Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

2. díl: Analýza kľúčových slov (část 1.)

Analýza kľúčových slov je potrebná pre akýkoľvek online biznis. Predstavuje základ každého dobrého webu. Vďaka dobrej optimalizácií vytvoríte prehľadné a atraktívne webové stránky, ktoré vaši zákazníci ľahko nájdu a budú sa na ne radi vracať. Ako by správna analýza kľúčových slov mala vyzerať a s čím začať?

Analýza kľúčových slov (tzv. „kľúčovka“) je základný nástroj pre optimalizáciu webu pre vyhľadávače. Obsahuje výpis slov a fráz, ktoré užívatelia na internete vyhľadávajú a rozlišuje, ktoré z nich sú kľočové pre váš biznis. Pomáhá vám zistiť aké slovné spojenia vašej zákazníckej používajú a ako vaše produkty či služby nazývajú. Vďaka dôslednej analýze kľúčových slov môžete zistiť akým jazykom vaši zákazníci hovoria.

Kľúčovka sa najčastejšie tvorí v nejakom tabuľkovom dokumente, ktorý vo výsledku obsahuje veľa listov s množinami dát nájdených výrazov. Tento dataset je v dokumente na ďalších listoch klasifikovaný, doplnený o grafy, tabuľky, výstupy, zhrnutie a ďalšie informácie, ktoré váš SEO konzultant či marketingový špecialista uzná ako relevantné k zhodnoteniu.

Prvé kroky pred tvorbou analýzy

Skôr ako sa rozhodnete kamkoľvek vyraziť, mali byste najskôr dobre poznať miesto, z ktorého vychádzate. Rovnako tak pri tvorbe analýzy kľúčových slov platí, že najskôr musíme dobre poznať stav svojho webu a už sa ho snažiť vylepšiť.

Ciele optimalizácie

Pokiaľ chcete svoj web zaplniť relevantným textovým obsahom, je potrebné dbať na jeho funkčnosť. Skontrolujte, či už pred tvorbou analýzy kľúčových slov pracujete s konverznými prvkami, popismi a nadpismi. Je návštevník, ktorý na stránky vstúpi z vyhľadávača schopný ľahko nájsť to, čo mu váš web ponúka?

Súčasná návštevnosť

Viete, kto je váš návštevník a odkiaľ na web prichádzajú? Aké používa pri surfovaní zariadení? Aký pomer vašej návštevnosti tovrí prirodzené (organic) vyhľadávanie a aké platená inzercia? Odpovede na tieto otázky vám poskytne Google Analytics.

Čo chceme analýzou kľúčových slov zistiť?

Pred každou analýzou je potreba si stanoviť jej cieľ. Môže to byť potreba nájsť relevantné slová, fráza a slovných spojení pre váš web a zhodnotenie úžitku nájdených dát pre váš biznis. Následne definovanie priamych aj dlhodobých krokov, ako so získanými dátami naložiť. A v neposlednej rade vyvodenie miery investícií, času a očakávaných výsledkov pri uvádení dát do praxe.

Výstupy „kľúčovky“

Dobre spracovaná analýza vám prezradí príležitosti vo forme relevantných kľúčových slov, ktoré majú vysokú hľadanosť pre vaše účely, ale konkurencia sa ich ešte nechopila. Dozviete sa ktoré stránky budete musieť upraviť a ako. Dostanete odpovede na otázku, či potreba zmeniť celkovú štruktúru webu, alebo len niektoré jeho dielčie funkcie. Celkovo bude mať analýza vplyv na vaše úsilie v obsahovom marketingu.

Konkrétne výstupy nie je možné jednoducho zovšeobecniť. Analýza kľúčových slov poskytuje veľké množstvo dát, s ktorými je možné pracovať individuálne a ako s nimi firma nakladá sa často považuje za jej interné know-how.

Využitie analýzy kľúčových slov je natoľko komplexné a je možné uplatniť v toľkých odboroch, že nie je možné povedať, aké najdôležitejšie výstupy mal kdokoľvek očakávať. Výstupy sa odvýjajú od konkrétnych cieľov zadávateľa.

Najčastejšie chyby pri tvorbe analýzy kľúčových slov

Analýza je příliš krátká. Ak obsahuje vami zhotovený dokument málo dát, nebude sa s najväčšou pravdepodobnosťou jednať o užitočnú prácu. Účelom kľúčovky nieje pozbierať 100 % relevantných výrazov, to nie je snáď pri žiadnom odbore možné. Príliš krátky dataset však pôsobí neprofesionálne a nemá valné využitie.

Dáta v súbore niesú riadne roztriedené. Poctivá analýza obsahuje tisíce kľúčových slov. V takom množstve dát je potreba vytvoriť prehľadný systém. Je nutné každý výraz či frázu vhodne označiť, očíslovať a ohodnotiť, aby sa nestalo, že nevedomky vynaložíte veľké úsilie s implementáciou výrazou, ktorý má mesačnú hľadanosť 0.

Dokument neobsahuje manuál, ako s ním zachádzať. Vysvetlujúci dokument, alebo aspoň súhrnný úvod s vysvetlujúcimi informáciami musia byť neoddelitelnou súčasťou každej analýzy.