Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Nová verzia Samby na Cloud Disku

Minulý týždej sme vykonali upgrade Cloud Disku na novú verziu Samby (4.9), ktorá vo východzom stave podporuje šifrovanie prenosu dát cez protokol SMB.

Po novom využívajte šifrovaný prenos pri pripojení Cloud Disku ako sieťovej jednotky v systémoch Windows 8, Windows 10 a Windows Server 2012 a vyšší. To isté platí pre Linux cez klienta smbclient od verzie 4.1 a vyšších (a ďalších, ktoré šifrovanie podporujú).

Upozornenie: Pokiaľ klient šifrovanie nepodporuje, automaticky sa použije nešifrované spojenie.

Upozornenie: Niektorí poskytovateľia internetového pripojenia môžu automaticky blokovať port 445.

Cloud Disk môžete využiť nie len pre dokumenty a fotografie z dovolenky, ale napríklad aj pre pravidelné zálohovanie vašich mobilných zariadení. Cloud Disk je hojne využívaný aj pre vlastné zálohovanie dát na servery, kedy si môžete na datový disk nechať zasielať potrebné dáta v ľubovolných intervaloch. Hlavným dôvodem vzrastajúcej popularity cloudových úložísk je hlavne pohodlie uživateľa a dostupnosť dát prakticky odkiaľkolvek.