Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Čo je to Cloud a prečo ho využívať

Nápověda > Cloud Server Linux > Čo je to Cloud a prečo ho využívať

Cloud hosting („hostovanie v cloude“) je metóda používania online virtuálnych serverov, ktoré je možné podľa potreby vytvárať, modifikovať a mazať. Zdroje, ako sú CPU jadrá a pamäť, alokuje cloudovým serverom fyzický server, ktorý ich hostí mňže byť nakonfigurovaný podľa toho, aký zvolí vývojár operačný systém a doprovodný software. Cloud hosting sa môže použiť pre hostovanie webov, odosielanie a ukladanie emailov, alebo k distribúcii webových aplikácii a iných služieb.

Čo je to vlastne “cloud”

“Cloud” je bežne používaný termín odkazujúci sa na servery pripojené k Internetu, ktoré sú dostupné verejnosti buď cez platený prenájom, alebo ako súčásť softwaru či platformovej služby. Služba založená na cloude môže mať veľa foriem. Od web hostingu, hostovania cez zdielané súbory, až k distribúcii softwaru. Slovom “cloud” sa tiež môže odkazovať na cloud computing, čo je metóda používania niekoľkých navzájom prepojených serverov za účelom zdielania pracovnej záťaže (workloadu) nejakej úlohy. Namiesto toho aby bolo nutné spúštať zložitý proces na jedinom výkonnom stroji, distribuuje cloud computing úlohu medzi mnoho menších počítačov.

Najbežnejšou súčastnou formou formou cloud hostingu je použitie virtuálneho privázneho servera, alebo VPS. VPS je taký virtunálny server, ktorý sa chová ako ozajstný počítač so svojím vlastným operačným systémom. Napriek tomu, že virtuálne servery zdieľajú zdroje ktoré im alokuje hostiteľ, ich software je dobre izolovaný. Operácie na jednom VPS teda nemajú vplyv na ostatné.

Virtuálne servery rozmiestňuje a spravuje hypervizor fyzického hostiteľa. Hypervizor nainštaluje na každom virtuálnom servery zvoľený operačný systém a dovolí uživateľom pridávať nad neho software. Z veľa praktických dôvodov sa virtuálny server používa rovnako ako dedikovaný fyzický server. Pretože výkon môže byť v niektorých prípadoch nižší vzhľadom k tomu, že virtuálny server zdieľa na tom istom hostiteľovi fyzické hardwarové zdroje s inými servermi.

Hypervizory

V súčastnosti je pre cloudové služby k dispozícii niekoľko bežných softwarových hypervizorov. Medzi týmito rôznými virtualizačnými metódami sú sice isté kľúčové rozdieli, všetky však poskytujú plnohodnotné nástroje, ktoré daný hostiteľ potrebuje k rozmiestňovaniu, udržiavaniu, presúvaniu a nakoniec k mazaniu virtuálnych serverov.

VMware vSphere

vSphere je základným stavebným kameňom pre ďalšie aplikácie a tiež pre realizáciu cloudovej infraštruktúry. Produkty a riešenie VMware znižujú náklady a zložitosť poskytovania podnikových služieb. Kompletná ponuka produktov sa zameriava na flexibilitu, rýchlosť, odolnosť a hospodárnosť. Pri spoločnom nasadení garantujú produkty VMware výbornú úroveň dostupnosti, bezpečnosti a škálovatelnosti pre všetky aplikácie nezávisle na hardware či umiestnení.

VMware

Microsoft Hyper-V

Hyper-V je jedna z najobľpbenejších metód virtualizácie serverov Windows a je k dispozícii na Windows Servery ako systémová služba. Tým sa Hyper-V stáva běžnou voľbou pre vývojárov pracujúcich v prostredí softwaru Windows. Hyper-V je zaradený do Windows Server 2008 a 2012 a je tiež dostupný ako sebestačný server, mimo existujúcu inštaláciu Windows Server.

Hyper-V

Prečo používať cloud hosting

Možnosti, ktoré ponúka virtualizácia, dobre vyhovujú prostrediu cloud hostingu. Virtuálne servery sa môžu konfigurovať so širokým rozsahom hardwarových alokácii zdrojov. Pokiaľ sa v priebehu času menia potreby, môžu sa zdroje pridávať alebo meniť. Niektorí cloudoví hostitelia môžu presúvať virtuálny server z jedného hypervizora na iného len s malým alebo vôbec žiadnym zdržaním, alebo redundantne duplikovať server pre prípad poruchy niektorého uzlu.

Prispôsobovanie

Sloboda voľby začína už pri operačnom systéme. Väšina hypervizorov je shocpná hostovať takmer akýkoľvek operačný systém, od otvoreného (open source) softwaru ako sú Linux až k plateným systémom , medzi ktoré patrí Windows.. Vývojári môžu potom začať inštalovať a konfigurovať stavebné bloky podľa toho čo potrebujú ku svojej práci. Konfigurácia cloudového servera môže zahrnovať webový server, databázu, emailovú službu, alebo nejakú aplikáciu, ktorá bola vyvinutá a je pripravená k distribúcii.

Škálovatelnosť

Cloudové servery sú veľmi flexibilné, pokiaľ ide o ich spôsobilosť škálovať. S cloud hostingom môžu vývojári škálovať podľa potrieb ich aplikácii — môžu škálovať tým, že sa rozšíri dostupná pmäť, akokácia viacerých jadier, rozšírenie diskového priestoru alebo nejaká iná modernizácia, ktorá zvyšuje kapacitu servera. Tieto modernizácie (upgrady) obvykle pripravujú pôdu pre dodatečné inštancie softwaru, ako sú databázové workery, ktoré budú operovať na tomto servery.