Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Čo znamená chyba 403 a jak ju vyriešiť

Zamedzila vám stránka, ktorú chcete navštíviť, prístup? Nemôžete načítať jej obsah, aj keď adresa reálne existuje? Čo urobiť preto, aby sa požadovaný web zobrazil? Odpovede na tieto otázky sa často líšia, jedno ale môžu mať spoločné – chybu 403 Forbidden. K zobrazeniu tejto hlášky existuje veľa dôvodov. V tomto článku sa dozviete, čo presne chyba 403 Forbidden je, čo ju zapríčiňuje a ako ju môžete opraviť.

Chyba http 403 je stavový kód http, ktorý klientovi oznamuje, že mu nebolo možno udeliť prístup k požadovanému zdroju. Napriek tomu, že server požiadavku pochopil, nemôže mu vyhovieť. Pokiaľ sa vám v prehliadači miesto chceného obsahu stránky zobrazí správa „403 Forbidden“, znamená to, že k prístupu na túto konkrétnu URL nemáte dostatočné oprávnenia.

Prečo sa chyba 403 objavuje

Chybová správa 403 sa zobrazuje behom komunikácie medzi http klientom a http serverom (webovým serverom). Aby sme týmto chybovým hláškam správne porozumeli, bude najlepšie, keď si celý proces prístupu na webovú stránku najprv dopodrobna popíšeme.

Pri prístupe na webovú stránku najprv prehliadač odošle žiadosť odpovedajúcemu webovému serveru cez hypertextový protokol (http). Server následne tento dotaz skontroluje. Pokiaľ prebehli všetky vstupy správne, prehliadač odošle http stavový kód v znení „2xx úspech“ (napr. 200 OK alebo 201 Created). To celé sa odohrá ešte pred tým, ako sa načíta stránka a zaberie to sotva zlomok sekundy. Ako uživatelia tento dvojstovkový kód obvykle vôbec nezaznamenáte.

Na druhú stranu, pokiaľ tento postup zlyhá, objaví sa vo vašom prehliadači iná trieda chybových hlášok: 4xx. Z tejto triedy je zrejme najznámejšia chybová správa 404 Not Found, patrí sem ale samozrejme aj 403 Forbidden.

Všetky 4xx http stavové kódy sú odpoveďami serveru, ktorý žiadosť o vstup síce zaznamenal, ale jej spracovanie neprebehlo úspešne. Ako už názov 403 Forbidden napovedá, užívateľ má vstup na stránku zakázaný. A často je zdroj problému na jeho strane.

Stavový kód 403 hovorí, že hľadaná URL adresa síce naozaj, žiadosť o prístup zo strany klienta ale nemôže byť vykonaná – klient nebol autorizovaný k prístupu k webovej stránce. Konkrétne dôvody, prečo sa chybová správa 403 Forbidden zobrazuje, sa líšia prípad od prípadu. Nicmenej, vo väčšine prípadov je možné chybu 403 opraviť. Poďme si povedať ako.

Ako opraviť chybu 403

Uistite sa, že do vyhľadávacieho riadku zadávate správny názov stránky či správnu príponu súboru. Niektoré webové stránky sami aktívne stavovým kódom 403 bránia vo vyhľadávaní svojich adresáraov. To býva spravidla najčastejším dôvodom zobrazenia chyby 403.

Vymažte vyrovnávaciu pamäť (cache) prehliadača. Môže obsahovať niektoré problémy, kvôli ktorým vám daný web odmieta udeliť prístup.

V neposlednej rade skúste vymazať uložené súbory cookies vo svojom prehliadači. Zároveň sa uistite, že ich máte v prehliadači aktívne. Niektoré webové stránky môžu povolenie cookies v prehliadači vyžadovať ako podmienku k tomu, abyste na ne mohli vstúpiť.

Ďalšie odporúčania

Pokiaľ vám raz prehliadač chybu 403 zobrazil, skúste stránku zavriet, počkat pár minut a potom sa na ne znovu vrátiť. POkiaľ ste hľadaný výraz do vyhľadávaceh lišty prehliadača nezadali chybne, a error 403 sa vám zobrazuje aj naďalej, tak je chyba na strane daného webu. Jeho administrátori v tú chvíľu už iste pilne pracujú na odstranení problémov a za chvíľu bude web pravdepodobne znovu dostupný.

V prípade, že sa vám zobrazuje chyba 403 i na webovej adrese, ktorú inak dobre poznáte a pravidelne navštevujete, môže byť ešte problém na strane poskytovateľa internetových služieb (ISP). Skúste ho kontaktovať a uisite sa, že vaša verejná IP adresa (prípadne celý rozsah ISP) nie je pridaná do indexu blokacie. V takom prípade by vám prístup nepovolila takmer žiadna stránka a je potrebné tento problém so svjím správcom pripojenie riešiť.