Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Čo je to Cloud a prečo ho využívať?

Nápoveda > Cloud Server Windows > Čo je to Cloud a prečo ho využívať?

Cloud hosting („hostovánie v cloude“) je metóda pouávania online virtuálnych serverov, ktoré je možné podľa potrevy vytvárať, modifikovať a mazať. Zdroje, ako sú CPU jadrá a pamäť, alokuje cloudovým serverom fyzický server, ktorý ich hostí a môže byť nakonfigurovaný podľa toho, aký zvolí vývojár operačný systém a doprovodný software. Cloud hosting sa môže použiť pre hostovanie webov, odosielanie a ukladanie emailov, alebo k distribúcii webových aplikácii a iných služieb.

Čo je to vlastne “cloud”

“Cloud” je bežne používaný termín odkazujúci sa na servery pripojené k Internetu, ktoré sú dostupné verejnosti buď cez platený prenájom, alebo ako súčásť softwaru či platformovej služby. Služba založená na cloude môže mať mnoho foriem. Od web hostingu, hostovania cez zdialené súbory, až k distribúcii softwaru. Slovom “cloud” sa tiež môže odkazova na cloud computing, čo je metóda použíania niekoľkých navzájom prepojených serverov za účelom zdieľania pracovnej záťaže (workloadu) nejakej úlohy. Miesto aby bolo nutné spúšťať zložitý proces na jedinom výkonnom stroji, distribuje cloud computing úlohu medzi viac menších počítačov.

Najbežnejšou súčasnou formou je použitie virtuálneho privátního serveru, alebo VPS. VPS je taký virtuálny server, ktorý sa chová ako naozajstný počítač so svojímm vlastným operačným systémom. Napriek tomu, že virtuálne servery zdieľajú zdroje, ktoré im alokuje hostiteľ, ich software je dobre izolovaný. Operacie jednom VPS teda nemají vplyv na ostatné.

Virtuálne servery rozmiesňuje a spravuje hypervizor fyzického hostiteľa. Hypervizor nainštaluje na každom virtuálnom servery zvolený operačný systém a dovolí uživateľom pridávat nad neho software. Z mnoha praktických dôvodov sa virtuálny server používa rovnako ako dedikovaný fyzický server. Napriek tomu môže byť výkon v niektorých prípadoch nižší vzhľadom k tomu, že virtuálny server zdieľa na tom istom hostiteľovi fyzické hardwarové zdroje s inými servermi.

Hypervizory

V súčastnosti je pre cloudové služby k dispozícii niekoľko bežných softwarových hypervizorov. Medzi tymito rôznými virtualizačnými metódami sú síce isté kľúčové rozdiely, všetky však poskytujú plnohodnotné nástroje, ktoré daný hostiteľ potrebuje k rozmiestňovaniu, udržiavaniu, presúvaniu a nakoniec k mazaniu virtuálnych serverov.

VMware vSphere

vSphere je základným stavebným kameňom pre ďalšie aplikácie a tiež pre realizáciu cloudovej infraštruktúry. Produkty a riešenia VMware znižujú náklady a zložitosť poskytovania podnikových služieb. Kompletná ponuka produktov sa zameriava na flexibilitu, rýchlosť, odolnosť, výkonnosť a hospodárnosť. Pri spoločnom nasadení garantujú produkty VMware výbornú úroveň dostupnosti, bezpečnosti a škálovateľnosti pre všetky aplikácie nezávisle na hardwary či umiestnení.

VMware

Microsoft Hyper-V

Hyper-V je jedna z najobľpbenejších metód virtualizácie serverov Windows a je k dispozícii na Windows Servere ako systémová služba. Tým sa Hyper-V stává bežnou voľbou pre vývojárov pracujúcich v prostredí softwaru Windows. Hyper-V je zaradený do Windows Server 2008 a 2012 a je tiež dostupný ako sebestačný server, mimo existujúcej inštalácie Windows Server.

Hyper-V

Prečo používať cloud hosting

Možnosti, ktoré ponúka virtualizácia, vyhovujú dobre prostrediu cloud hostingu. Virtuálne servery sa môžu konfigurovať so širokým rozsahom hardwarových alokácii zdrojov. Pokiaľ sa v prriebehu času menia potreby, môžu sa zdroje pridávať alebo meniť. Niektorí cloudoví hositelia môžu presúvať virtuálny server z jedného hypervizoru na iný len s malým alebo vôbec žiadnym prestojom, alebo redundantne duplikovať server pre prípad poruchy niektorého uzlu.

Prispôsobovanie

Sloboda voľby začína už pri operačnom systéme. Väčšina hypervizorov je schopná hostovať takmer akýkoľvek operačný systém, od otvoreného (open source) softwaru ako sú Linux až k plateným systémom, medzi ktoré aptrí Windows. Vývojári môžu potom začať inštalovať a konfigurovať stavebné bloky podľa toho, čo potrebujú ku svojej práci. Konfigurácia cloudového serveru môže zahŕňať webový server, databázu, emailovú službu, alebo nejakú aplikáciu, ktorá bola vyvinutá a je pripravená k distriúcii.

Škálovatelnosť

Cloudové servery sú veľmi flexibilné, pokiaľ ide o ich spôsobilosť škálovať. S cloud hostingom môžu vývojári škálovať podľa potrieb ich aplikácii — môžu škálovať tým, že sa rozšíri dostupná pamäť, alokácia viacerých CPU jadier, rozšírenie diskového priestoru alebo nejaká iná modernizácia, ktorá zvyšuje kapacitu servera. Tieto modernizácie (upgrady) obvykle pripravujú pôdu pre dodatečné inštancie softwaru, ako sú databázové workery, ktoré bud operovať na tomto servery.