Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Výpočetný výkon

Riešite výpočetne náročnú úlohu a nedisponujete dostatočným technickým vybavením? Ponúkame jednoduchý prenájom časti výpočetného výkonu nášho hardwaru na vami vymedzený časový úsek pre výpočetne náročné úlohy.

Vysoký výkon na vybraný časový úsek

Disponujeme technickým vybavením s vysokým výpočetným výkonom, ktorý ponúkame na prenájom. Je možné ho využiť pre spracovanie a výpočet náročných úloh, ktoré sa vykonávajú nepravidelne. Výkon možno prenajať iba na vybraný časový úsek.

Služba je primárne určená pre riešenie výpočetne náročných úloh, kde ponúkame prenájom výpočetného výkonu blade serverov Dell s procesormi Intel Xeon. Podľa potreby je možné si prenajať jedno alebo dvojprocesorový server a využívať jeho plný výkon. Po zriadení služby je zákazníkovi odovzdaný root / Admin prístup na server na vopred predplatenú dobu.

Výpočetný výkon Basic Power Server Výpočetný výkon Standard Power Server
CPU? 1x Intel Xeon
(12M Cache, 6 core, 12 threads, 2.6 GHz)
2x Intel Xeon
(každé CPU: 12M Cache, 6 core, 12 threads, 2.6 GHz)
Operačná pamäť RAM? 32 GB 64 GB
Diskový priestor HDD? 100 GB 100 GB
Operačný systém? Linux/Windows Linux/Windows
Sieťový kontrolér 2x 1Gbit Ethernet 4x 1Gbit Ethernet
Doba využitie výkonu? 24 hod. denne 24 hod. denne
Minimálna doba prenájmu? 10 dní 7 dní

Mám záujem o službu (kontaktný formulár):

Službu výpočetný výkon je možné nastaviť plne individuálne podľa požiadaviek a z tohto dôvodu nie je možné vopred určiť presnú cenu služby. Cenovú ponuku vám po konzultácii oznámime, preto prosíme o zaslanie kontaktných údajov a spresnenie požiadavky.