Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Ako funguje DNS a prečo používať sekundárny nameserver

Pomáhá tomu, aby sa užívateľom na internete hravo vyhľadávalo. Vďaka nemu ľahko nájdete akúkoľvek stránku. Webové stránky disponujú svojou unikátnou IP adresou, ktorá sa skladá z rady náhodných čísiel. Pre bežného uživateľa je ale príliš zložité zapamätať si dlhú kombináciu čísel. Preto vznikli DNS servery, ktoré IP adresy umožňujú prekladať do ľahko zapamätoteľného jazyka.

DNS

DNS (Domain Name Systém) je hierarchický systém doménových mien uskutočnovaný servermi DNS v spolupráci s DNS protokolmi. DNS je v podstate prekladová služba. Jeho hlavnou úlohou je previesť kód IP adresy zo zoskupenia veľa spolu nijak nesúvisejúcich písmen a číslic do doménového mena, ktoré si prevázkovateľ zvolí.

Name servery

Najskôr zo všetkého musí DNS IP adresu zistiť. Na základe dopytu mu ju oznámia name servery. Name servery rozlišujeme na:

 • Primárne servery: Každá z domén má svoj unikátny primárny server. Na ňom vznikajú dáta, ktoré slúžia k ich editácii.
 • Sekundárne servery: Mimo primárneho, má každá doména aj svoj sekundárny server. Slúži pre zálohovanie a rozloženie záťaže.
 • Pomocné servery: Jedná sa o servery s funkcou vyrovnávacej pamäte.

IP adresa

IP sú celosvetovo unikátne adresy, prostredníctvom ktorých prenosové protokoly indetifikujú jednotliví uzly siete. Podoba IP adresy je v prípade staršieho protokolu IPv4 rada čísiel oddelená čiarkami (227.12.102.34) alebo dnes už modernejšieho IPv6 zápis čísiel aj písmen oddelených dvojbodkami (2a01:002:8008:74gg:eag6:5803).

K tomu, aby DNS správne vyhľadal a priradil IP adresu, vedoe pomerne zložitá cesta. Systém DNS pri svojom vyhľadávaní funguje na prísnom hierarchickom princípe.

Zo všetkého najskôr musí odoslať požiadavku na jeden z 13 celosvetových serverov (tzn. kořenové servery). Začne tý najbližším. Od kořenového serveru potom postupuje krok po kroku po serveroch nižšiej úrovne, až sa dostane k autoritativnim DNS serverom, kde se dozvie konkrétnu IP adresu a vrátí ju lokálnemu serveru. Ten ju predá do vášho prehliadača. Prehlaidač vyšle požiadavku priamo na server pod hľadanou IP adresou a ten mu zašle webové stránky, ktoré vám zobrazí v  prehliadači.

DNS systém SLOVAKNET.SK

Spoločnosť ZONER, jeden z předních poskytovatelů hostingových a cloudových služieb na Slovensku, disponuje vlastným autonómnym DNS systémom. Vyvinutý bol v roku 2009 a po roku testovania sa na jar 2010 uviedol do prevádzky.

DNS systém materskej spoločnosti ZONERu SLOVAKNET.SK, ktorá sa na hostingové služby špecializuje, podstúpil prísne skúšky, aby spĺňal náročné požiadavky čo do stability, rýchlosti, bezpečnosti aj nezávislosti serverov. Systém je celkom škálovatelný a pripravený tak v budúcnosti na možné rozširovanie.

Aktuálne má v prevádzke 3 name servery. Každý z nich je umiestnený na nezávyslom mieste a dátovom okruhu v Českej republike a v Spojených štátoch. Servery dodala už tradične spoločnost DELL.

Technická špecifikácia DNS serverov:

 • geograficky nezávislé name servery v troch rôznych lokalitách pre absolútne vylúčenie výpadkov a kvalitnej odozvy po celom svete
 • hardware výhradne od špičkového poskytovateľa DELL
 • výkonnejší ako súčasne najpoužívanejšie severy Bind9 (fungujú na NSD od NLnetLabs)
 • nadmieru rýchle rozšírenie DNS na nových doménách
 • nastavenie TTL individuálnych záznamov
 • podpora IDN i DNSSEC
 • podpora IPv6
 • podpora API
 • podpora maskovania partnerských DNS (aliasing)

Sekundárny DNS od SLOVAKNET.SK

Pre zákazníkov s primárnym name serverom od SLOVAKNET má spoločnosť v ponuke aj službu sekundárneho name serveru. Ten je od primárneho name serveru oddelený, ale je založený na rovnakej technológií s najvyššou kvalitou.

Pri výpadku primárneho DNS serveru nemá uživateľ možnosť zobraziť navštevovanú stránku. Spojenie medzi doménovým menom, ktoré vyhľadával a serverom sa nevytvorí a požadovaný obsah tak nezíska.

Preto je potreba viesť záznamy na dvoch na sebe nezávislých DNS serveroch, ktoré sa v prípade výpadku automaticky prekryjú.

Sekundárny name server od SLOVAKNET.SK je geograficky oddelený od primárneho a o to lepšie chráni užívateľov pred nečakanými výpadkami.