Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Prvé kroky s novým linuxovým serverom

Nápověda > Cloud Server Linux > Prvé kroky s novým linuxovým serverom

Váš nový linuxový server je pripravený a čaká, až sa k nemu pripojíte. V návode si ukážeme prvé kroky v jeho správe. Linuxový server postráda grafické prostredie (GUI), na ktoré ste zvyknutý z desktopových operačných systémov. K svojej práci ho nepotrebujete a všetko dokážete nastaviť cez terminál.

V (emulátore) terminálu sa na server pripojíte príkazom ssh root@IPservera. V PuTTy len vyplníte IP adresu a prihlásenie už priebieha voči vzdialenému terminálu servera. Nenechajte sa zmiasť tým, že pri zadávaní prihlasovacích údajov na Linuxe nevidíte žiadne znaky. Je to zámerné bezpečnostné obmedzenie, aby zadávané heslo na obrazovce nebolo vidieť (ani počet znakov). Heslo môžete aj skopírovať a kliknutím pravého tlačítka (alebo Ctrl+Shift+V) do terminálu vložiť.

Uvedomte si, že na servery pracujete ako Root, teda uživateľ s absolutnymi právami. Dobre si rozmyslite každý zadaný príkaz, pretože nie ste nijak obmedzený a server bude hneď všetky príkazy vykonávať. Zodpovednosť je tu na mieste a neodporúčame bezhlavo vkladať príkazy, ktorých význam nepoznáte.

Po úspěšnom prihlásení uvidíte v okne uvítaciu správu servera, meno užívateľa, názov servera, umiestnenie (zložku, se ktorou pracujete). Vlnovka značí, že sa nachádzate v tzv. Domovskej zložke. Je to podobné, ako keď pracujete s MS-DOS – zadáváte príkazy, prípadne prechádzate zložky a pracujete so súbormi.

Tip: Na server sa cez SSH protokol môžete pripojiť aj za pomoc RSA kľúču, čo je určite bezpečnejšie, ako heslo. Návod prinesieme v jednom z ďalších článkov.

Pri prvom prihlásení odporúčame zmeniť heslo; zadajte „passwd“ a zvolte nové silné heslo. Uživateľa vytvoríte príkazom „adduser meno“.

Adresárová štruktúra

Linux a unixové systémy majú obecne inú adresárovú štruktúru, než Windows. Nenájdete tu fyzické disky s priradenými písmenami abecedy. Všetko vrátane diskov je v zložkách a diskové oddiely sa pripájajú ako adresáre. Hlavným adresárom je „/“ a Vaším domovským je adresár „/home“. Pripojené oddiely nájdete spravidla v zložke /media, /mount alebo /mnt. Každý oddiel je pripojený v podobe zložky a môžete takto pripájať aj sieťové disky, napríklad Cloud Disk. Pripájanie a odpájanie zložiek prebereme v jednom z ďalších návodov.

Práva súborov a zložiek

Linux má sofistikovanú správu práv k súborom a zložkám, takže môžete veľmi presne nastaviť, ktorý užívateľ či skupina má k súboru práva. Pre server je dôležité hláávne správne obmedziť práva súborov, ktoré nemajú byť verejne dostupné.

Práva súborov si v zložke, v ktorej sa práve nachádzate, zobrazíte príkazom „ls -l“. Zápis práv uvidíte buď symbolicky ako r (read), w (write) a x (execute), alebo bývajú vyjádrené číselne, viď tabulka nižšie. Číselný zápis je dôležity hlavne pre FTP protokol, pretože vo svojom FTP klientovi vizuálne kontrolujete práva súborov.

Symbolic Notation Octal Notation English
---------- 0000 no permissions
---x--x--x 0111 execute
--w--w--w- 0222 write
--wx-wx-wx 0333 write & execute
-r--r--r-- 0444 read
-r-xr-xr-x 0555 read & execute
-rw-rw-rw- 0666 read & write
-rwxrwxrwx 0777 read, write, & execute

Okrem prístupového kritéria sa práva priraďujú aj podľa užívateľov - vlastník, skupina alebo všetci užívatelia.

Prístupové práva sa menia príkazom chmod a odkazom na súbor a číselný zápis. Napr. chmod 640 index.html. Vlastník sa mení príkazom chown následovaným menom vlastníka, skupiny a číslom, napríklad franta:admini index.html.