Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Inštalácia panelov pre správu servera

Nápověda > Cloud Server Linux > Inštalácia panelov pre správu servera

Menej pokročilí užívatelia, ktorí nechcú vykonáívať kompletnú správu servera cez terminál, si môžu ušetriť prácu pomocou tzv. webových administračných panelov. Tie slúžia k vykonaniu úkonov súvisiacich so správou servera, ktoré administrátor inak vykonáva manuálne, vo webovom rozhraní. Panely vedia spravovať webové servery, uživateľské účty, databázy, FTP, DNS a podobne.

Je potreba zdôrazniť, že webové panely sú dobrý nástroj, ale nemôžu nahradiť administrátora. Napríklad nastavenie webového serveru Apache považujeme za jednoduchššie manuálne, ako púrostredníctvom panelov; je možné tiež očakávať lepšie výsledky, ako u automaticky upravenej konfigurácie.

Inštalácia Webmin

  Webmin je populárny webový panel v jazyku Perl, ktorý je vyvíjaný od roku 1997. Je možné ho použiť aj na Windows. Slúži k administrácii servera, ale môžete ho doplniť o dva ďalšie moduly Cloudmin, Usermin a Virtualmin. Má mnoho modulov pre konfiguráciu ďalších komponentov servera.

  Webmin

  Pred inštalaciou doinštalujte závislosti, ktoré Webmin potrebuje:
  apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python

  V ďalšom kroku stianite poslednú verziu príkazom wget:
  http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.760_all.deb (nájdete ju na http://www.webmin.com/download.html) a balík nainštalujte príkazom pkg --install webmin_1.760_all.deb

  Potom Webmin nájdete na adrese http://localhost:10000/

  Webmin môžete nainštalovať aj z repozitára. Výhodou je automatická aktualizácia panelu.

  Postupne zadajte:
  deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
  deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
  cd /root
  wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
  apt-key add jcameron-key.asc
  apt-get update
  apt-get install webmin

  Prístup k Webminu na portu 10000 je možný aj cez HTTPS. Východzí certifikát je self-signed a nie je dôveryhodný.

  Plne dôvěryhodný certifikát si môžete zaobstarať na SSLmarket.sk.

  SSLmarket

  ISPConfig

  Inštalácia panelu ISPconfig vyzerá podobne, ako v predchádzajúcom prípade, je však nutné dopredu nainštalovať závislosti balíku. Schopnosti panelu sú podobné ako v prípade Webminu, ale predsa len o niečo chudobnejšie.

  ISPconfig

  Inštalácia prekvizit ISPConfigu

  Panel vyžaduje Dovecot a Postfix pre e-maily, MySQL pre databázy a samozrejmě PHP.

  Prekvizity nainštalujte jedným príkazom:
  apt-get install postfix postfix-mysql postfix-doc mysql-client mysql-server openssl getmail4 rkhunter binutils dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-mysql dovecot-sieve sudo php5 php5-mysql apache2

  Konfiguračné dialógy môžete potvrdiť s východzími hodnotami. Root heslo pre MySQL databázu je veľmi dôležité – pokiaľ ho ešte nemáte vytvorené, zvoľte nejaké silé heslo a poznačte si ho (ďalšie aplikácie ho budú potrebovať).

  Instalace ISPConfig 3

  Pre inštaláciu panelu ISPConfig 3 ae prihláste cez SSH a v terminály zadajte následujúce:

  cd /tmp
  wget http://www.ispconfig.org/downloads/ISPConfig-3-stable.tar.gz
  tar xfz ISPConfig-3-stable.tar.gz
  cd ispconfig3_install/install/

  Po rozbalení spusťte instalačný skript:
  php -q install.php

  V terminály sa objaví sprievodca, ktorý si vezme všetky potrebné informácie.

  Odpovedzte na všetky otázky instalačného skriptu; z dôležitých volieb zmienime len tieto:

  Hostname: názov servera
  MySQL hostname: localhost
  MySQL root username/password: root prihlasovacie meno a heslo k MySQL

  Ostatné voľby môžete zadať rovnako, ako sprievodca „napovedá“ - stačí ztlačiť Enter a potvrdiť ponúkanú voľbu.
  <>Následne sprievodca vygeneruje self-signed certifikát pre poštu (smtpd). Je to prvý z dvoch certifikátov.

  Pri zadávaní údajov pre certifikát (presnejšie údajov pre CSR) venujte pozornosť hlavne Common name – tu sa uvádza doména, na ktorej bude ISPConfig bežať a pre ktorú sprivodca certifikát vystaví.

  Po doplnení údajov sa automaticky vygeneruje certifikát.

  Ďalšia otázka sprievodcu smeřuje k portu, kde ISPConfig pobeží. Samozrejme to nebude východzí HTTP port 80, ale napríklad port 8080, ktorý sprievodca ponúka.

  Potvrďte tiež, že chcete pre webovú administráciu ISPConfigu používať SSL certifikát – bude následovať vytvorenie druhého. Tento certifikát nebude dôveryhodný a napríklad Firefox Vám nedovolí ho použiť. Riešením je plne dôveryhodný certifikát, ktorý si môžete zabezpečiť na SSLmarket.sk.

  V opačnom prípade odpovedzte záporne v dialógu Do you want a secure (SSL) connection to the ISPConfig web interface (y,n) [y]: n.

  Potom je inštalácia ukončená a môžete ISPConfig navštíviť na IP adrese alebo doméne servera doplnenej o port 8080.