Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Navýšte si diskový priestor na servere z Centra administrácie, ľahko a bez čakania

Ako rozšíriť disk v OS Linux

Nápoveda > Cloud Server Linux > Ako rozšíriť disk v OS Linux

Po navýšení veľkosti HDD je potrebný oddiel (partition) daného disku manuálne rozšíriť. Stačí postupovať podľa následujúcho návodu, napriek tomu buďte opatrný, abyste si nezničili súčasné oddiely disku. Menej skúseným užívatešom odporúčame najriť vytvorit snapshot, abyste sa mohli "vrátiť v čase" do bodu pred týmto zásahom.

Postup pre rozšírenie disk. oddielu po navýšení HDD

Jedná sa o všeobecný postup, ktorý nie je viazaný na konkrétne verzie systému.

 1. Znovunačítanie informácii o disku:
 2. # echo 1 > /sys/class/scsi_device/0\:0\:0\:0/device/rescan
  

  kde 0:0:0:0 je SCSI adresa navyšovaného disku. Správnu hodnotu je možné zistiť z výstupu príkazu

  lsblk -S

  (tento krok je možné nahradiť rebootom serveru)

 3. Zväčšenie partition:
 4. # growpart /dev/sda 2
  

  či zväčšenie druhej partition na disku sda. Je potreba dosadiť správne parametre.

  (Nástroj "growpart" na nami inštalovaných systémoch Debian/Ubuntu defaultne přrdinštalovaný cca od polovice roku 2022. Na starších je potreba doinštalovať balíček "cloud-guest-utils")

 5. Zväčšenie filesystému (podľa použitého typu):
 6. XFS:

  # xfs_growfs /
  

  uvádza sa mountpoint ako parameter

  EXT4:

  # resize2fs /dev/sda2
  

  uvádza sa block device ako parameter