Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

2. díl: Analýza kľúčových slov (část 2.)

minulom článku sme si vysvetlili, čo je potrebné urobiť predtým, ako sa do analýzy tvorby kľúčových slov pustíme. Povedali sme si k čomu slúži a ako ju využiť. V druhom diley sa dozviete ako analýzu vyrobiť. Prejdeme si celkový proces tvorby až do jeho výstupu, ktorým býva spravidla rozsiahli excelovský dokument.

Tvorbu analýzy kľúčových slov môžeme rozdeliť do niekoľkých hlavných fáz. Sú nimi:

 1. Zber dát – zaznamenávanie výsledkov podľa hľadanosti a relevantnosti pre naše účely
 2. Formálne úpravy kľúčových slov
 3. Kategorizácia kľúčových slov
 4. Tvorba výstupu – výstupný dokument

Zber dát

Tvorbu analýzy kľúčových slov je vhodné začať zamyslením sa nad tým, aké výrazy a slovné spojenia vaši zákazníci pri vyhľadávaní produktov na internete používajú.

Tento základný selekt vám uľahčí prácu s nástrojmi pre hľadanie kľúčových slov. Tých je celá kopa. Medzi tie najčastejšie používané patria Google analytics či reklamné systémy Google Ads a Sklik.cz. Vhodné je využiť aj "našeptávače" vyhľadávačov, rôzne prezentačné a propagačné materiály alebo nahliadnuť pod pokrievku konkurencií.

  Google analytics

  Google analytics využijete v prípade, že nie ste začínajúci web a nerobíte svoju prvú kľúčovku od začiatku. Vďaka tomuto nástroju totiž môžete dlhodobo zbierať rôzne dôležité dáta o vašich zákazníkoch. Ak ich máte dostatok, môžete zistiť relevantné informácie aj k tvorbe analýzy kľúčových slov, napr. cez aké typy dotazov k vám vaši klienti prichádzajú.

  Reklamný systém Google Ads (plánovač klúčových slov)

  Nástroj služby Google Ads je možné využít k hľadaniu kľúčových slov a zisťovaniu výkonu vámi vytvorených zoznamov.

  Reklamný systém Sklik.cz (návrh kľúčových slov)

  Návrh kľúčových slov od Seznamu dokáže rozširovať už existujúce výrazy a slovné spojenia. Z tých je možné vybrať tie relevantné pre váš biznys a zaradiť ich do analýzy.

  Našeptávače vyhladávačov

  Jedná sa o najľahšie použiteľný nástroj pre hľadanie klúčových slov. Vo vašem internetovom prehliadači, ako je Google alebo Zoznam, napíšete do vyhľadávacieho pola výraz týkajúci sa vášho podnikania a sledujete ponuku slov, ktoré v spojení s ním uživatelé vyhľadávajú.

  Konkurencia

  konkurencia je skvelý zdroj dát pre rôzne porovnávania. Aj pre tvorbu analýzy kľúčových slov mlže byť užitočné pozrieť sa na stránky svojich konkurentov. Prečítate si ich webovky a zamyslete sa aké výrazy často používajú a na ktoré kľúčové slová a dotazy užívateľov ve vyhladávačoch cielia.

  Ako v každom pripradie porovnania s konkurenciou aj tu platí, že cielom nie je ich postupy okopírovať, ale skôr zistiť, ako pracuje.

  Ďalšie zdroje

  Zdrojov, z ktorých získať relevantné kľúčové slová je kopa. Mimo vyššie uvedených to môžu byť rôzne propagačné materiály, dokumenty so špecifikáciami produktov alebo firemná prezentácia.

  Vo fázi zberu dát sa naozaj zamerajte na to, abyste zozbierali čo možno neaväčšiu vzorku. Pomocou vyššie uvedených nástrojov sa vám podarí získať stovky až tisíce relevantných kľúčových slov. Tie potom exportujete do excelovskej tabulky, kde s nimi budete ďalej pracovať.

Formálne úpravy kľúčových slov

V prvom kroku ste vytvorili tabulkový dokument s čo možno najviac výrazmi. Dlhodobo je jedným z najpoužívanejších nástrojov pre tvorbu tabuliek Microsoft Excel a jeho alternativy, ktoré sú vhodné aj pre prácu s kľúčovými slovami.

U tak veľkého množstva dát, ktoré ste získali pomocou vyššiee uvedených nástrojov a zoskupili do excelovského dokumentu, je vysoká prevepodobnosť duplicít. V následujícom kroku je teda potrebné odstrániť všetky zdvojené výrazy.

Ďalej je vhodné zhlukovať vybrané výrazy dohromady a vylúčiť tak prebytočné medzery.

Tiež je potrebné zbaviť sa nerelevantných výrazov. takých, ktoré nedávajú zmysel a iba zaberajú miiesto. Spravidla ide o slová s preklepom, cýbajúcimi písmenami apod.

Kategorizácia kľúčových slov

Kategorizácia znamená priradenia každému výrazu patričný štítok. Takto kategorizované výrazy je ďalej možné deliť podľa toho ako s nimi bude naložené.

Tvorba výstupu

Obecný vzor ideálneho výstupu neexistuje. Firmy s výsledami svojích analýz zachádzajú individuálne a je možné povedať, že ide často o ich vlastné know-how aplikovatelné iba pre nich. Všeobecná poučka hovorí iba, že dobrý výstup analýzy kľúčových slov je taký, ktorý spĺňa vámi určený očakávaný ciel.

Výstup profesionálne spracovanej analýzy kľúčových slov je veľmi komplexná vec. Preto je potreba v ňom predovšetkým hľadať súvislosti a tie starostlivo triediť a spracovávať. Táto následná analýza výstupu je rozhodujúca v nachádzaní jeho praktického potenciálu.