Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Základná konfigurácia Apache

Nápoveda > Cloud Server Linux > Základná konfigurácia Apache

Apache HTTP Server je softwarový webový server s otvoreným kódom pre GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Microsoft Windows a ďalšie platformy. V súčastnej dobe dodává prehliadačom na celom svete väčšinu internetových stránok (Wikipedia).

Pokiaľ sa rozhodnete na svojom servery prevádzkovať webové stránky, bude Apache logická voľba. Apache samotný slúži pre zobrazovanie stránok a pokiaľ potrebujete server na zložitejšiu prezentáciu, napríklad CMS systémy Wordpress a Drupal, potreujete aj podporu PHP a databázu. Tieto najpoužívanejšie komponenty sa označujú ako LAMP server podľa počiatočnných písmen Linux, Apache, MySQL a PHP.

Inštalácia Apache2

Váš nový cloud server je „celkom čistý“, takže webový server Apache musíte nainštalovať z repozitárov. Spustite postupne v terminály:

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install apache2 apache2-doc apache2-utils

Apache

Ak plánujete server využívať na web s PHP, napríklad nejaký CMS systém, môžete rovno nainštalovať aj MySQP a PHP v balíčkoch mysql-server php5 php-pear php5-mysql.

Po úspěšnej inštalácii Apache uvidíte na IP adrese servera v prehliadači známu vetu It Works!

Konfigurácia Apache v Debianu

Pokiaľ budete používať Apache iba pre jeden web, môžete k svojej spokojnosti upraviť defaultnú konfiguráciu. Pokiaľ však potrebujete na servery hostovať viac domén, bude potreba nastavenia rozviesť a použiť viac tzv. Virtualhostov. Použitie viac domén na jednej IP adrese sa nazýva name-based virtual hosting.

Debian používa pre konfiguráciu Apache vlastný spôsob nastavenia, ktoré nepoužíva primárne súbor /etc/apache2/apache2.conf (ani obvyklý súbor httpd.conf). Debian používa ešte jeden konfiguračný súbor ports.conf pre porty, na ktorých Apache počúva (typicky 80 pre web a 443 pre SSL).

Debian

Apache načítá konfiguračné súbory v tomto poradí:

1) /etc/apache2/apache2.conf
2) Súbory s príponou .load nebo .conf v adresáry /etc/apache2/mods-enabled/
3) /etc/apache2/ports.conf
4) Súbory v adresáry /etc/apache2/conf.d/
5) Súbory v adresáry /etc/apache2/sites-enabled/
6) Súbory .htaccess v jednotlivých zložkách
7) Odporúčame vykonávať nastania v konfiguračných súboroch jednotlivých webov, nie v v hlavných konfiguráciách httpd.conf a apache2.conf.

Nastavenie virtualhostov

Príkazom a2dissite default vypnite defaultný virtual host, s ktorým Apache pracuje. Pre každý nový vhost (hostovanú doménu) vytvorte súbor v /etc/apache2/sites-available/. Napríklad /etc/apache2/sites-available/nazev-domeny.cz.conf. Môžete si skopírovať aj default súbor a ten upraviť: sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/nazev-domeny.cz.

Súbor môžete založiť rovno v editore nano: nano /etc/apache2/sites-available/nazev-domeny.cz.conf.

Základný minimálny obsah konfigurácie je tento:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@example.net
ServerName nazev-domeny.cz (zadáte domény, pre ktoré sa má web zobrazovať)
ServerAlias www.nazev-domeny.cz (tvar s WWW je odlišné DNS meno, preto je ako alias)
DocumentRoot /var/www/nazev-domeny.cz/public_html/ (umiestnenie súborov webu)
ErrorLog /var/www/nazev-domeny.cz/logs/error.log
CustomLog /var/www/nazev-domeny.cz/logs/access.log combined
</VirtualHost>

Adresáre pre súbory webu vytvoríte napríklad príkazom sudo mkdir -p /var/www/nazev-domeny.cz/public_html. Tiež je dôležité nastaviť práva, aby všetci prečítali súbory v adresároch uložené: sudo chmod -R 755 /var/www.

/Pri ďalších doménach postupujte rovnakým spôsobom. Správnosť nastavení si môžete otestovať pomocou apachectl configtest. Zrejme uvidíte nejaké varovanie (väčšinou ohľadne hostname, servername), avšak pokiaľ je na konci uvedené Syntax OK, môžete novú konfiguráciu začať používať.

Nakoniec sa každý z webov povolí zadáním a2ensite nazev-domeny.cz.conf a znovunačítaním Apache service apache2 reload. Pre viac príkladov konfigurácie navštívte http://wiki.apache.org/httpd/ExampleVhosts.

Zapnutím a konfiguráciou SSL sa budeme venovať v jednom z ďalších návodov.

Pri linuxe platí, že má perfektnú dokumentáciu a najlepší informačný zdroj je priamo od výrobcu. Ohľadne Apache Vám pre ďalšie informácie a príklady odporúčame webové stránky http://httpd.apache.org/docs/2.0/.