Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Postup pre pripojenie do operačného systému Linux

Nápoveda > Cloud Disk > Postup pre pripojenie do operačného systému Linux

Spôsob pripojenia Cloud Disku v OS Linux môže byťodlišný v závislosti na distribúcii operačného systému Linux, ktorú používate. Obecne je však vyžadované mať nainštalované tieto balíčky:

  • samba-client
  • cifs-utils
  • smbfs nebo cifs-utils

V našom príklade používáme tieto údaje:

Adresa Cloud Disk: 511.disk.zonercloud.net
Uživatel/adresář: 3511

Údaje o Vašom aktívnom Cloud Disku nájdete v Centru administrácie, poprípade v záverešnej správe o zriadení služby.

Nastavenie vo svojom OS vykonáte nasledovne

Do /etc/fstab pridajte následujúci riadok:

//3511.disk.zonercloud.net/3511 /mnt/clouddisk cifs cred=/home/user/secret.cfg,_netdev,nounix,noperm 0 0

/mnt/clouddisk je adresár, kam chcete Cloud Disk pripojiť - tento adresár už musí existovať.

cred=/home/user/secret.cfg je súbor, kam vložíte prihlasovacie údaje k službe Cloud Disk, podľa vzoru nižšie:

username=3511
password=***********

Pričom súbor by mal mať nastavené práva pre čítanie len pre úžívateľa root

Vzdialený disk následne pripojíme príkazom: mount /mnt/clouddisk nebo sudo mount -a

Ďalšie informácie

  • Šifrovanie prenosu je v systéme Linux cez klienta smbclient defaultne zapnuté a podporované.
  • Pre pripojenie Cloud Disku musí byť povolený port TCP/445 u vášho poskytovateľa pripojenia na Internet. Ak vami používaný klient podporuje voľbu neštandardného portu, môžete využiť alternatívneho portu 5452.
  • Napriek tomu, že je Zoner Cloud Disk pripojený ako sieťová jednotka vo vašom systéme, majte na pamäti, že je pripojený cez sieť internet a rýchlosť presunu dát je teda závislá na rýchlosti vášho internetového pripojenia.