Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

4. dieľ: Link building alebo budovanie siete spätných odkazov

Bez linkbuildingu nikdy kvalitné SEO nevybudujete. Prchádzajúce (alebo tiež spätné) odkazy sú jediniým z troch najsilnejších faktorov Google algoritmu. Pokiaľ chcete, aby sa stránky vášho webu zobrazovali na čo najvyššej úrovni vo vyhľadávaní, budete takmer isto musieť budovať sieť spätných odkazov.

„Spätné odkazy sú peniazmi internetu. Webové stránky, ktoré disponujú veľkou mierou spätných odkazov považuje algoritmus Google za hodnotné a "autoritativne" a odměňuje ich vysokým hodnotením. Naopak ale weby bez spätných odkazov sú algoritmami odsúdené k zabudnutiu.“

Tim Soulo, marketingový riaditeľ Ahrefs.com

Hypertextové odkazy (častejšie iba „odkaz“) umožňujú užívateľom snadný pohyb medzi internetovými stránkami. Prepájajú weby, obrázky, videá, súbory, proste všetko, čo je možné na internet uploadovať.

Vyhľadávače používajú k prechádzaniu webu. Prechádzajú nimi odkazy medzi stránkami v rámci jedného webu aj napriek celým internetom. Z toho dôvodu spätné odkazy delíme na interné a externé. Internými odkazmi nazýváme odkazy prepojujúce webové stránky v rámci jednej domény. Externé odkazy potom z logiky veci označujú odkazy smerujúce z jednej domény na ďalšiu, celkom inú doménu.

Odkazy na weby dáváme preto, aby sa uživatelia mohli ľahšie orientovať v prechádzanom obsahu. Kliknutím na odkaz sa dostanú ďalej v čítaní na niečo, čo je v pôvodnom texte zaujalo. Čím viac takých odkazov na rôzne stránky na webe je, tým je pre vyhľadávače dôveryhodnejší, relevantnejší a nakoniec aj populárnejší medzi uživateľmi. Preto je budovanie spätných odkazov (tzv. linkbuilding aôebo link building) jednou z kľúčových disciplín v rámci optimalizácie pre vyhľadávače.

Linkbuilding

Link building je de facto budovanie reputácie webu. Účelom budovania spätných odkazou je zlepšovať autoritu webu v očiach algoritmov. Čím viac relevantných stránok bude na web odkazovať, tým viac ludí ho navštívi a o to lepšie umiestnenie dosiahne vo výsledkoch SERP. To však nie sú jediné dôvody budovania spätných odkazov. Okrom vyšších pozícií vo vyhľadávaní a zvýšenie organickej návštevnosti link building zlepšuje indexáciu webu vo vyhľadávačoch a sprístupňuje užízočný obsah užívateľom – potenciálnym zákazníkom.

SPätné odkazy je možné získať buď cieľeným linkbuildingom, alebo výsledkom iných marketingových činností. Dobre odpracovaný linkbuilding pomôže budovať značku a zvyšovať autoritu v odbore. Ale skutečnou nirvánou pre SEO je získávanie odkazov od ostatních uživateľov bez práce a bez vyžiadania. To je niečo, o čo by každý prevádzkovateľ webu mal dlhodobo usilovať. Je možné to dosiahnuť napríklad slavnostným uvedením nového produktu na trh. Prelomový výrobok má potenciál osloviť médiá a získať silnú publicitu. A s ňou je možné vždy ruku v ruke s veľa spätných odkazov.

Ďalšia šanca k získaniu spätnému odkazu je, že web disponuje tak skvelým obsahom, až sa pre veľkú časť zákazníkov stane tým najlepším sprievodcom v danom odbore. V takom prípade na neho budú spokojní zákazníci odkazovať celkom prirodzene.

Kvalita a relevancia spätných odkazov

Je potrebné strážiť, aby spätné odkazy smerujúce na web pochádzali zo stránok, s vysokou mierou autority. Pokiaľ sa môže web so spätným odkazom pochváliť dlouhodobo vysokou návštevnosťou, má v merítkách Google algoritmu pravdepodobne aj vysokou autoritou. Čím vyššiu autoritu odkazujúci web má, tým viac ich cez odkaz prejde aj na odkazované stránky.

Kvalitu spätného odkazu určuje aj to, na akej stránky sa odkazy nachádzajú (kontextová relevancia odkazujúce a odkazované stránky), čo je v texte odkazu (alebo alternativnom popisu obrázku), kde je odkaz na odkazujúcej stránky umiestnenia, ako dlho je na stránke umiestenie, akú návštevnosť odkazujúca stránka má a ako je jej obsah relevantný tomu na cieľovom webe.

Nejlepší spätný odkaz je teda taký, ktorý smeruje z webu s vysokou návštevnosťou a s relevantným obsahom pre daný odbor a jeho publikum, je zasadený na atraktivnom mieste (v nadpise či tele textu) a obsahuje dôležité kľúčové slovo alebo frázu.

Vyhodnocovanie linkbuildingu

Link building môžeme vyhodnotiť jedine vo chvíli, kedy sami dobre poznáme východziu situáciu. Preto je nutné pred všetkými linkbuildingovými aktivitami vykonať prvotný audit stránok. Až na ňom je možné tvoriť stratégiu a vymýšlať vhodné linkbuildingové techniky a vďaka tomu aj efektivne vyhodnocovať úspešnosť kampane.

K vyhodnoteniu najlepšie poslúžia staré dobré Google Analytics. Vďaka nim získame dôležité dáta o návštevnosti a môžeme porovnávať jej nárasť pred začiatkom, v priebehu a po skončení kampane.

Ďalej existuje veľa marketingových nástrojov, vďaka ktorým je možné napríklad porovnať pozície dočítaných stránok vo výsledkoch vyhľadávania na dopredu stanovené kľúčové slová.

Avšak tak, ako aj pri veľa disciplínach online marketingu, aj pri budovaní spätných odkazov plati, že to čo chcete dosiahnuť ( a čo presne budete merať), je nakoniec len na vás. Budovanie spätných odkozov nie je výkonnostne zameraný marketing a nie je možné z neho očakávať okamžité predaje a návratnosti. Ako jeden z nástrojov SEO skôr pomáha budovať značku, zvyšovať organickú návštevnosť a až druhotne môže zvyšovať obrat podnikania. Je to dlouhodobá časová investícia, ktorá sa vypláca pomaly.