Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Čo je Cloud Newsletter a k čomu ho využívať

Nápoveda > Cloud Newsletter > Čo je to Cloud Newsletter a k čomu ho využívať

Služba Cloud Newsletter (SMTP server) je určena všetkým zákazníkom, ktorí potrebujú špecifické nastavenie SMTP pre odosielanie elektronickej pošty, prípadne pre zákazníkov, ktorí potrebujú pravidelne odosielať väčšie množstvo e-mailov, napríklad newsletterov či spravodajov. Využitie SMTP serveru ponúkame v dvoch variantách - Standard a Premium.

Na čo službu Cloud Newsletter využiť

Pokiaľ riešite pravidelné odosielanie emailových správ vo veľkom množstve, iste máte negativne skúsenosti s pomalosťou odosielania, limitmi odosielaných emailov, nedoručiteľnosť alebo uvádzaním emailov ako nevyžádaná pošta (spam). Služba Cloud Newsletter vyššie uvedené problémy rieši a dovoľuje Vám využívať odosielanie elektronickej pošty v maximálnej miere.

Server - základní údaje

Cloud Serveru ponúkame v dvoch variantách. Základná varianta Standard je určená hlavne pre zákazníkov, ktorí odosielajú bežné emailové spravodaje na svojich zákazníkov. Pokročilejšia varianta Premium je určená zákazníkom, ktorí pravidelne odosielajú veľké množstvo e-mailov a potrebujú individuálne nastavenie SMTP servera s pokročilejšími funkciami.

Služba Cloud Newsletter nie je určená pre bežné emailové služby - tedy odosielanie a prijímanie pošty, webové rozhranie a podobne. Ak požadujete takéto služby, naša spoločnosť ponúka štandardné webhostingové služby E–mail a E–mail PRO.

Cloud Newsletter nie je určený k zasielaniu spamov, tzv. nevyžiadanej pošty. V prípade porušenia tejto podmienky bude SMTP server deaktivovaný bez nároku na vrátenie uhradených služieb.

Pri emailovej službe Cloud Newsletter ponúkame zriadenie DKIM (Domain Keys Identified Mail), ktorá vďaka digitálnemu podpisu dokáže jednoznačným spôsobom overiť pravosť e-mailových správ. Ide o technológiu pre zvýšenoe dôveryhodnosti emailov, ktorá napomáha odhaleniu podvrhnutých správ.

Server - základní údaje

Pre každého zákazníka je zriaďovaní samostatný SMTP server s vlastnou IP adresou pre odosielanie. Toto nastavenie umožňuje optimalizáciu servera a jeho nastavení. Zákazníci sa navzájom neovplyvňujú pri odosielaní e-mailov a tiež sú chránení pred prípadným umiestnení IP adresy na Black List (BL) z dôvodu činnosti iného užévateľa (sami sa však môžu svojou činnosťou dostať na BL tiež).