Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Čo je to Cloud Mail a k čomu ho využívať

Nápoveda > Cloud Mail > Čo je to Cloud Mail a k čomu ho využívať

Služba Cloud Mail je určená pre prevádzku neobmedzeného počtu e-mailových účtov s maximálnym zabezpečením pošty proti vírusom, spamu a phishingu. S Cloud Mailom neplatíte za prevádzku jednotlivých e-mailových účtov tak, ako je to pri rade konkurenčných cloudových služieb. Prevádzkovateľom vlastných mailových serverov zasa zníži náklady za hardware a administrátorov.

Cloud Mail

Bezpečnosť na prvom mieste

Cloud Mail prináša bezprecedentné zabezpečenie užívateľov. Všetky správy sú chránené trojitou ochranou Zoner AntiVirusu, ktorý vytvára ochranný štít proti vírusom, spamu aj phishingu. Naša vlastná heuristika sa zameriava na takzvané Zero-day zranitelnosti a je odladená pre domáce prostredie; rozpozná reálne hrozby ešte skôr, ako sa dostanú do Vašej schránky.

DKIM+SPF

Pri emailovej službe Cloud Mail i Cloud Newsletter ponúkame nastavenie SPF záznamu a zriadenie DKIM (Domain Keys Identified Mail), ktorá vďaka digitálnemu podpisu dokáže jednoznačným spôsobom overiť pravosť e-mailových správ. Ide o technológiu pre zvýšenie dôveryhodnosti emailov, ktorá napomáha odhaleniu podvrhnutých správ.

Služba Cloud Mail nie je určená pre jednotlivcov, zameriava sa na náročnejších zákazníkov a hlavne firmy. Pre koncových zákazníkov a menšie spoločnosti odporúčame naše štandardné webhostingové služby E–mail a E–mail PRO.

Odosielanie hromadných obchodných oznámení a newsletterov rieši služba Cloud Newsletter a dovoľuje Vám využívať odosielanie elektornickej pošty v maximálnej miere.

Cloud Server nie je určený k zasielaniu spamov, tzv. nevyžiadanej pošty. V prípade porušenia tejto podmienky bude SMTP server deaktivovaný bez nároku na vrátenie uhradených služieb.