Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

DKIM (DomainKeys Identified Mail)

Nápoveda > Cloud Mail > DKIM (DomainKeys Identified Mail)

Pri e-mailovej službe Cloud Mail a Cloud Newsletter ponúkame zriadenie DKIM (Domain Keys Identified Mail), ktorá vďaka digitálnemu podpisu dokáže jednoznačným spôsobom overiť pravosť e-mailových správ. Používajú sa k tomu princípy elektronického podpisu, ktorého dôveryhodnosť sa zaisťuje protokolom DNS. DKIM sa vyznačuje ľahkým nasadením bez narušenia elektronickej pošty.

K čomu DKIM slúži

Ide o technológiu pre zvýšenie dôveryhodnosti e-mailov, ktorá napomáha odhaleniu podvrhnutých správ. Odoslaná správa je SMTP serverom podpísaná privátnom kľúči domény odosieľatela. Tento podpis je uložený v hlavičke e-mailu. Server príjemcu porovná tento podpis s verejným kľúčom uloženým v DNS záznamoch domény. Tým, že podpis zodpovedá, je prekázané, že e-mail skutočne pochádza z odosielateľovej domény a behom prenosu správy nedošlo k jej úprave.

Ako DKIM funguje a podmienky pre nasadenie

Technológia DKIM pochádza od spoločností Cisco a Yahoo a nijak nezasahuje do súčasného e-mailového systému, je s ním plne kompatibilná. V správe sa prejavuje len pridaním DKIM-Signature, ktorá obsahuje elektronický podpis generovaný SMTP serverom odosielateľa. Výhodou DKIM je tiež to, že na rozdieľ od elektronického podpisu nekladie nároky na koncového uživateľa a preto pri nej nie je nutné inštalovať privátny kľúč ani jeho funkciu nemusí podporovať klient odosielateľa a príjemcu. V prípade DKIM nemusí koncový užívateľ teda nič nastavovať a inštalovať.

Aby bylo možné DKIM nasadiť, podpisovaná doména musí využívať naše NameServery. Pre splenenie tejto podmienky je nutné, aby bola naša spoločnosť registrátorom domény alebo bola na doméne sprevádzkovaná platená služba.

Nasadenie DKIM

K prevádzkovanej službe Cloud Mail a Cloud Newsletter Vám technológiu DKIM sprevádzkujeme ZADARMO. Nastavenie objednajte na emailovej adrese info@zonercloud.cz.