Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

ZonerCloud poskytuje pravidelnú zálohu dát až 30 dní spätne

Záloha je základný spôsob ochrany dát. Pri ZonerCloude majú dáta zákazníkov najväčšiu prioritu, preto im pri všetkých poskytovaných službách pravidelne zaisťujeme kompletnú zálohu vrátane e-mailov. A to až na 30 dní spätne! Jedine vďaka dobre vykonanej zálohe je v prípade ich straty, poškodenie a odcudzenie možné dáta znovu obnoviť. Zistite viac o tom, ako sa v ZonerCloude staráme o dáta svojich zákazníkov.

Bezpečnost dát zákazníkov je pri ZonerCloude na prvnom mieste

V ZonerCloude disponujeme vlastným datacentrom v klasifikácii Tier III, ktoré stojí priamo v administrativnej budove spoločnosti. Zálohovací a replikačný software pre tzv. off-site zálohovanie a Disaster Recovery sa nachádza v sekundárnom datovom centre. Zálohu ukladáme do geograficky oddelenej lokality, avšak všetky dáta zákazníkov napriek tomu zostávajú umiestené výhradne v Českej republike.

Ako v ZonerCloudu zálohujeme svoje služby?

V rámci nášho primárneho datacentra dochádza neustále k replikácii dát medzi diskovými polami. Tým zamedzujeme akejkoľvek stráte dát v prípade hardwarovej kolízie jedného z diskových polí. Prehľad toho, ako pri zálohovaní dát pri svojich služieb postupujeme nájdete nižšie.

Virtuálne servery

V cene Cloud Serveru VPS poskytujeme automatickú, pravidelnú zálohu všetkých dát vrátane IMG obrazu virtuálneho serveru. Pri všetkých našich VPS vykonávame štandardné zálohovanie a uchovávame jednu prevádzkovú zálohu, ktorej obnovu si zákazníci môžu za poplatek vyžiadať. Plne automatizované zálohovanie všetkých dát serveru ponúka cez službu Záloha 7/14. Aktivovať si ju môžete nadštandardne ku svojmu bežnému tarifu. K dispozícii tak navyše dostanete 7 záloh spätne po dobu 14 dní.

Okrem zálohy disponujú naše virtuálne servery tiež možnosťou vytvárania snapshotov. Tie ukladajú len toľko informácií, koľko potrebujete k vráteniu nejakej zmeny (typicky pri nepodarenom nasadení nového operačného systému či náročnej aktualizácii VPS). Nejedná sa teda o plnohodnotnú zálohu. Ich výhodou však je, že zaberú menej priestoru ako klasická záloha a vráti celý obraz (image) disku vrátane stavu OS.

Aj v prípade Managed Serveru môžu zákazníci počítať s celkom automatickou a pravidelnou zálohou všetkých dát (FTP, DB, e-maily, logy, nastavenia aj.), ktorá sa vykonáva každý deň v ranných hodinách. Všetky zálohované dáta sú spätne k dispozícii po 30 dní. Z vybranej dennej zálohy je možné vykonať celkovú obnovu, alebo len aktualizovať konkrétne súbory či adresáre.

Cloud Mail

Naši zákazníci majú kompletné zálohovanie e-mailových služieb v cene. Všetkx dáta vrátane aktuálneho obsahu schránok, štruktúry zložiek a nastavenia filtrov zálohujeme každý deň v nočných hodinách. K dispozícii je vždy celkom 30 celodenných záloh.

Cloud Disk

Cloud Disk slúži k ukládaniu dát všetkých typov a veľkostí a práca s ľahká a efektívna. Užívatelia si ho môžu v systéme Linux či Windows pripojiť ako aktívnu sieťovú jednotku, čo im umožňuje pracovať s ním rovnako ako s lokálnym úložiskom, a dáta sú tak ihneď prístupné. Využitie nájde nie len pre umiestnenie záloh, ale predovšetkým pre zdielanie a archiváciu dát.

Po zriadení Cloud Disku si cez protokoly FTP, FTPS a Samba môžu naši zákazníci sami zasielať potrebné dáta na datový disk v ľubovolných intervaloch. Dáta z Cloud Disku zálohujeme automaticky každý deň a k dispozícii ponechávame 7 denných záloh 14 dní spätne. Záloha je prístupná z ktoréhokoľvek zariadenia s prístupom na internet. Naši zákazníci si môžu kedykoľvek pre zvýšenie kapacity priestoru navýšiť tarif. To vše bez starosti s migrací dat či životností a správou hardwaru.

Shrnutí

Při práci s jakýmikoli daty byste neměli nikdy spoléhat pouze na jeden zdroj zálohy. Či už je to profesionálne firemné riešenie alebo cloudová služba, vždy je potreba mať na pamäti, že je potrebné udržovať aj vlastnú lokálnu zálohu. Všetky nezálohované dáta sú totiž potenciálne stratené!

ZonerCloude preto naši zákazníci majú pri všetkých službách garantovanú pravidelnú zálohu všetkých dát vrátane e-mailov. Ako jediný tradičný poskytovateľ webhostingových a cloudových služieb disponujeme vlastným datacentrom v kategórii Tier III so sídlpm v Brne. Zálohu vykonávame do geograficky oddelených lokalít, ale napriek tomu žiadne dáta neopoustia hranice Českej republiky.