 2

  U Cloud infraštruktúry vykonávame pravidelné replikácie dát

 • 3

  Služba Záloha 7/14 nabízí plně automatické zálohování dat

 • 4

  Služba Záloha 7/14 ponúka plne automatické zálohovanie dát

Súvisiace odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů