Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

SPF (Sender Policy Framework)

Nápoveda > Cloud Newsletter > SPF (Sender Policy Framework)

Politika vymedzenia odosielatela je jednou z foriem boja proti nevyžiadanej pošte. Doméne je priradený SPF záznam, ktorý definuje zoznam serverov, ktoré je možné využiť pre odosielanie e-mailových správ z danej domény. Server príjemcu potom poštu z iných zdrojov neprijíma vôbec, alebo ju označí ako nedôveryhodnú. Je možné tiež striktne zakázať všetky servery, čím je možné riešiť podvrhnuté správy z domén bez poštových služieb.

Nastavenie SPF zdialený SMTP server (Email, Email Pro, Cloud Mail)

@ IN TXT "v=spf1 include:spf-zoner-zmail.zoner.com -all"

Nastavení SPF pre individuálny SMTP server (Cloud Newsletter)

@ IN TXT "v=spf1 include:spf-zoner-cloudmail.zoner.com -all"

Kombinované nastavenie SPF pre zdielaný a individuálny SMTP server:

@ IN TXT "v=spf1 include:spf-zoner-zmail.zoner.com include:spf-zoner-cloudmail.zoner.com -all"

Vyššie uvedené spôsoby riešení zaisťujú, že SPF záznam zostane aktuálny aj pokiaľ v budúcnosti dôjde ku zmenám IP adries a rozsahov.

Nevýhody

Nevýhodou SPF je skutočnosť, že ako nevyžiadané sú označené aj správy, ktoré si adresát preposiela na ďalšiu e-mailovú adresu, čo odosielaeľ neovplyvní. Je preto vhodnejšie použiť iné metódy, napríklad overenie DKIM. Zatiaľ čo SPF overuje MAIL FROM vs. jeho zdrojový server; DKIM overuje „FROM:“ správu hlavičky a telo mailu podľa kryptografických prostriedkov.

Popis SPF a a jeho nastavení nájdete na českej Wikipedii pre vytvorenie syntakticky správneho záznamu potom môžete použiť SPF Wizard.

Mechanismy

Je definovaných osem mechanizmov:

ALL Vždy odpovedá; použité ako defaultný výledok ako -all pre všetky IP nezodpovedajúce predhodzím mechanizmom
A Pokiaľ má doménové meno záznam adresy (A alebo AAAA), ktoré môže byť vyriešené adresou odosielatela bude odpovedať.
IP4 Ak je odosielatel v rozsahu adries IPv4, prijaté.
IP6 Ak je odosielatel v rozsahu adries IPv6, prijaté.
MX Pokiaľ je doménové meno v MX zázname rozlišujúcom adresu odosielatela, bude prijaté (tj. mail prichádza z jedného z doménových serverov).
PTR Pokiaľ je názov domény (PTR záznam) na klientovú adresu vzhľadom k doméne a že doménové meno sa prekladá na adresu klienta (FCrDNS), prijaté.
EXISTS Určuje jednu alebo viac domén, ktoré sú obvykle vybrané ako výnimka z definície SPF. Dotaz je vykonaný v zadanej doméně, pokiaľ je nnájdený výsledok nastane zhoda. Toto sa používa len zriedkavo
INCLUDE Určuje ďalšie domény, ktoré sú oprávnenými doménami

Kvalifikácia

Každý mechanizmus môže byť kombinovaný s jednou zo štyroch kvalifikácii, ktoré sa používajú ako predpona mechanizmu:

+ Pass. Adresa preľla testom.
- Fail. Adresa neprešla testom.
~ Softfail. Adresa neprešla testom, ale výsledok nie je definitívny.
? Neutral. Adresa neprešla testom, alebo došlo k zlyhaniu testu.